Jedna kandidátka by byla

Petr Minařík

Přemýšlíme-li o budoucím prezidentovi, měli bychom uvážit jednu navýsost vhodnou kandidátku: Elišku Wagnerovou. Teď už jde jen o to, zda by se chtěla stěhovat z Brna a náročnou cestu na Pražský hrad podstoupit.

Sobotní Lidové noviny přinesly poměrně nudnou anketu, se kterými se ještě v příštích týdnech a měsících roztrhne pytel: kdo by měl být budoucím českým prezidentem. Poctivě jsem si jí nakonec přečetl, člověk na to ještě nemá věk, ale co kdyby mne tam někdo navrhl, ať pak nejsem zaskočen otázkami novinářů. O mně tam nebylo ani slovo, přesto mě potěšila odpověď Arnošta Goldflama. Režisér a dramatik teď bydlí v Praze, kam se přestěhoval za rodinou, a protože rekonstruuje vlastní byt, tak bydlí u tchána, přesto i v těchto polních podmínkách přišel s geniálním tipem. Budoucí prezidentkou by měla být Eliška Wagnerová, do tohoto úterka místopředsedkyně Ústavního soudu.

Skoro mě mrzí, že to napadlo A.G. a ne mě, ale to se mi stává pořád, že má někdo lepší nápady, než já. Eliška Wagnerová je teď populární, protože se jasně vyjádřila k asociálním škrtům této vlády. A Petr Nečas, tohoto času premiér, to nepochopil a myslí si, že Wagnerová nemá ráda úspory, zřejmě že je nešetrná hospodyňka, a že kdyby nebylo jejího manžela novináře Arnošta Wagnera, tak by nejspíš i se soudcovským platem umřela hlady, protože by všechno rozfofrovala, jak by možná řekl ještě hezky po brněnsku Goldflam. V tom a mnohém dalším se s předsedou vlády neshodneme. Elišce Wagnerové přece nevadí, že v ekonomickém nečasu nechtějí být politici do větru. Ať jsou pragmaticky usedlí a kožení, ale nemůžou přece říkat, že statistiky a čísla vítězí nad lidským životem a jeho důstojností. Nejde mrazit důchody tak intenzivně, až důchodci při nějaké silnější zimě opravdu zmrznou, protože nebudou mít na plyn. K čemu nám bude vyrovnaný rozpočet a nejnižší míra zadlužení v celém kosmu, když se nebudeme schopni podívat jeden druhému do tváře, protože jako hyeny budeme silnější požírat slabší? Chceme odpovědnost a dobrou fiskální politiku, jak se říká, ale jistě ne za cenu obětí nevinných a bezmocných, když mocní a vinní ze systému škrtů bobtnají k prasknutí.

Třeba to tak není, ale mám z Wagnerové pocit, že jí jde v debatě o návrat k podstatě politiky, definování toho, proč jsme spolu v jedné společnosti a co jsme ochotni udělat pro druhé a co už ně. Toto jsou úvahy, které za poslední roky z veřejné diskuse vypadly, a které by se měly vrátit na stůl. Nemáme stát pro stát, jak nám mezi řádky říká tato vláda, která prý bojuje proti rozbujelému státu, přičemž z něj vytvořila kabinetní partu krizových manažerů, kteří vyměnili slovo „člověk“ za slovo „produkt“.

Eliška Wagnerová, vím já a Goldflam, by byla dobrou českou prezidentkou, umí přemýšlet o důležitých věcech v kontextu, nebojí se činovníků omílajících do kola své pragmatické pravdy (neplatí jen pro českou pravici, ale samozřejmě i pro stejně technokratickou levici) a má šarm. Vím, že to tak nedopadne a Eliška Wagnerová by možná ani kandidovat nechtěla, protože si zvykla na Brno a to se člověku nechce stěhovat do Prahy a ještě do hradu s takovým pohlednicovým výhledem, ale kdyby tu ta možnost byla, můj hlas by v té volbě měla.

  Diskuse
  March 20, 2012 v 10.32
  Můj hlas má taky
  Kdysi jsem zde horoval pro Pavla Rychetského, ale ten veřejně deklaroval, že nemá zájem. Eliška Wagnerová by byla stejně dobrá kandidátka, navíc volná, dnes končí v Ústavním soudu a odvaha i schopnost jasně pojmenovat věci, jí nechybí. Hysterická reakce Nečase ukázala, že udeřila hřebíček na hlavičku. Její další výhoda by byla v tom, že by nebyla stranickou kandidátkou, proto by byla průchozí pro slušné pravicové voliče. A hlavně by se mohla zasadit o vznik právního státu. To je totiž to, co každá funkční demokracie potřebuje a k čemu máme zatím v naší zemi hodně daleko. Eliška Wagnerová by pro to mohla vykonat kus práce.
  HK
  March 20, 2012 v 17.31
  Hlásím se také co volič paní Wagnerové,
  ale, pane Šimso, nemohu souhlasit s tím, že by paní doktorka Wagnerová byla "průchozí" pro některé pravicové voliče; to by skrze ni mohli chodit? "Průchozí" v tomto smyslu, to jest neodmítavá, přijatelná, může být instituce (i přeneseně), ano i nějaká překážka atd. Tedy: "Sněmovna je neprůchodná pro ten a ten zákon", nikoliv " Zákon je ve sněmovně neprůchodný". Vy jste žel postupoval podle modelu "Těmhle kalhotám já nepadnu", nikoliv "Tyhle kalhoty mi nepadnou".
  Sobotní Lidovky jsem sice nečetl, ale shodou okolností jsem ve stejnou dobu nadhodil toto jméno v rámci interní "prezidentské" debaty ProAltu. A učinil jsem zkušenost, kterou považuji za důležité sdělit (i když asi není zas až tak nepředvídatelná): pro některé levicově smýšlející voliče jsou naprosto nestravitelná některá stanoviska ústavního soudu, pod nimiž je EW spolupodepsána; to by její pozici mohlo komplikovat.

  Mé argumenty pro byly nicméně následující:
  1. Koncept lidských práv (včetně sociálních), který hájí, překlenuje rozdíly mezi stranami i pravicí a levicí, a přitom se s tím konceptem může levice snadno ztotožnit.
  2. Měla by určitě úctu k ústavě.
  3. Ve státních institucích není nováčkem, je známá a respektovaná a zároveň to není notoricky profláknutá figura.
  4. Je to žena.
  5. Do jisté míry by se mohla prezentovat jako Havlův dědic, což má na veřejnosti váhu, aniž by se zároveň hlásila k tomu, co na něm bylo problematické (bushismus, ad.), zdůrazňovala by spíš tu chartistickou linii.
  March 20, 2012 v 22.42
  oprava
  Opravuji průchozí na přijatelnou, Pan Karlach má pravdu.

  S 5 body M:Škabrahy souhlasím, Především je schopna i složité právní problémy vysvětlit jasně, srozumitelně a lidsky.

  Co se týče oněch námitek, tak neznám žádného kandidáta, u kterého bychom nenašli nějaké negativum. Ústavní soud je kolektivní orgán a nevím o žádném kolektivním orgánu u nás, u kterého bychom nenašli nějaké problematické stanovisko. A oni levicově smýšlející voliči se mohou s nějakou naší levicovou stranou identifikovat? Pokud ano, tak každá z nich vydala řadu problematických stanovisek.

  Jsem rád, že přibývá potenciálních voličů Elišky Wagnerové.
  JP
  March 21, 2012 v 10.21
  Nesouhlasím
  Domnívám se, že Eliška Wagnerová by byla vhodná spíše do politiky - je svou náturou tvrdohlavá, a zároveň aktivistická. Mnoho věcí myslí dobře, některá rozhodnutí jsou velmi dobrá. Jsou však i rozhodnutí špatná, na jejichž kritice se shodne i většina právnické veřejnosti, přesto dotyčná zarytě trvá na svém. Má i určutý deficit v komunikaci, což by se lépe sneslo v běžné politice (neochota ke kompromisům) než v ústavní instituci jakou je hlava státu, která má spojovat a překlenovat, nikoliv rozdělovat. I proto má EW jednoznačně nejvíce disentů, kdy standardem je nejdříve pokusit se komunikovat s kolegy a hledat společný názor, nikoliv si postavit hlavu a prostě, bez komunikace, napsat disent. Někteří kritizují i to, když se dotyčná vyjadřuje nejen k právu, ale i ekonomii, sociologii atd., byť tomu nerozumí. Připomínám, že právo vystudovala před 89ým a PhD. má z politologie, nikoliv z práva. Pro řadu lidí z min. právnické veřejnosti je pak nepřijatelná i proto, že své osobní přesvědčení o tom, co je správné a spravedlivé, staví nad platné právo, ale třeba i judikaturu ESLP, s níž někdy zachází velmi libovolně, resp. volně. Obávám se, že pokud by byla prezidentkou, dočkali bychom se mnohem hlasitějšího moralisty a karatele, než byl VH nebo než je Klaus, akorát v jiném gardu. Uvítal bych spíše někoho uměřenějšího, třeba Hanu Marvanovou, jejíž profil je myslím bez poskvrny, požívá vážnosti u laické i odborné veřejnosti (pokud by tedy nechtěla na ÚS, nikoliv na hrad) a umí se chovat, tedy i uměřeně aktuálně zastávané funkci. Samozřejmě se najdou i další vhodné kasndidátky na prezidentku a okruh kvalitných osob, potažmo žen (nechceme.li na hradě dalšího patriarchu), je podstatně širší.
  JP
  March 21, 2012 v 13.23
  PS (ohlasy tisku):
  Pro vyvážení kritického textu doplňuji odkaz na post Zdeňka Kühna na blogu Jiné Právo "Reflexe konce mandátu E. Wagnerové v médiích", obsahující v diskuzi odkazy na podnětné texty o jmenované, viz zde: http://jinepravo.blogspot.com/2012/03/reflexe-konce-mandatu-e-wagnerove-v.html
  March 21, 2012 v 23.31
  článek Z.Kühna mě nepřesvědčil, naopak je to argument pro
  Elišku Wagnerovou. Velkým plusem Wagnerové je její znalost německého a anglosaského práva, to ji dává jistý nadhled, který mnoha jiným, především V. Klausovi zcela chybí. Přesto že byla členkou ODA, dokázala rozpoznat už asociálnost Topolánkových a nyní Nečasových reforem. Tedy to, co píše pan Kühn proti ní, je v mých očích argumentem pro ni. Jako prezidentská kandidátka je pro mě nadále zajímavá či ještě zajímavější. Budu se muset podívat na její komentář k Listině práv a svobod.
  PL
  March 22, 2012 v 19.28
  Dotaz
  Pěkný.. článek, díky zaň.
  Prozradí Martin Škabraha víc o své zkušenosti - především s kterými stanovisky je taková zažívací potíž? Co se týče jmen objevujících se v DR v souvislosti s možnými prezidentskými kandidáty, čas ukázal, že o těchto jménech nemá cenu diskutovat, všichni odmítají:-) Ale ta jména mohou dobře posloužit k sestavení obecného a reálného profilu, který bychom u prezidentky či prezidenta uvítali. A náčrt profilu od Martina Škabrahy nezní špatně. 4. bod by se dal rozvést hypotézou o přínosu prezidentky k větší důvěře v politiku, někde jsem četl jednu větu o tom, že nevoliček je více než nevoličů, prezidentka -jedna z mála političek mezi politiky- by to mohla vyrovnat (pokud to tak vůbec je).
  JP
  March 23, 2012 v 19.29
  Ad M.Šimsa - doc. Kuhn je příznivcem EW..!
  To jsme si nerozuměli. Doc. Kuhn, přes dílčí výhrady k některým (nemnoha) nálezům EW, je dle mého názoru jejím velkým příznivcem a zastáncem, resp. je obhájcem jejího působení na ÚS. Ty výhrady ve svém postu zmínil jen pro přesnost (s nikým se nelze shodnout na 100%), avšak jinak je (domnívám se) toho názoru, že pozitiva nad negativy, jde-li o její rozhodovací praxi v ÚS, jednoznačně převažují. Jsem obdobného názoru, jen jsem chtěl vyvážit ten nekritický obdiv, opomíjející některé její excesy, resp. "boty". EW by velmi slušelo např. místo nezávislé senátorky. Zde by se mohla projevovat naprosto svobodně a ku prospěchu legality a ústavnosti výkonu veřejné moci v ČR na poli zákonodárství, na čemž jí myslím vždy velmi záleželo. Žádná politická strana ji ale nedá na svou kandidátku, je příliš silnou osobností, která by zastiňovala svou autoritou řadové stranické aparátčíky a "kývače", kteří by sami rádi stáli v centru pozornosti médií. Význam EW v politickém životě by totiž mohl být stejně intenzivní, jako význam Václava Havla, který byl citován i "na odpočinku".
  Se zpožděním odpovídám na dotaz Petra Litschmanna. Levičákům z rozhodnutí ÚS dost čast vadí (celkem pochopitelně) souhlas s poplatky ve zdravotnictví, s vyššími důchody pro ty, kdo měli vyšší mzdy; někdy vadí i postoj ke snaze parlamentu protlačit v roce 2009 zkrácení volebního období, tj. předčasné volby. To jsou myslím hlavní body, co jsem zaznamenal.
  + Další komentáře