Odboráři z úřadů práce kritizují reformy Drábkova resortu

Vratislav Dostál

Odborová organizace státní správy, působící při úřadech práce, vydala kritické prohlášení k situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí po odvolání náměstka Vladimíra Šišky a vyhlášené rezignaci ministra Jaromíra Drábka.

Odboráři z úřadů práce vydali prohlášení, ve kterém kritizují reformy ministertsva práce a sociálních věcí. V úvodu dokumentu připomněli, že ve druhé polovině roku 2010 Drábkův resort započal reformu resortu práce a sociálních věcí, jejímž nejviditelnějším výstupem byl vznik centrálního Úřadu práce, a to bez předchozí odborné diskuze.

„Kritické připomínky a konkrétní argumenty ze strany odborových organizací a orgánů nebyly brány v potaz. Vznik tohoto úřadu vetoval i prezident republiky,“ uvedli odboráři a připomněli, že byla kompletně změněna organizační struktura dřívějších úřadů práce se zdůvodněním, že vše bude jednodušší.

„Nyní, s odstupem osmnácti měsíců, konstatujeme, že očekávaný výsledek se nedostavil, procesy jsou administrativně i organizačně náročnější, schvalovací systémy složitější. Zaměstnanci jsou dlouhodobě vystavováni stálému stresu, což v mnoha případech vede ke zhoršení jejich zdravotního stavu,“ upozornily odbory při úřadech práce.

Připomněly také, že na sklonku roku 2011 odborové orgány a organizace upozorňovaly na nepřipravenost nových informačních systémů, o jejichž implementaci prý nikdo z ministertsva řádně, uspokojivě a hlavně pravdivě zaměstnance neinformoval.

Odboráři přitom úředníkům Drábkova resortu údajně kladli mnoho odborných a věcných otázek, na které nicméně dostávali buď vágní nebo nedostatečné odpovědi shrnuté do jediné věty - jde o úspory.

„Odpovědi však postrádaly konkrétní analýzy těchto úspor. Informační systémy pracují necelý rok a stále nedosahují uživatelských kvalit a parametrů systému předchozího. Je možné namítat, že předchozí systém měl roky na náležité propracování, což je pravda. V tom případě ale lze překotné nasazení nových informačních systémů bez řádné přípravy a řádného proškolení zaměstnanců považovat za manažerské selhání vedení ministertsva,“ nepochybují odbory.

Současně Drábkovi a jeho úředníkům připomněly zavádění kontroverzní karty sociálních systémů. Podle odborářů jde o nejproblematičtější projekt ministerstva za poslední roky.

„Mimo technických problémů a navýšení práce části zaměstnanců úřadu práce má i mnohé problémy právní a etické. Veřejnost nebyla dosud dostatečně informována o tom, jaké jsou stávající náklady na výplatu dávek poštovními poukázkami či převodem na účet. Ví se jen, že náklady jsou vysoké. Dosavadní postup v této oblasti však ukazuje, že klienti úřadu práce, kterým jsou dávky vypláceny zejména právě poštovními poukázkami, přijdou na řadu až jako poslední,“ upozornili odboráři.

Polemizovat by podle nich bylo možné i o efektivitě dalšího nestandardního projektu, kterou je docházka nezaměstnaných (DONEZ) v souvislosti s potíráním nelegální práce.

Veřejnosti jsou přitom podle odborů předkládány informace o tom, kolik stát ušetří na výplatě podpor v nezaměstnanosti při zjištění nelegální práce u uchazečů o zaměstnání.

Podle odborů se nicméně nebere v úvahu, že jde pouze o teoretickou možnost, nikoliv o reálnou skutečnost. „Veřejnost, ať odborná i laická, nedostala dosud kvalifikované odpovědi na výhodnost a skutečnou efektivitu zmíněných reformních kroků,“ uzavřeli odboráři úřadů práce.

    Diskuse