ČSSD: Restituce zásadně mění sekulární a republikánský charakter státu

Vratislav Dostál

Sociální demokraté potvrdili, že chtějí dosáhnout odkladu schvalování restitucí na září. Podle nich totiž zákon zásadně mění sekulární a republikánský charakter České republiky. Proto chtějí, aby se k němu měla možnost vyjádřit veřejnost.

Opozičním poslancům se i ve středu podařilo prosadit odklad hlasování o církevních restitucích. Sněmovna se tak k zákonu vrátí tento pátek. Sociální demokraté současně uvedli, že od obstrukcí ustoupí pouze v případě, bude-li hlasování o zákonu ve třetím čtení přesunuto na září.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka pak dodal, že pokud Nečasova vláda v tomto volebním období restituce prosadí, zahájí ČSSD v případě volebního vítězství jednání s církvemi ve smyslu redukce plateb. Podle něj možnému dalšímu jednání s církvemi podléhá právě ona finanční kompenzace.

Předáci ČSSD schvalování církevních restitucí oddalují, neboť chtějí dosáhnout toho, aby se k navrženému a vládou prosazovanému zákonu mohla vyjádřit veřejnost. „Chceme, aby voliči měli čas obejít koaliční poslance a požádat je, aby pro to nehlasovali. A také chceme, aby na to hlasování bylo vidět - aby nebylo o prázdninách nebo v noci, ale v září, kdy ho lidé budou víc sledovat," vysvětlil pro server Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc.

ČSSD ostatně již dříve uvedla, že navrhne, aby se o církevních restitucích buď konalo referendum, anebo bude usilovat o to, aby byla celá věc odložena až do doby po volbách. „Přejeme si referendum, v němž by občané o restitucích rozhodli, anebo odložení zákona až do voleb. Ať každá strana před volbami jasně řekne, co chce církvím vracet a voliči, nechť rozhodnou,“ uvedl pro Deník Referendum Tejc.

Podle něj se totiž jedná o tak velký přesun majetku, že by o jeho rozsahu měla panovat celospolečenská shoda. „Což v žádném případě nepanuje. Jinak řečeno, nezpochybňujeme církevní restituce, nýbrž odmítáme rozsah vraceného majetku, který dohodla Nečasova vláda. Proto chceme, aby občané měli možnost se k věci vyjádřit,“ vysvětlil Tejc pro Deník Referendum.

Podle sociálních demokratů totiž restituční zákon zásadně mění sekulární a republikánský charakter Československé republiky po roce 1918 a zásadně ohrožuje Masarykovské pojetí demokracie a demokratického státu, ke kterému se přihlásila Československo jak po roce 1989, tak Česká republika po roce 1993.

„Je třeba zásadně odmítnout tezi o tom, že církevní majetek, zejména zemědělské a lesní pozemky, byly ukradeny komunisty. Tento majetek byl konfiskován a znárodněn na základě zákonů přijatých demokratickým parlamentem v roce 1919 a 1947 a je spojen se jmény prezidentů T.G. Masaryka a Edvarda Beneše,“ tvrdí ČSSD s tím, že to byl naopak únor 1948, který zabránil dokončení právního rámce tohoto vyvlastnění a v podstatě tak umožnil, že se církve dnes domáhají i majetku, který jim byl odňat legálně a zákonným postupem.

Podle opozice navíc navrhovaná podoba zákona umožňuje prolomení hranice 25. 2. 1948, a to tím, že umožňuje zpětně přezkoumání nedokončených správních řízení k Benešovým dekretů a nerespektuje zákon o revisi pozemkové reformy. „Ohrožuje tak základní politický axiom jak domácí, tak i zahraničí politiky československé a české diplomacie po listopadu 1989, zejména s ohledem na poválečné uspořádání Evropy a případné nároky Sudetských Němců nebo zahraničních šlechtických rodů,“ tvrdí sociální demokraté.

Současně podle Sobotky navrhovaný zákon jednostranně a bezdůvodně zvýhodní církev před všemi ostatními skupinami restituentů. „Tento přístup je nespravedlivý a způsobí mezi restituenty zásadní právní nerovnost. Stát tímto krokem poškodí statisíce občanů či právnických osob, vůči nimž postupoval s podstatně menší velkorysostí,“ tvrdí Sobotka.

Podle ČSSD se navíc po případném schválení restitučního zákona stane dle kanonického práva největším konsolidovaným vlastníkem nemovitého majetku v České republice cizí stát, tj. Vatikán, s nímž nemáme upraveny vzájemné vztahy. „Vydání majetku církvím a řádům povede nezvratně k dlouhodobé změně politických poměrů v zemi ve prospěch katolických a konzervativních sil, ke změně charakteru českého státu, ohrožení jeho necírkevní podstaty,“ tvrdí nejsilnější opoziční strana.

Sociální demokraté se také domnívají, že rozsah vydávaného majetku a finančních kompenzací umožní těmto silám budovat paralelní struktury v oblasti sociální, zdravotnické, výukové, dokonce za výhodnějších podmínek, než tomu bude u státu a municipalit a tím do budoucna efektivně ideově a ideologicky působit ve svůj prospěch.

V neposklední řadě má být podle ČSSD zákon pojištěn proti změnám nebo zrušení v budoucnu velmi problematickým a nestandardním aktem: Smlouvou mezi státem a církvemi. To podle opozice jen potvrzuje fakt, že druhou smluvní stranou není pouze církev, nýbrž ve svém důsledku i Vatikán. „I takovýto, v historii Československa a České republiky, ojedinělý a nestandardní právní akt by měl být předmětem celonárodního referenda,“ nepochybuje opoziční ČSSD.

Další informace:

ČT24.cz Církevní restituce se zadrhly ve druhém dějství

iDnes.cz Levice úspěšně blokuje restituce církvím, po volbách je chce ČSSD změnit

Aktuálně.cz. 59 miliard. Církevní restituce zatíží rozpočet už letos

Týden.cz Církevní restituce: Paroubek pohrozil vládě "policejním obviněním"

Novinky.cz Sněmovna hlasovala o odročení církevních restitucí. Kalousek při tom zlomil kartu

  Diskuse
  June 20, 2012 v 18.24
  Novověk odchází, doba temna přichází.
  June 21, 2012 v 7.39
  "ODKLONY" majetku
  Restituce se měly řešit výnosy z privatisací v 90. letech...jsem velmi skeptický k nějakému řešení po 20ti letech...ale v této zpomalané a rozkradené zemi se všecko buď neřeší vůbec nebo až ex post...obojí je špatně!

  Základem této !reformy" je opět neschopnost vlády informovat o podstatě vráceného majetku+stát ani nemá v úmyslu církve nějakým způsobem "zaktivizovat" k činnosti ve veřejném zájmu..pokud vím, v zahraničí např. církve a jiné neziskovky zajišťují mediaci v soudních sporech...u nás? Všecko draze platí stát a daňový poplatník...bordel po česku bez koncepce a jenom přesunovat (rozkrádat) majetky...nebo jak to řekl náš ministr z kocourkova? Pardon, odklánět majetek :-D
  PM
  June 21, 2012 v 13.53
  Z mé nedávné krátké a drobné zkušenosti
  s obchodováním církevním majetkem v postmonarchistickém Rakousku jsem nabyl dojmu že katolická církev nejen byla, ale i stále usiluje o to být státem ve státě. Na případu prodeje opuštěné fary jsem se seznámil se specifickými právními normami, které staví jak kupce tak státní instituce do závislé pozice.
  Z Vatikánského pohledu je Česká republika zřejmě ještě stále Böhmen ........pomyslel jsem si.
  ŠŠ
  June 21, 2012 v 19.2
  K církevním restitucím-J.W. Goethe-Faust,Prvý díl tragedie, Procházka:
  Mefisto:
  Já k čertu bych se poslal hned,
  jen kdybych čertem nebyl sám.
  Šperk, co jsem pro Markétu čap´,
  teď kněžour, považte jen, shráb.-
  Jak mámě to padlo do očí,
  hned husí kůže jí naskočí.
  O té skříňce jí prozradil nos,
  že na ní nesvěceného cos.
  "Poklad, jenž získán v bezpráví,
  duši", tak zvolala, "otráví,
  tož dejme ho, dítě, Marii Panně,
  dostanem náhradu v nebeské maně."
  I poslala matka pro kněžoura,
  ten, jak to slyší. očkama mžourá:
  "Božího dbejte mi zákona!
  Zvítězí ten, kdo překoná!"
  Pak, odborně si to prohlédnuv, řek:
  "Církev má dobrý žaludek,
  celičké země už spořádala
  a přece se dosud nepřepapala.
  Jen církvi, ó křesťanky nábožné,
  lze stráviti zboží bezbožné!"
  DK
  June 21, 2012 v 19.12
  Už to musí ven...
  Zvažovala jsem, že svému levicovému obratu dám až tak masivní podobu, že třeba budu volit ČSSD. Ale nebudu. Protože by to bylo proti mým zájmům zaměstnankyně církve. A pro to mají čtenáři Deníku Referendum pochopení, že je blbost volit proti vlastním přirozeným zájmům, no ne? :-) Čímž nehájím tuto podobu návrhu vyrovnání s církvemi, byť mám pocit aspoň něco konečně jasného, jasný výhled, kdy a za jakých podmínek budeme muset plavat z vlastních sil, bez kruhu hrazených platů, než další a další absurdní kola dohadování. Ale ČSSD si jede na vlně populismu, my církve ji fakt nezajímáme a jsem si jistá, že bude velmi rozpačitá a nebude vědět, co s náma, až s náma něco udělat bude muset.
  June 21, 2012 v 20.52
  To víte, paní Oupická, už Jára Cimrman byl ateista, jakožto typický Čech. Známý je jeho výrok: Jsem tak velký ateista, že se až bojím, aby mě Bůh nepotrestal :-)
  LV
  June 22, 2012 v 0.1
  Paní Oupická,
  zdravím Vás srdečně po delším čase... Ano, já osobně pro to mám pochopení a z jiných zas důvodů se mi nechce - po letech - soc.dem. volit, hledaje autenticky levicovou alternativu. Poslední tečkou peo mne nebyl Rath, tam si se závěrem počkám, ale dnešní guru levého salónu JD, když nedávno mluvil o tom, že bohatý kriminálník by si mohl připlácet na leší služby ve vězení. A jsme zase tam... Myslím, že máte pravdu. ČSSD se o církve nezajímá. A pramálo se zajímá o zdravotnictví, školství, kulturu... o občanskou společnost. Je to jen zdání měkčí varianty ODS či TOP 09. Jsou to cyničtí živnostníci, obchodující s iluzemi a sliby.
  Ovšem, když už jsme u těch přirozených zájmů, docela by mne zajímalo, jestli mají malé církve vlastně spočítáno, co jim restituce fakticky přinesou. A co se stane s majetkem, který nebude přinášet okamžité zisky a bez velkého kapitálu budou mrtvá investice? A jestli právě takové malé církve nemají větší záruku své udržitelné existence v "náruči" státu. Byť s většinou ateistické společnosti, která tento stát vytváří...
  June 22, 2012 v 7.3
  Také si myslím, že pro malé církve je bezpečnější sekulární stát, než konkurence velkých a hlavně bohatých a mocných církví. To už máte spojence spíš v těch ateistech, paní Oupická. Mimochodem, já jako ateistka mám doma dvě bible (kralickou a ekumenický překlad) a docela často do nich nahlížím.
  Ale koho volit, to vám taky neporadím.
  June 22, 2012 v 11.5
  Církve a strany
  Církve i politické strany jsou dílem lidským a podle toho to vypadá. Chápu výhrady diskutujících k ČSSD. Mají v mnohém pravdu a to mě jako člena ČSSD mrzí. Nicméně nevolit (něco nedělat) je negativní volba a to je snadné. Takže se ptám jaká je vaše pozitivní volba, koho volit (co dělat).

  Přeji všem krásný den

  LV
  June 22, 2012 v 12.33
  Co dělat?
  Pane Šťastný, už od listopadu 89 se snažím řídit heslem tehdejších týdnů "mysli globálně - jednej lokálně". A uplatňuji to jak na svou práci ve škole či v divadle (před tím 10 let v AV), tak na svůj život obecně, tedy i v obci. Většinou s pramalými výsledky. Jen jsem nějak nenašel cestu do strany a zřejmě ani nenaleznu. Ostatně můj přítel experimentálně podal přihlášku do ČSSD v Praze a očividně ho to bratrstvo mezi sebe nechtělo, protože zaujalo pozici mrtvého brouka. Kdo ví, jak bych dopadl já... Jako volič budu hledat autentickou levou variantu, bude-li jaká. Možná se skřípěním zubů položím svůj gram na váhu a přidám ho k soc.dem., ale nemám nejmenší chuť. A dokonce stále častěji přemýšlím nad tím, že bych volil KSČM, aniž bych od toho cokoli čekal jiného, než to, aby je skutečnost vyhnala z toho pohodlného, cynicky živnostenského salónu... Levice u nás musí "dokvasit". Zdá se mi ale, že - podobně jako v celém postkomunismu a ve větší části Evropy - se tak stane až poté, co krize přejde v katastrofu, jíž se však obávám... Kdybych byl Řek, věděl bych koho volit... Zdravím Vás! Hezký den všem.
  + Další komentáře