Diskuse (7 příspěvků)
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
October 31, 2019 v 10.54
"To, co naše média označují za ojedinělý aktivismus, je třeba v Americe nebo Británii poměrně silná lobby, jejíž agendou je kromě legislativy i mediální tlak na korporace, které mají ohromný vliv na podobu veřejného prostoru."

Petr Bittner podléhá hloupým konspiračním teoriím.
Dalibor Mašek
October 31, 2019 v 12.58
Pane Bittnere,
zkuste se, prosím, ve volných chvílích trochu věnovat pravopisu, nota bene když už publikujete veřejně.

To ostatní za komeptář ani nestojí.
JP
Josef Poláček, Invalidní důchodce a student
November 1, 2019 v 11.28
Pokoušet se autora nějaké úvahy shodit poukazem na zjevné překlepy či nedůslednosti v jeho textu - to je nedůstojná podpásovka.

A jmenovitě pan Mašek by se - pohledem na svůj vlastní příspěvek, sestávající z pouhých dvou vět - mohl přesvědčit o tom, jak velice snadno takovýto formální lapsus může vzniknout.
Dalibor Mašek
November 1, 2019 v 18.19
Nad překlepy bych se ani nepozastavoval,
to se rozumí, pane Poláčku, ale neshody v příčestí minulém u píšícího „zveřejňovatele“ jsem nějak nemohl spolknout.

A mimochodem, jakkoli si Vás jako přispěvatele velice vážím a cením (všichni se dozajista máme stále co učit), neodvozoval bych kvalitu a kompetentnost příspěvku toliko na základě množství zapsaných slov.
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
November 1, 2019 v 19.24
Když se svět nezbláznil,
jak to tedy bude například s těmi cenami Daytime Emmy?
JP
Josef Poláček, Invalidní důchodce a student
November 2, 2019 v 11.23
Pane Mašku (díky za uznání) - ale já musím přiznat, že při psaní mých vlastních (musím přiznat, že značně mnohomluvných) příspěvků ne tak docela zřídka zjistím i zcela zásadní chyby v gramatice, například ve slovesném příčestí. (Právě proto po sobě mé texty vždy ještě jednou zkontroluji.)

Docela často se totiž stane, že člověk měl nějakou myšlenku, například "kapitalisté ovládli společenské dění v 19. století" - ale pak se náhle vynoří myšlenka druhá, že korektnější je napsat nikoli "kapitalisté", nýbrž "kapitalistické struktury". A tu větu pak tedy dokončí "ovládly". A neštěstí už je na světě.

A ostatně jsem přesvědčen, že Petr Bittner českou gramatiku ovládá. A jak řečeno, chyba se může stát každému.
Dalibor Mašek
November 2, 2019 v 17.32
Tak dobrá, už jsem hodnej. :-|
Vždyť kdo udělal tolik chyb, jako já...