Místopředseda Pirátů zažaloval Klause kvůli amnestii

Vratislav Dostál

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek zažaloval Václava Klause. Žalobou se domáhá zrušení rozhodnutí kanceláře prezidenta republiky, který mu odmítl poskytnout informace o přípravě amnestie a osobách, které o ní věděly předem.

První místopředseda Pirátů Jakub Michálek podal ve středu žalobu na prezidenta Václava Klause k Městskému soudu v Praze. Problémem je neoprávněné utajování informací o amnestii. Žalobou se domáhá zrušení rozhodnutí kanceláře prezidenta republiky, který mu odmítl poskytnout informace o přípravě amnestie a osobách, které o ní věděly předem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

O Michálkově žádosti rozhodl vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl. Hrad v rozhodnutí prohlásil, že prezident nemusí nikomu nic zdůvodňovat. Což je podle Michálka v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Proti rozhodnutí nebylo možné se odvolat, proto Michálkovi nezbylo než podat správní žalobu. Žalobce zastupuje v řízení před Městským soudem v Praze advokátka Hana Marvanová.

„Obsahem správní žaloby je návrh, aby soud prohlásil některé chaotické výroky v rozhodnutí kanceláře prezidenta republiky za nicotné, neboť vůbec nebyla dána věcná příslušnost k jejich vydání. Hlavní částí žaloby je návrh, aby soud zrušil Weiglovo rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace," uvedl Michálek.

Pokud soud potvrdí, že nebyl dán důvod k odepření informací, nařídí prezidentu republiky a jeho kanceláři jejich odtajnění. Pokud i pak bude kancelář informace odpírat, mohla by skončit v exekuci.

„Požádali jsme o přednostní projednání žaloby. Máme kvůli přístupu kanceláře prezidenta republiky důvodné obavy, že informace budou protiprávně zničeny a následující prezident je vůbec nebude schopen poskytnout. Aby byl svobodný přístup zachován, je třeba, aby soud rozhodl ještě za úřadu prezidenta Klause,“ vysvětlil Michálek.

Fakt, že žalovaným je v řízení o poskytování informací přímo prezident republiky, jako orgán povinný poskytovat informace, vyplývá podle místopředsedy Pirátů z judikatury Nejvyššího správního soudu.

    Diskuse
    LH
    February 16, 2013 v 13.55
    Proč to dělá? A čeho tím chce dosáhnout?
    Je asi půl tuctu důvodů, proč tuhle žalobu lze považovat jen za zvláštní druh sebeprezentace. Asi ani pan pirát neočekává, že mu Klaus tyhle informace poskytne.