Diskuse (1 příspěvek)
JK
Jiří Karen
March 29, 2019 v 13.34
Reálné kořeny hněvu
Jedna věc je hysterie a obecné odmítání inkluze jako principu a druhá je reálné odfláknutí prováděcích vyhlášek a předpisů. Nevím, jak je to teď, ale když jsem učil na ZŠ, tak v těch pokynech a vyhláškách byly absurdní nesmysly, které opravdu zatěžovaly učitele nesmyslnou administrativou. Vzpomínám si např. na formulaci, která učitele nutila "odborně posuzovat rodinné prostředí" (zřejmě se měl proplížit do skříní a nasísat).

Jako jeden z mála jsem inkluzi podporoval, ale ty zatěžující blbosti byly opravdu nesmyslné. Absolvoval jsem asi 80 hodin školení a na většině si lektoři zoufale stěžovali na nedomyšlenost, absurdity, složitost atd. Odpor vůči inkluzi má i reálné a opodsatněné důvody. Nejde jenom o iracionální blouznění, jak nazmačuje S.Štech. Právě takováto argumentační arogance od aktérů vzdělávací politiky vnáší do školství zbytečné rozpory a pnutí...