Diskuse (10 příspěvků)
Jiří Kubička, psycholog
October 3, 2018 v 12.3
Druhá polovina nepříjemné pravdy
K zastavení růstu a poklesu dříve nebo později dojde a odnesou to hlavně chudí a bezmocní. tedy chudé země a chudí v bohatých zemích.Bylo to tak vždy a není nejmenší důvod čekat, že se to v budoucnosti změní.

George Monbiot si to asi představuje tak, že se bohatství nejbohatších se zredukuje a přerozdělí, lidé jako on se trochu uskrovní, ti co mají dnes málo o nic nepřijdou.

Tak to ale nebude. Nejchudší umřou hlady a na epidemie, jiní upadnou do bídy a nejmocnější se budou mít dál dobře. Ti co se budou mít dobře budou možná jiní než ti dnešní, třeba nějací váleční baroni.
AM
Aleš Morbicer, invalidní důchodce a audiofil
October 3, 2018 v 14.48
Jako student jsem dělal brigádu ve struskárně jednoho ostravského hutního podniku. Sypal jsem z obrovské věže strusku na korbu náklaďáků. Na normální krátkou sklápěčku se vešlo tak 8 tun, někteří šoféři si boky korby zvýšili fošnami, tam se dalo nasypat i 10 tun. Náklaďák pod tou zátěží doslova sténal...

Podle studie Joint Research Center (JRC) Evropského komise a nizozemské Agentury životního prostředí (EAA) vzrostly emise skleníkového plynu CO2 v letech 1990 až 2010 o 45% a v roce 2010 dosahovaly 33 miliard tun ročně.
(dneska jsme už dál)

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/emise-sklenikovych-plynu-se-nedari-zkrotit-za-dvacet-let-vzrostly-temer-o-polovinu

33 miliard tun !!!!!!!

3 miliardy a 300 milionů plně naložených náklaďáků.

Představte si neustále hořící půlku Sibiře.

Tato planeta je veliká a snese hodně, ale přestaňme se už chlácholit čísly jako průměrný růst maximálně o 1,5 stupně Celsia a podobnými pohádkami. Bude problém nepřekročit 5 stupňů...

Permafrost měl začít tát někdy v roce 2025, aspoň tak to vypadalo ještě před pár lety. Jenže reálně už taje teď a oteplování hlavně na severu planety graduje naprosto neuvěřitelně...

Brutální změny na globální úrovni zažijeme už i my, ne naši vnukové.

Že musíme aspoň nemlčet?
To jsme měli začít s Jamesem Hansenem v 90tých letech...

Teď už je dávno pozdě a jak píše pan Kubička - poteče spousta krve těch nejchudších...

AM
Aleš Morbicer, invalidní důchodce a audiofil
October 3, 2018 v 14.55
P.S. Myslím, že to číslo JRC je trošku nadhodnocené, ale i kdyby to bylo 5x míň, pořád je to šílenství.
VK
Vojtěch Klusáček
October 3, 2018 v 18.19
Jiřímu Kubičkovi
Tedy ve stále aktuálním sporu buďto socialismus, nebo barbarství - dáváte definitivně přednost barbarství.
Jiří Kubička, psycholog
October 3, 2018 v 20.20
Pane Klusáčku
Váš příspěvek nedává žádný smysl, žádnou preferenci jsem nevyjádřil. Jen odhaduji, co se asi stane.
Eva Hájková, penzistka
October 4, 2018 v 21.5
Tohle se stává docela často - když se někdo pokouší předpovědět budoucnost, tak si druzí myslí, že říká, co si sám přeje.
To je tím, že mnozí lidé nabyli přesvědčení, že máme budoucnost pevně v rukou. Že ji můžeme řídit.
Eva Hájková, penzistka
October 4, 2018 v 22.12
Myslím si sice, že klimatické změny jsou způsobeny lidskou činností, ale mohly by přijít i bez toho. Vždyť v minulosti byly doby ledové a meziledové, i různé katastrofy...
IH
Ivo Horák
October 4, 2018 v 23.55
Myslím, že není dobře, když je vždy vyzdvihována jen jedna, kardinální hrozba lidstvu. V minulosti se takhle hledělo na atomové zbraně, na vyčerpání surovin či na nedostatek potravin pro rostoucí množství lidí. A ejhle, dnes je to klimatická změna, resp. aktuální antropogenní oteplování. Ono není tak docela divu, že někomu nepřijde zcela věrohodné, nebo že čije další "škarohlídství".

Samozřejmě, že hrozba, jak se o ni mluvilo, přelidnění se naplňuje a globální oteplení by mohla pozastavit asi už jen opravdu výjimečná sopečná erupce. Uvědomme si však dvě věci. Zaprvé, že vyšší teploty jsou (po určitou mez) v zásadě životu příznivější, než chladno a mráz. Také lidem. Tato skutečnost je snad dostatečně zřejmá, než abych ji musel dokládat daty (pradávnou historií, počty druhů, hustotou obyvatelstva atp.) Samozřejmě, naproti tomu hrozí rozrůstání vyprahlých oblastí a extrémně horkých krajů. Hlavním rizikem je ovšem přílišná rychlost změn a jí vynucené pohyby lidských populací. Druhou podstatnou okolností je, že lidstvo nemá (ať oficiálně tvrdí cokoli) jednotný zájem na co nejmenším oteplení. Rusové či Kanaďané zajisté netrvají na tom, aby v zimě teploty klesaly na -50 stupňů. Charakteristická je situace v Grónsku. Na nezaledněném území cca 4x větším než ČR žije asi tolik lidí jako v Karlových Varech. Loví navíc v ohromné oblasti okolního chladného, na ryby velmi bohatého moře. Chtějí být výhledově samostatní, ale zatím potřebují pomoc Dánska, pod něž patří. Doufají proto většinou (často kvůli těžbě surovin) v rychlý ústup ledovce, jímž je dosud kryto (až kilometrovou vrstvou) území aspoň 22x větší než ČR. Je zjištěno, že před 2 miliony let Grónsko led nepokrýval. Také je pravdou, že tu několik set let žili Evropané celkem normálně jako jinde na severu, než před asi 600 lety poněkud tajuplně podlehli zhoršení podnebí. Tolik na ilustraci převažující lidské mentality.

Z výše uvedeného nemá plynout, že globální oteplení nepředstavuje velkou hrozbu světu, jak jsme jej zdědili, Nýbrž, že jde právě o jeden konkrétní projev nezřízeného počínání si lidstva, jež budí právem idealistický odpor, ať víme, kde přesně "to praskne", nebo ne.

Bohatnutí bylo způsobem, jak se stát v našem druhu alfa samcem bez náležitých fyzických dispozic. Majetek (ale také jeho "rozhazování") se etabloval jako jakýsi přídavný druhotný pohlavním znak. Dnes je zcela hypertrofovanou (příjemnou) funkcí sexuálního výběru, atavismem. Z hlediska dosavadní evoluce malformací, z hlediska člověka domestikací.

Lidé kdysi v zájmu lepší kooperace (v konkurenci a boji s jinými uskupeními) odvrhli silně monopolizovaný přístup majetkově nejpotentnějších mužů k ženám a s ním i nemožnost velké většiny zplodit vlastní potomstvo. Omezení nezměrných majetků a podvázání cest k jejich navyšování je to, co lidstvo čeká coby návazný evoluční krok v budoucnu.
PK
Pavel Kolařík, informatik
October 5, 2018 v 0.40
Pane Horáku
Po pravdě řečeno, ani jedna z těch hrozeb, které jste jmenoval na začátku, není zažehnána. Že se o nich dnes nemluví tak moc, je druhá věc...
Eva Hájková, penzistka
October 5, 2018 v 9.42
Problém, o kterém se veřejně nemluví, vypadá jako když neexistuje.
Rozčilují nás jen problémy, o kterých informují média. A ta píší vždycky jen o něčem.