Diskuse (2 příspěvky)
Pavel Holubec, urban planner and territorial researcher
October 12, 2012 v 21.15
Ten Nečasův projev opravdu stojí za přečtení, jsou tam i další perly:

"Nejvýznamnější společnou výzvou Ameriky i Evropy v současné době jsou naše nesmírná zadlužení, zadlužení našich veřejných rozpočtů a nutnost – a chci zdůraznit nutnost politická, ekonomická i morální nutnost – naše země a společnosti opět přivést na trajektorie vedoucí k fiskální odpovědnosti a vyrovnaným veřejným financím."

- jinak řečeno, Petr Nečas za těmi čísly a účetními bilancemi opravdu nic dalšího nevidí, pro něj prostě reálný svět neexistuje, je zcela uzavřen v jakémsi "finančním matrixu".

"Druhá výzva, které Amerika čelí, je výzvou, zda si Amerika bude cílevědomě zachovávat své evropské dědictví, anebo zda se bude chtít stát první skutečně kosmopolitní říší světa."

- taky tam cítítě Nečasův obdiv k Americké ŘÍŠI?
Eva Hájková, penzistka
October 12, 2012 v 21.40
Oni prostě chtějí část lidi proměnit v jakýsi společenský odpad, z něhož ti vyvolení jedinci budou ještě těžit zbytky energie, jako se těží z jaderného odpadu.