Jediná občanská kandidátka

Tomáš Tožička

Táňa Fischerová je jediná prezidentská kandidátka, která vzešla z prostředí sociálních hnutí a občanských iniciativ, a jako jediná opravdu prosazuje změnu systému.

I když Táňa Fischerová zdaleka nemá podporu všech sociálně liberálních organizací, zůstává stále historicky jedinou občanskou kandidátkou. Naopak mnozí z propagátorů změny se v kritické době sami rozhodují pro mainstream.

Když Táňa Fischerová souhlasila se svou kandidaturou na prezidentku, bylo za pět minut dvanáct. Široko daleko nebyl kandidát, který by měl vazby na organizace občanské společnosti. Nebyl žádný kandidát, který by otevřeně podporoval participativní přístup k zapojení občanů do politiky. Nebyl nikdo, kdo by jasně vyžadoval důslednou změnu. Nebyl a není.

Přes tento nesporný fakt bylo jen málo lidí, kteří věřili, že se podaří nasbírat dostatek podpisů na její kandidaturu. Zvláště pak po té, co se rozhodla pro totálně neorganizovanou kampaň. Žádná reklamní agentura, žádné placené síly. Pouze ochota a aktivita lidí.

I mezi nejbližšími spolupracovníky to vyvolalo spory, protože mnozí, a patřil jsem mezi ně částečně i já, si nedovedli představit, že míra spontaneity může dosáhnout potřebných rozměrů bez patřičné dávky organizace. Ale stalo se.

Občané Táňu Fischerovou podpořili a tak se může ucházet o hlasy voličů.

Táňa Fischerová už své kvality v politice dokázala. Do parlamentu se dostala na kandidátce středopravicové konzervativní strany US-DEU. Mnozí levicoví aktivisté to vnímají negativně. To proto, že neznají historii, jak k této kandidatuře došlo.

Už tehdy byla Táňa Fischerová kandidátkou občanské společnosti. Byla jednou z těch, které se tehdejší Brandýská iniciativa pokoušela dostat na kandidátky politických stran. Byla to snaha mnoha lidí z „nevládek“ i z kultury, aby se jejich zástupci dostali do nejvyšší politiky; tam také začala má spolupráce i přátelství s Táňou Fischerovou, stejně jako s Jakubem Patočkou, Janem Beránkem, či Monikou Šatavovou. Nakonec se podařilo dostat do parlamentu vedle Fischerové ještě Svatopluka Karáska.

Do parlamentu se tedy dostala díky liberálnímu nepartajnímu projektu, který následně ztroskotal na neochotě dalších stran otevřít své kandidátní listiny, především lidovců a ČSSD — ODS jsme společně s komunisty vnímali jako protidemokratickou stranu.

V parlamentu byla jednou z navrhovatelů zákona o registrovaném partnerství, již v roce 2005 přišla se zákonem o přímé volbě prezidenta a získala sto milionů na kulturu, když pohrozila, že jinak nepodpoří státní rozpočet. Nehlasovala pro nasazení českých vojáků v Iráku a to ani se souhlasem OSN (v případě Afganistanu hlasovala pro výměnu vojsk). Navíc podporovala zákonné omezení práce v noci, v neděli a o státních svátcích především v tzv. zastavárnách a hypermarketech . Byla „nejzeleněji“ hlasující poslankyní s nejvyšší účastí na jednáních.

Táňa nepochybně vzbuzuje dojem křehké královny víl, kterou nám pak její protivníci představují jako sice poctivou, ale trochu mimózní dámu, která krásně a upřímně recituje ve Viole. Ale politika..? „Je z jiné planety,“ říká o ní Zeman, který za svou planetu považuje nejspíš ten pomalu zatuchající českomoravský dolík.

Ale opak je pravdou. Táňa Fischerová je z téhle planety. Její vize korespondují se Světovým sociálním fórem a základní myšlenkou je zajištění důstojného života pro všechny. I místní sloupkaři by si mohli vzpomenout, kolikrát třeba u stánku kampaně proti globální chudobě nalévala fairtrade kávu a diskutovala s příchozími, proč musíme spolupracovat mezi sebou stejně tady, jako na globální úrovni.

A tak tu máme kandidátku, která jednoznačně zastává vizi participativní demokracie a je ochotná a dle zkušeností i dostatečně razantní a schopná využít v rámci dobrých mravů veškerých ústavních možností ji prosazovat.

Navíc bez peněz a okázalých výzev dokázala mobilizovat tisíce lidí právě tím, že zcela otevřeně nabízí změnu. Družstevnictví, bezúročné bankovnictví, participativní rozpočet, sociální trojčlennost, podporu lokální ekonomiky, odpovědnou mezinárodní politiku a další ověřené postupy. Tak u všech ďasů proč ještě přemýšlet, koho volit? Od dob feministického antiklerikála Masaryka jsme tu neměli politika ani političku, kteří by takhle otevřeně vystupovali za změnu společnosti!

Ale ne. Raději budeme o alternativách dělat semináře, tři ve stejný den, každý pro deset lidí. Budeme diskutovat, jak ovlivnit politiku, jak být aktivnější. Než dojde na lámání chleba. Pak se zase přikloníme k některé partaji. Jako členové Společnosti přátel žehu se budeme v onen den plížit k urně. Do ní pak se zacpaným nosem hodíme svůj hlas, aby náhodou nepropadl.

Připomíná to posedlého sázkaře, který sleduje vývoj bookmakerových sázek ve hře, ve které nakonec stejně nemůže vyhrát. Už dlouho říkáme, že tomuto systému musíme udělat konec. Tak to konečně jednou zkusme. Tahle šance se nemusí hned tak opakovat.

  Diskuse
  JV
  December 28, 2012 v 10.0
  Já věřím, že se Táňa Fischerová stane českou prezidentkou
  Ano, přesně tak se věci mají. Táňa Fischerová je jedinou kandidátkou, která zosobňuje změny, bez nichž se bude naše společnost jenom dále propadat ke dnu. Táňa Fischerová je jediným člověkem mezi kandidáty, který má opravdovou vizi. Tou vizí je dobro všech. Nikoliv program sebelepší strany, nikoliv realizace domněle dokonalých ideových konceptů, ani žádný pokrok pokroků a růst růstu podle záměrů vyvolených.

  Táňa Fischerová znamená šanci, která tu nikdy nebyla. Ani v České republice, ani v někdejším Československu se nikdy nikdo nevolil referendem, přímo občany. O všem se vždy rozhodovalo ve stranických sekretariátech, za zavřenou oponou mezi mocnými a vlivnými, nadbíhalo se zasloužilým.

  Byla by nesmírná škoda a popření samotné přímé volby, kdyby prezidentské volby vyhrál někdo, kdo by je vyhrál díky stranickým a zákulisním jednáním i ve volbě nepřímé. V té, na níž nemají občané sebemenší vliv. Táňa Fischerová by to v takovém případě nikdy být nemohla.

  Já věřím, že se u nás najde dost občanů, kteří tuto jedinečnou příležitost pochopí, nebudou opakovaně volit proti vlastním zájmům, nenechají se opětovně obelhat mediální propagandou a manipulativními průzkumy a budou si počínat jako svobodní a vědomí voliči. Já věřím, že se Táňa Fischerová stane českou prezidentkou.

  S přáním všeho dobrého v roce 2013
  Jiří Vyleťal
  December 28, 2012 v 16.53
  Vážná konkurentka
  Táňa Fischerová představuje skutečně vážnou konkurentku Jiřímu Dienstbierovi ve věci změny současného českého prezidentství. Tuto změnu jistě nepředstavují současní favorité mainstreamových médií a agentur pro průzkum veřejného mínění.

  Nechce Referendum uvažovat o diskusi mezi vážnými prezidentskými kandidáty občanské společnosti a demokratické veřejnosti, tedy mezi Dienstbierem a Fischerovou?
  FO
  December 28, 2012 v 17.21
  Rozpaky
  Stále se nemohu zbavit rozpaků z kandidatury Táni Fischerové. Když se konečně z prostředí sociální demokracie objevil kandidát, který má potenciál získat hlasy značné části "občanské společnosti a demokratické veřejnosti" abych užil slov M. Šimsy, kandidát který se musí potýkat s velkou averzí stranického prostředí, z občanské společnosti namísto podpory přichází konkurence. Samozřejmě, Táňa Fischerová má plné právo kandidovat a její podporovatelé jsou právem ze své kandidátky nadšení. Bohužel ale v reálu je to tříštění sil a podle toho to obávám se dopadne.
  December 28, 2012 v 17.49
  Tříštění sil
  Proč si tolik lidí myslí, že ti, kteří budou volit Táňu Fischerovou, by v případě jejího nekandidování nutně volili Jiřího Dienstbiera?
  U mne to sice platí, protože já se počítám k levicovým voličům a pořád ještě nejsem definitivně rozhodnutá. Ale pro některé voliče, kteří budou volit Táňu Fischerovou, prostě alternativní kandidát neexistuje.
  FO
  December 28, 2012 v 18.6
  Paní Hájková, dovoluji si předpokládat, že podobně uvažujících levicových voličů jako Vy je více. Jistě to neplatí o všech, kdo by T. Fischerovou volili. Ale je to nezanedbatelná skupina. Každé procento může rozhodnout o tom, že se do druhého kola nedostane ani jeden z obou. Můžeme stokrát ohrnovat nos nad "mediální propagandou" průzkumů, ono to tak nakonec stejně dopadne. Nakonec je to asi přirozené, a podobný průběh mívají přímé volby hlavy státu i jinde. Vždy jsou nějací nezávislí kandidáti, a vyhrají to nakonec ti oficiální, s podporou stran a/nebo médií.
  JV
  December 28, 2012 v 20.6
  Táňa Fischerová přece nekandiduje proto, aby někoho o hlasy obrala ...
  Výčitka směrem k Táně Fischerové ohledně tříštění údajně levicových hlasů mi dobrá rozhodně nepřipadá. Měl-li by požadavek neroztříštěnosti hlasů být brán jako cosi pozitivního a žádoucího, pak bychom se valem blížili k jedné státostraně, jednomu zástupci státostrany, apod. Vždy bychom si mohli pochválit jednotu, neroztříštěnost a posléze i oprátku diktatury.

  Snad by bylo také dobré porozumět důvodům, proč Táňa Fischerová kandiduje. Nikoliv proto, že chce někomu odebrat hlasy, ale proto, že chce občanům nabídnout službu, pokud o ní stojí. Z toho je snad dobře cítit, jak málo smyslu apel na neroztříštěnost dává.

  Vadí-li někomu roztříštěnost pomyslného vlastního tábora, pak by měl své úvahy směřovat i k požadavkům na vzdání se kandidatury jím upřednostňovaného kandidáta. Jedině to by bylo přece oboustranně spravedlivé, není-liž pravda?

  Mnohem větší tříštění hlasů pro Jiřího Dienstbiera ovšem představuje Miloš Zeman, který ČSSD škodí kudy chodí. Nemalá část starších členů ČSSD si stále pěstuje Zemanův kult a nechává se slyšet, jak Zemana bude volit. Totéž platí i pro sympatizanty ČSSD.

  Táňu Fischerovou nebudou volit jenom lidé, kteří by jinak volili Jiřího Dienstbiera, ale také ti, kteří by ze zásady žádného stranického kandidáta nevolili. Zkrátka proto, že viní politické strany - zejména ty velké - ze stavu, ve kterém se nacházíme. Před chvílí se straničtí zástupci opět vyznamenali při senátním hlasování (ČSSD má v senátu většinu!) o zvýšení platů ústavním činitelům - rozuměj sobě!!! Táňu Fischerovou budou také volit jednak ti, kteří by k volbám vůbec nešli, a jednak ti, kteří by nikoho jiného než Táňu Fischerovou ani volit nechtěli.

  Osobně jsem velmi, velmi rád, že Táňa Fischerová kandiduje, protože ji budu volit s naprosto čistým svědomím a bez nejmenších kompromisů. Dříve než svoji kandidaturu oznámila, jsem byl víceméně rozhodnut také pro Jiřího Dienstbiera. Ovšem s několika vážnějšími výhradami, ke kterým od té doby pár výhrad přibylo.

  Rovněž považuji za maximálně žádoucí, aby prezident ve státě, kde o všem rozhoduje partajokracie, byl nestraník. Ovšem opravdový nestraník, nikoliv "nestraník" v podobě expremiéra či "nestranný" zastupitel podnikatelského stavu. Přeji si totiž prezidenta nezávislého. A tím může být jedině ten, kdo se nemusí cítit být vděčen vlastní straně (či ještě nějaké další o jejíž podporu žádá) za kandidaturu, nebo sponzorům za financování vlastní kampaně.
  Jiří Vyleťal
  December 28, 2012 v 20.37
  nejde o lotynku, ale o hlavu státu
  nazíráno z venku a věcně (nejsem ve fanklubu žádného z kandidátů) klíčové je kdo postoupí do druhého kola - jestli ti další budou mít třetí nebo sedmé místo je poměrně lhostejné (tedy kromě jakési sebeprezentace kandidáta).
  A o postupu rozhodne zda u těch s reálnou šancí zabere spíše gravitační efekt (ve finále strhne nerozhodnuté) a nebo dojde k nárůstu rozptyl hlasů - tedy že když nikdo není ideální, ti co budou vůbec volit se budour zohdovat emotivně, bez ohledu na většinový systém a druhé kolo.
  Rozhodnou až první lednové týdny, ale i bez komentáře mluví poslední prosincové průzkumy (sociologie má svoji relevanci bez ohledu na pocity)poměrně jasně :
  CVVM : Fišer 22,5%, Zeman 19,5%, Dienstbier 13% a pokdu jde o pí Fischerovou tak 2,5%
  STEM : Fišer 25,6%, Zeman 17,2% Dienstbier 13,9% a Fischerová kolem 3%
  SANEP : Fišer 21,7%, Zeman 25,8%, Dienstbier 10,3% a Fischerová 4,8%

  Je samozřejmě na každém zda vsadí na emotivní inklinace (či recesistické a jiné důvody volby) nabo zda bude přemýšlet jak i za cenu kompromisu se svými pocity reálně ovlivnit výsledke volby hlavy státu. Bez ohledu na to jak dopadne ústavní stížnost T. Okamury.
  FO
  December 28, 2012 v 20.38
  Ještě o neroztříštěnosti
  Už jenom velmi stručně. Neroztříštěnost hlasů má jen jeden, zdánlivě přízemní, význam: aby ve volbě zvítězil ten přijatelnější, resp. nezvítězil ten horší z kandidátů. Nemá to absolutně nic společného s nějakou státostranou.

  Jistě je možné vyzývat se navzájem k odstoupení. Martin C. Putna takto vyzývá všechny ostatní kandidáty s výjimkou JB, aby navzájem odstupovali ve prospěch jednoho z nich, aby nezvítězil Zeman nebo Fischer. Podle mne takové výzvy nemají příliš význam. Nevyzýval jsem nikoho k odstoupení, jen jsem si posteskl nad pravděpodobným vyústěním této situace.

  Přeji příznivcům Táni Fischerové jejich nadšení. Kéž by se stal zázrak a TF či JD postoupili do druhého kola. Zatím se ale skepticky rozhoduji, zda jít ve druhém kole rozhodovat souboj MZ vs JF.

  JV
  December 28, 2012 v 23.14
  O manipulaci
  To je právě ta veliká chyba, že i lidé myslící, jako jsi ty Filipe a pan Dolejš těm průzkumům přikládáte váhu a vymýšlíte strategie koho volit a co udělat, až se do druhého kola dostane ten či onen. Skáčete na lep manipulátorům.

  Mně jsou ty průzkumy naprosto lhostejné. Vůbec o nich nic nevím a nezajímají mne. Vím, že se dělají na objednávku podle toho, co chtějí objednatelé aby vyšlo. Vím jedno: kdo se o ně zajímá, jedná pod jejich vlivem.

  Volby jsou od toho, abychom volili toho, koho chceme a ne od toho, abychom volili či nevolili toho, o kom si myslíme, že ho chtějí nebo nechtějí ti druzí. Je znakem nedospělosti, že se ve věcech, které jsou výsostným projevem naší vůle, potřebujeme vztahovat k jiným.

  Už samotné úvahy tohoto druhu oslabují vlastní přesvědčení. Ve svém okolí pak člověk takto smýšlející šíří svůj názor nepřesvědčivě. Tím vším zase nahrává manipulátorům.

  Jestliže jsem pro něco, co považuji za správné, tak musím věřit, že se to i vyplní. Nevěřím-li ve svou věc, tak co bych chodil k volbám? No, jen si představme ten nesmysl, že jeden jde volit Dienstbiera a přitom je přesvědčen, že Dienstbier nevyhraje, a ani do druhého kola se nedostane, a že ve druhém kole bude volit mezi těmi dvěma, kteří jsou pro něj nepřijatelní.

  My křesťané také věříme, že Boží věc zvítězí. A nemusíme si to nechat potvrzovat od STEMu a podobných agentur. Já nevím jak druzí, ale já žádnou variantu nemám, kdyby Pán Bůh nezvítězil.

  Ono totiž nejde vždycky o to, jestli si myslím, že se nějaký ideál stane, ale o to, jestli si přeji, aby se stal. Pak se totiž s daleko větší pravděpodobností vyplní to, co si přeji, než když si to pro strach ze zklamání a malé víry v ideály raději ani nepřeji. Také s tím počítají manipulátoři.
  Dobrou noc Jiří Vyleťal
  TT
  December 29, 2012 v 0.39
  K čertu s průzkumy
  Pokud jsou pravdivé, pak Dienstbierovi hlasy Fischerové stejně nepomohou :-))

  Navíc nechodím k volbám proto, abych hlasoval podle průzkumů, jako to dělají poslanci v parlamentu, aby si to s nikým nerozházeli - na tuto praxi zřejmě naráží pan Dolejš.

  K volbám chodíme, abychom vyjádřili svůj postoj. Pokud je menšinový, tak jsme holt v menšině a musíme se s tím naučit žit, nebo se to snažit změnit.

  I ta nejpesimističtější čísla pro TF ukazují, že jsou tu desetitisíce lidí, kteří toho mají dost, jsou ochotní za své peníze a ve svém volném čase pracovat na kampani za změnu. Už to je pro mě vítězství.

  Ti lidé se nepodali rezignaci o které tu mluví ti tzv. pragmatici a navíc do toho vložili i svou práci. Není důvod jim říkat: "Hele dobrý, ale teď to dejte tomu či tomu (vždycky se mluví o chlapovi...). Sice si nikdy o naší podporu neřekl, nikdy se s námi nebavil, ale my to uděláme, protože systém se změnit nedá. To co jsme do teď říkali byli jen takový astrální kecičky..."

  No tak to je přesně to, co doufám, že Táňa Fischerová neudělá. Systém se změnit dá, jako už tolikrát před tím a pokud to nemůžeme udělat nyní, rozhodně bych nechtěl přispívat k jeho agónii.

  Druhé kolo bez Fischerové bych musel s ohledem na dobré mravy bojkotovat.
  + Další komentáře