Vznikla Asociace měst pro cyklisty

Vratislav Dostál

Na ustavující schůzi Asociace měst pro cyklisty se v Praze setkali zástupci více než dvou desítek zakladatelských měst a dalších subjektů. Asociace chce společně prosazovat nový pohled na dopravu ve městech a vychovávat odborníky na dopravu.

V úterý byla na ustavující schůzi založena Asociace měst pro cyklisty. Její ambicí je prosazovat nový pohled na dopravu ve městech. Inspirací asociaci mají být příklady ze zahraničí, stejně jako vzájemná spolupráce a výměna zkušeností se zaváděním nových opatření u nás.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Důležitá bude údajně také změna legislativních předpisů, které brzdí města při budování nové bezpečné a někdy i levnější infrastruktury. „Téma podpory cyklodopravy jde napříč politickými stranami. Také proto jsme oslovili v polovině června obě komory parlamentu a požádali je o podporu,“ vysvětlil první kroky Asociace její předseda Jaroslav Vymazal, primátor Jihlavy.

Reakce zaskočila samotné iniciátory. Téměř okamžitě totiž vznikla iniciativa mezi poslanci, kteří vyjádřili myšlenkám asociace zelenou. Vzniklo Memorandum o podpoře cyklistické dopravy, ke kterému v současné době připojují své podpisy poslanci a senátoři napříč politickým spektrem.

Ze zkušeností jednotlivých měst a obcí vychází také nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro roky 2013 — 2020 (Cyklostrategie 2013), kterou v květnu schválila Nečasova vláda.

Právě při její tvorbě se města sešla, aby zde soustředila návrhy na řešení hlavních překážek, které cyklistům často zbytečně komplikují život. „Cyklostrategie vznikala doslova odspoda, z podnětů jednotlivých měst. Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký jasně definovaný subjekt, který by myšlenky vládního strategického dokumentu uváděl do praxe,“ vysvětlil Vymazal.

Slavnostního křtu se dočkala nová brožura s příběhy, které ukazují typické nešvary a překážky pro cyklistiku v českých městech. Jejím cílem bylo upozornit na hlavní bolesti, se kterými se při podpoře cyklistiky potýkají naše města a obce i samotní cyklisté. Uvedené problémy přitom zahrnují jak bariéry v podobě špatných či chybějících předpisů a norem, tak vnímání cyklistické dopravy.

Nová asociace chce prosazovat jednoduchá a levná systémová opatření inspirovaná již ověřenými zahraničními zkušenostmi z cyklisticky vyspělých států.

„Doufám, že budeme dobrým a stabilním partnerem. Asociace měst pro cyklisty může pomoci tomu, aby se vládou přijatá Cyklostrategie naplnila a aby práce na tom probíhaly i v politicky nestálé situaci,“ zhodnotil na závěr význam nového sdružení Jaroslav Vymazal.

    Diskuse