Co sliby Gazdíka ohledně DPH u knih a tiskovin?

Andrea Cerqueirová

Zvýšení DPH u knih a tiskovin může způsobit úbytek až o šest tisíc knižních titulů ročně. Navíc může dojít ke ztrátě až dvou tisíc pracovních míst v knižním průmyslu. Jak to tedy s DPH na knihy vypadá?

Z programu TOP09: „Vláda nechce daně zvyšovat, proto musí velmi rozhodně snižovat rozpočtové výdaje. V daňovém systému se soustředí na maximální zjednodušení a zpřehlednění procesu výběru daní.“

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Skutečnost: Vládní koalice, včetně TOP09, která daňové změny iniciovala, zvyšuje sníženou sazbu (byť nepřímé) daně z přidané hodnoty od roku 2012 z 10 na 14 % a od roku 2013 na 17,5 %.

Někdejší starosta obce Zlínského kraje Suchá Loz Petr Gazdík se ve světě vysoké politiky začal orientovat poměrně rychle. Po volbách 2010 se stal předsedou poslaneckého klubu TOP09 a Starostů, začala jej hojně citovat média, vystupuje v politických debatách… Je opravdu vzorem čistoty v politice, chce něco změnit, nebo se z něj brzy stal politik, který ovládá „politický jazyk“, planě slibuje, ale činy chybí? Čtenáři nechť si udělají obrázek sami kupříkladu na základě jeho role v otázce výše DPH u knih a tiskovin.

Pěkně od začátku: až o šest tisíc knižních titulů ročně méně může způsobit zvýšení DPH u knih a tiskovin, navíc může dojít ke ztrátě až dvou tisíc pracovních míst v knižním průmyslu. Zaznělo to na letošní pražské demonstraci proti navrhovanému zvýšení DPH u knih a tiskovin, zorganizované Svazem českých knihkupců a nakladatelů. V současné době je základní sazba 10 % a zvýšená 20 %, od roku 2012 se má, na základě vládní novely zákona o dani z přidané hodnoty, základní sazba (tedy také u knih a tiskovin) zvýšit na 14 % a zvýšená DPH zůstat na 20 %. Od roku 2013 se pak obě sazby sjednotí na 17,5 %. Vládní návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, na základě kterého má být podle vlády financována důchodová reforma, vstoupí v platnost i přes nesouhlas Senátu, kde má většinu levice.

Případné změny lze prosadit jen prostřednictvím nového návrhu novely zákona. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP09) se nechal slyšet, že by byl rád, aby od roku 2013 byla jednotná sazba DPH 19 %, s výjimkou léků a právě knih s tiskovinami, na něž by se vztahovala sazba 14 %. Vládní Věci veřejné by naproti tomu chtěly, aby „přechodné období“ pro rok 2012, tedy dvě sazby 14 a 20 %, platily i nadále - do snížené sazby by tak i po roce 2012 spadaly nejen knihy a tiskoviny, ale také například základní potraviny a další komodity. Vše je zatím v rovině diskusí, přičemž levicová opozice by sníženou sazbu DPH nezvyšovala ani na oněch 14 %. Deklarované (nikoli navrhované) postoje TOP09, která se nyní pasuje do role bojovníka za knihy a tiskoviny, nekorespondují s činností Kalouska v minulé vládě - již tam totiž navrhoval na tyto komodity DPH zvýšit. Nestalo se tak tenkrát jen díky vyjednávání tehdejších koaličních partnerů SZ - ministra životního prostředí Martina Bursíka a poslankyně Kateřiny Jacques.

Gazdík sliboval „den poté“

A jaká je v otázce zvýšení DPH u knih a tiskovin role Petra Gazdíka? Den poté, co vláda, nyní již schválené, změny v DPH navrhla, se knihovníci sešli s ministrem financí Kalouskem. Schůzku sjednal právě Gazdík, který by si prý přál nižší sazbu DPH mimo jiné právě pro knihy, noviny a časopisy. V rozhovoru pro deník Právo tehdy uvedl, že vydavatelé knih ho o schůzku s Kalouskem požádali už dřív, nepodařilo se ale najít vhodný termín… „Výměna názorů a argumentů na této úrovni může jistě věci prospět. Na druhou stranu ale také plně ctím dohody, tedy že koalice dohodla na jednotné sazbě DPH od roku 2013 bez výjimek jako na nejlepším řešení. Nebudu tedy sám požadovat výjimku bez toho, že by se změnily koaliční dohody,“ uvedl Gazdík v Právu. Zvláštní je především to, že schůzka se uskutečnila den poté, co vláda návrh ministra financí schválila a poslala jej v dané podobě do parlamentu.

Gazdík by prý byl rád, kdyby výjimky v sazbě DPH existovaly třeba i pro léky, na druhou stranu je ale nechce sám požadovat. Cestu pozměňovacího návrhu odmítl. Gazdík tehdy uvedl, že zná i jiné cesty: prosadit by prý chtěl zákon o veřejné prospěšnosti, který by podle něj zohlednil i „různé ekologické a sociální věci a podobně“. Žádný takový návrh ale doposud předložen nebyl. O tom, jak vše dopadne a jakou roli v tom budou hrát právě Gazdík s Kalouskem, lze zatím jen spekulovat. Jisté je, že doposud byl schválen jen návrh na navýšení snížené sazby DPH, nic dalšího nebylo ani předloženo. Je možné, že sliby odplavou a DPH u knih a tiskovin snížena nebude. Anebo třeba v budoucnu bude, ale jen u těchto komodit (případně ještě léků) - někteří knihkupci a vydavatelé tiskovin se totiž nechali opakovaně slyšet, že volí pravici a svým způsobem nesolidárně se distancovali od odborářů a levicově smýšlejících, kteří požadují sníženou DPH jak u knih, tiskovin a léků, tak také například u základních potravin…

  Diskuse
  SH
  November 13, 2011 v 16.52
  Při vší úctě.
  Ale nesnižoval bych daň na všechny knihy. Na některé bych ji dokonce zvýšil, pokud by to nějak šlo. Zásadně bych ale úplně zrušil daň za školní učebnice, včetně vysokoškolských knih. Pokusil bych se najít systém na „oddanění“ knih klasické literatury, u nichž už nemá autor, či jeho příbuzní „autorské“ právo. Problém ovšem je, co by bylo zařazena mezi klasiku, hlavně u překladové literatury, kde ještě platí autorské právo pro překladatele.
  A zrušení daní pro léky, má i u mne jednoznačně přednost.
  November 14, 2011 v 12.1
  DPH
  To by mě tedy zajímalo, pane Hošku, na které knihy byste daně zvýšil? A podle jakých kritérií? A kdo by o tom rozhodoval? Informační oddělení ministerstva vnitra? Vždyť je to nebezpečný nesmysl. Jsem pro plošné snížení DPH, nebo dokonce pro nulovou sazbu. Naše kultura má určitě vyšší hodnotu než žvanění nabubřelých ekonomů.