Diskuse (11 příspěvků)
JP
Jan Potměšil, právník - státní správa
June 5, 2012 v 10.6
Čert na zdi
Malování čerta na zeď. Raději tedy zákon vylepšete, místo strašení. Nebo přiznejte, že Vám vadí církev, ne údajná rizika prolomení dekretů. Když jste byli u vlády a na restitucích pracovali, tak jste nic takového neříkali. Teď se jen snažíte pod záminkou kritiky nedostatků či podávání údajně alternativních řešení narovnání zablokovat je úplně. Je pro Vás přijatelnější mít soudy zavalené žalobami obcí, soukromých vlastníků i farností?

Půvabná je pak formulace "vrátit majetek šlechtě, která kolaborovala s Nacisty, kolaborantům, zrádcům, Sudetským Němcům" - upozorňuji, že občanství byli zbaveni a odsunuti všichni, kdo byli "Němci, Maďaři, zrádci a kolaboranti" - tzn. včetně Nemců, kteří s nikým nekolaborovali. Opakovaně jsem na MV vedl řízení dle ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb., a vím, že zbavováni občanství a odsunuti byli i ti, kteří Hitlera nesnášeli, zaměstnávali jen Čechy, podporovali místní obyvatele apod., ale - bohužel - netrpěli dostatečně pod nacistickým útlakem / anebo nebyli aktivními odbojáři. Stačilo, že byli etnickými či matrikovými Němci. (Jinak podotýkám, že onen dekret se přísně dodržuje i nadále a ÚS neprolomení dekretů žárlivě střeží - tzn. neobávám se ani žalob argumentujících údajnou nerovností - veškeré restituce vždy byly jen "částečným narovnáním...", a to přímo v názvu zákona, ÚS to tak bere a sudetští Němci dosud nebyli úspěšní ani u evropských soudů /byť restituční zákony už zde byly, resp. bylo jich vícero/; za chvíli už se bude strašit návratem před Bílou Horu...)

Takové argumenty, tedy o dekretech, bych zde tedy raději nevytahoval, byť na ně někteří národovci slyší. Sociálních demokratů (Ackermann Gemeinde by na to řekla co?) je to ale nedůstojné.
Blažena Švandová, pracující důchodce
June 6, 2012 v 15.50
Moralita
Vážený pane Potměšile, místo abyste pomocí věcných argumentů vyvrátil děsivou možnost nastíněnou autorem, zpochybňujete, zda byli všichni odsunutí Němci kolaboranti nebo nebyli. To je trochu málo. Tím přece neargumentujete k věci, ale jen k člověku (ad hominem).
SH
Stanislav Hošek, Penzista
June 6, 2012 v 18.37
To omračující slovo křivda.
Pokud si dobře vzpomínám, tak byl majetek církvím, šlechtě a velkopodnikatelům odebírán mimo jiné i jako náprava dlouholetých až staletých křivd, jichž se dotyční dopouštěli na lidu. Z čehož rezultuje, že dnešní náprava křivdy spáchané vládou KSČ, je faktickým uznáním oprávněnosti staletých křivd. Tedy popřením, že šlo o křivdy.
Osobně jsem byl přítomen jednání Čalfovy federální vlády, která v první polovině roku 1990 rozhodovala o restituci prvních objektů církevního majetku, jejichž seznam předložili do vlády Čarnogurský a Mikloško, zásadně podporovaní předsedou legislativní rady vlády Rychetským. V oné vládě byly i ministři delegovaní samotnou KSČ. Ti se vesměs k věci nevyjadřovali, ostatní ministři naopak souhlasili, mnozí velice vehementně. Jediný, kdo se proti restitucím naprosto zásadně postavil, byl ministr financí ČSFR, Klaus. Jeho argument se dal shrnout do jediné věty; Nedělejme to, otevřeme tím nikdy neukončitený proces majetkových přesunů. Přesto byl nakonec zákon předložen FS a ten ho promptně schválil, právě pod tíhou svědomí trpícího za komunisty spáchané křivdy a pod bojovým praporem Luxe, na němž bylo napsáno: „Co ukradeno, musí se vrátit“. Jakoby se již zapomnělo, že církev ten majetek jí poddanému lidu, vlastně prakticky ukradla.
Cestou do pekel není tedy jen Nečasovská restituce, ale všechny restituce šlechtě a církvi. Vždyť se nám za našimi zády všichni i proto smějí.
PM
Petrasek Milan, penzista
June 7, 2012 v 10.16
Pane Potměšile,
pochybuji, že vaše mediová vystoupení budou i vašimi klienty ohodnoceny kladně.
Legalizace privatizace státu vyžaduje trochu více lstivosti ............řekl bych.

JP
Jan Potměšil, právník - státní správa
June 7, 2012 v 17.29
Ad BŠ a PM:
Ad BŠ: Nesmysly vyvracet nehodlám. Ale něco jsem už myslím v úvodu naznačil. Jelikož jsem se v diskuzích věnoval restitucím už dost a dost, zareagoval jsem zde pouze na nevkusné vyzdvihování odsunu (slovy E.Beneše "vylikvidování") Němců,Maďarů = Zrádců a kolaborantů. Pokud politik ČSSD hraje na národoveckou notu a mohl by si podat ruku s Klausem, je to zcela nemístné a nedůstojné. Děsivé scénáře nám kreslil už Klaus se svou výjimkou k EU chartě, výjimka pořád ještě není, a nestalo se také nic. Nemusím reagovat na každou demagogii, jakkoliv se tváří učeně a seriózně. Vím, jak se taková PR prohlášení sestavují... Btw. reakce na nevhodný příměr není reakcí ad hominem, ale ad rem.

Ad PM: Pokud se na mě obrací klienti, tak kvůli službám a znalostem, nikoliv kvůli tomu, co kde řeknu na netu. Maul halten und weiter dienen jsem si bohatě užil ve státní správě. Pokud se nebudu někomu líbit, nemusí po mě nic chtít, ale nevidím důvod, proč se omezovat a neříkat otevřeně své názory. To jen starší generace má pořád pocit, že si musí dávat pozor na pusu.
Blažena Švandová, pracující důchodce
June 8, 2012 v 16.27
Vážený pane Potměšile,
máte pravdu, že jsem pominula věcnou stránku Vašeho argumentu, uznávám to a omlouvám se. Zmátlo mne, že bagatelizujete sdělení autorů poukazem na jejich zjevně podjatou nepřesnost, která ale na druhé straně nemá žádný podstatný vliv na závěry, k nimž autoři v článku docházejí.

K článku mám taky určité výhrady. Jeho silnou stránkou je podle mne domyšlení katastrofálních důsledků, k nimž prolomení Benešových dekretů povede a v každém případě je důležité si to uvědomit! Nicméně je podle mého soudu nepřesvědčivě popsaná cesta, jak by k prolomení mohlo dojít.
Naštěstí mezi tím jsem potřebná data našla v příspěvku Jana Kopeckého, 14.53 pod článkem
http://denikreferendum.cz/clanek/13289-navratilova-cirkevni-restituce-jsou-zkouskou-moralky
Ze zdrojových dokumentů, na které odkazuje a z nichž cituje Jan Kopecký je patrné, že návrh zákona o vyrovnání s církvemi jmenuje pro tyto účely i zákon z roku 1947 (a ten se pak odvolává dokonce na zákon z roku 1919!).
Takže dávám autorům článku za pravdu: navrhovaným zákonem o vyrovnání s církvemi skutečně hrozí prolomení Benešových dekretů!
MN
Miroslav Novák
June 18, 2012 v 19.4
Máte zkrátka smůlu, přátelé z DR (a další), musíte pracně shánět stokoruny na svoji režii. Naše církev dostane od naší vlády 150 mld, neboť stojí na té správné straně barikády a zajistí na příští staletí poslušnost svých oveček.
Blažena Švandová, pracující důchodce
June 18, 2012 v 19.25
Jen se holedbejte, pane Nováku, počkám, co budete říkat, až bude značná část majetku korupčně zprivatizována (rozkradena)! Proč by jinak v zákoně byl dokonce i první prodej majetku osvobozen od daně?
Promiňte, jestli jste svoji poznámku myslel ironicky a tedy spíše z obavy o odliv věřících a příliv "prospěchářů", což žádné církvi prospět nemůže. V tom případě se omlouvám.
Ivan Štampach, religionista
June 19, 2012 v 9.50
Ano, pane Potměšile, církve mi vadí tím, jak podporují antikristovský ekonomický systém, ale to samo není důvodem mého odmítání stávající předlohy zákona. Prolomení restituční hranice, ignorování právní podstaty majetku spravovaného církvemi, budoucí zatížení obyvatelstva novým deficitem, to jsou fakta. Například kolem miliardy korun má dostat církev, která před únorem 1948 neměla žádný majtek, protože prostě u nás neexistovala.

Zákon v podobě předložené vládou by se měl jmenovat Zákon o darování majetku církvím na účelem podnikání. Proto by zákon měli odmítnout i ti, kterým církve nevadí. Tedy pokud jsou loajální státu, jemuž jako poslanci slibovali věrnost.

Vylepšenou verzi zákona nabízí opozice. Ta nevykrádá státní majetek, ta by vracela jen majetek prokazatelně nelegálně zabavený církvím po únoru 1948. Nikdo z nás, pane Potměšile, nebyl u vlády. V polemickém rozhořčení už ztrácíte soudnost a píšete nesmysly. Soudy by samozřejmě rozhodovaly podle práva. Nárok na majetek nelegálně odebraný církvím by se před soudem musel prokazovat a to by bylo legitimní. Nebylo by to kolosální státní podplácení církví, kupování jejich podpory pro pravicovou vládní politiku. Náprava křivd prostřednictvím soudů by byla jediným skutečně korektním řešením.
MN
Miroslav Novák
June 19, 2012 v 11.40
Paní Švandová,
samozřejmě jsem to myslel ironicky, sám patřím mezi přátele DR. Ale asi jsem měl zdůraznit, že spíš než o odměnu za politickou agitaci se jedná o další obří tunel...
+ Další komentáře