Diskuse (17 příspěvků)
Honza Macháček, chemik
April 5, 2020 v 7.27
Vlastně je to prosté

Konzervativní socialismus je nacionální socialismus pro 21. století.

AM
Aleš Morbicer, invalidní důchodce a audiofil
April 5, 2020 v 8.44

No já nevím, osobně mi příjde, že je konzervativní socialismus ještě velmi mladý a nehotový. Hledá inspiraci všude možně, často i tam, kde se to progresivní levici určitě nebude líbit. V tom je trochu podraz od pana Plevy, že když se něco líbí dejme tomu na zmiňované politice CDU, neznamená to přece, že ji musí obdivovat jako celek, jak se to snaží prezentovat.

Vidím to tak, že se snaží opustit slepé ulice, do kterých vývoj levici zavál. Třeba globalismus a multikulturalismus v jeho očích selhaly. Nevzniklo žádné pozitivní světoobčanství, lidé se pořád identifikují s národem a státem, a nemysleme to hned zle -- ano, jsme Evropané, my Češi, Slováci, Němci, Francouzi atd.

Z toho logicky vyplývá návrat k internacionalismu, který byl původnímu socialismu vlastní, ne? A zde je skutečně třeba znovu najít "národ" v novém smyslu, ne nějaké tupé vlastenčení, ale národ, který je schopen být živoucí a platnou součástí světové internacionály, protože je snad jasné, že bez spolupráce na celosvětové úrovni to nepůjde.

Tady si myslím konzervativní socialisté sáhnou po části učení svých bývalých úhlavních nepřátel, italských fašistů. Ti zpočátku nebyli rasističtí, ani proti menšinám. Pod jednou podmínkou - že byli užiteční pro celek. Bylo to - ač to zní divně - dosti občanské pojetí národa a státu. Takže když se pan Pleva ptá, jestli jsou Vietnamci, kteří tu žijí deset let, mluví lámanou češtinou a šijou roušky pro ostatní součástí národa, tak z pohledu konzervativního socialisty zcela určitě. O jejich dětech mluvících perfektní češtinou, které chodí normálně do škol a mnozí už jsou dospělí a normálně žijí a fungují, nemluvě. Odhaduji, že i Romové pro KS budou součástí národa, myšleno národa v nevyhroceně nacionálním smyslu, ne národa, kterým se zaklínají dnešní vlastenci. Romové jsou diskriminováni, a jak bylo řečeno, z toho plyne i sociopatologické jednání jejich části, atd. Na druhou stranu KS asi budou proti komunám a menšinám, u kterých se projevují sklony k neintegrovanosti, k vytváření paralelních struktur v rámci právního systému apod. Typicky muslimové ve Francii, která už oficiálně přiznává, že části Republiky jsou přinejmenším ohroženy, ne-li ztraceny.

Tolik co mě napadlo pro začátek.

JK
Jindřich Kalous, důchodce
April 5, 2020 v 8.46
Aleši Morbicerovi

"...ve Francii, která už oficiálně přiznává, že části Republiky jsou přinejmenším ohroženy, ne-li ztraceny."

Kdo a kde to oficiálně přiznává?

JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
April 5, 2020 v 8.52

Ten "konflikt" mezi kulturním a ekonomickým liberalismem spíše připomíná konflikt mezi bolševiky a menševiky.

AM
Aleš Morbicer, invalidní důchodce a audiofil
April 5, 2020 v 9.7

Nechce se mi to teď hledat pane Kalousi, ale myslím, že už jsou oficiálně vytyčeny "citlivé městské oblasti" a jedná se o jejich "revitalizaci". Macron to teď myslím stopnul. Ale asi dočasně, něco se s tím bude muset dělat...

JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
April 5, 2020 v 10.31

Každopádně je hloupé nálepkovat nepohodlné názory jako "nacismus" (viz příspěvek výše).

Takovéto nálepkování je totiž rezignací na kritické myšlení.

JP
Josef Poláček, Invalidní důchodce a student
April 5, 2020 v 11.6

Pane Plevo, protentokrát s Vámi (téměř) bezvýhradně souhlasím. Je to naprosto přesná analýza.

JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
April 5, 2020 v 13.37

JENŽE, PANE POLÁČKU,

na Vašem novém webu "Dialogy" jsem na toto téma napsal příspěvek, se kterým jste také souhlasil. Ten příspěvek zněl nějak takto:

Vyhánění národovectví liberalismem je zcela nesmyslné a kontraproduktivní, protože národovectví samo je totiž důsledkem liberalismu.

Je důsledkem liberální atomizace společnosti a nenaplnění základní lidské potřeby přirozeného společenství, která je pak uspokojována jinak - totiž patologickým způsobem nacionalismu.

Nástup fašismu a komunismu je tedy důsledkem předchozího útoku liberalismu na malá přirozená společenství, která tím pak byla nahrazena formou jakési kvazináboženské příslušnosti k národu.

Je to reakce na odcizení a izolaci jedince, kterou liberalismus nutně se svým zdůrazněním individuální svobody přináší.

-------------------------------------------

Souhlasíte tedy, pane Poláčku, se mnou, nebo s panem Plevou?

JK
Jindřich Kalous, důchodce
April 5, 2020 v 16.54
Aleši Morbicerovi

...myslím, že už jsou oficiálně vytyčeny "citlivé městské oblasti" a jedná se o jejich "revitalizaci".

To ale není totéž, co "ztraceny"...

MP
Martin Pleva, pedagog
April 5, 2020 v 16.58
Pane Morbicere,

vy jste nějaký mluvčí konzervativního socialismu?

+ Další komentáře