Krizový štáb: Hegerův resort prohlubuje krizi ve zdravotnictví

Vratislav Dostál

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dostává z nemocnic alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky ministerstva pro rok 2013. Poukazuje přitom na podstatně hlubší pokles úhrad za zdravotní péči, než se původně předpokládalo.

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dostává z nemocnic další alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky ministerstva pro rok 2013. Postupně jsou prý odhalovány stále nové záludnosti této vyhlášky, ukazující na daleko hlubší pokles úhrad za zdravotní péči, než se původně předpokládalo. Krizový štáb to uvedl v prohlášení, které v úterý poskytl novinářům.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Nové propočty podle něj ukazují, že úhrady budou vyhláškou sníženy proti roku 2011 u akutní lůžkové péče o nejméně šest procent, u následné péče o pět procent a u ambulantní péče o deset procent. Potvrzují to prý návrhy záloh vypočtených Všeobecnou zdravotní pojišťovnou podle vyhlášky i na méně než devadesát procent dosavadních úhrad.

„Při započtení kumulované inflace za roky 2011 — 2013 ve výši 7,5 % jde o pokles reálných úhrad, který v historii nemá obdoby: akutní lůžková péče - 13,5 %, následná péče - 12,5 %, ambulantní péče - 17,5 %,“ uvedl krizový štáb v prohlášení.

Záměr snížit úhrady se přitom netýká jen nemocnic. Stejné úhrady jako nemocničním ambulancím vyhláška stanoví i soukromým ambulancím, kde již dnes pacient čeká na vyšetření týdny i měsíce.

„Ve světle těchto čísel musí krizový štáb označit tvrzení ministra Leoše Hegera o pouhém 2 % snížení úhrad za neinformovaná nebo lživá,“ zdůraznil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala.

„Krizový štáb považuje toto snížení po předchozím snížení úhrad v roce 2012 nominálně o 2% a reálně o 5,5 % za bezprecedentní a bezdůvodné. Příjmy zdravotního pojištění v roce 2012 vzrostly o více než 2 % a pro rok 2013 podle materiálu předloženého vládě Petra Nečase by měly vzrůst o 2,4 %,“ doplnili Krása s Fialou.

Krizový štáb se pozastavuje nad tím, že se výrazně omezuje zdravotní péče a současně se plánuje přebytek hospodaření zdravotních pojišťoven k 31.12. 2013 ve výši 10,95 miliard korun. „Pro koho jsou tyto rezervy vytvářeny? Proč vláda ,rozpočtové odpovědnosti' současně schválí zdravotně pojistné plány s 2,7 % nárůstem provozních výdajů pojišťoven?,“ ptají se mluvčí krizového štábu.

Krizový štáb proto vyzval nemocnice, odborové organizace, organizace pacientů, jakož i další organizace a občany, aby podpořili protestní akce organizované Českou lékařskou komorou. Jedná se především o připravovaný protest lékařů, který se uskuteční 1. března 2013.

Současně vyzval nejen zainteresovanou veřejnost, aby podpořila petici Chceme kvalitní zdravotnictví a zároveň, aby požadovala novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2013 a podpořila návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení stávající úhradové vyhlášky. Krizový štáb navíc připravuje své vlastní kroky proti záměru devastovat české zdravotnictví.

    Diskuse