Oxford a Cambridge plánují vybírat maximální školné — 270 tisíc za rok

Petr Jedlička

Dvě nejslavnější anglické univerzity hodlají v plné míře využít možností, které jim nabízí nová reforma vyššího vzdělávání. Vláda dle oxfordského prorektora zároveň mohutně ruší granty, což školám nedává jinou možnost než školné zvyšovat.

Vedení dvou nejslovutnějších anglických univerzit hodlá v maximální míře využít možností, které jim dává reforma vyššího vzdělávání vlády Davida Camerona. V praxi to znamená téměř ztrojnásobení výše nyní vybíraného školného.

Podle Jessicy Shepherdové, která se tématu věnuje v listu The Guardian, si Cambridge jako elitní univerzita dnes účtuje maximálně 3 375 liber ročně (přibližně 100 tisíc Kč). Od dalšího roku by to však mělo být už 9 000 liber. Studenti, jejichž rodina vydělává méně než 25 tisíc liber ročně, budou přitom mít nárok na třetinovou slevu a v případě zvláštní sociální nouze i na stipendium 1 625 liber. Chudý student tak v přepočtu nezaplatí ročně 270 tisíc korun, ale jen 180 tisíc.

Na Oxfordu to bude od příštího roku podobné. Místní prorektor Tony Monaco Shepherdové řekl, že požadovat nižší školné než 8 000 liber by bylo pro univerzitu neúnosné — vláda Davida Camerona totiž současně ruší příspěvky na řadu učitelských a vědeckých programů, bez nichž může jen těžko elitní univerzita fungovat.

„Již teď jsou infrastruktura a výzkumný rozpočet přetíženy..., jestliže začneme vybírat 9 000 liber, získáme navíc ročně čtrnáct milionů,“ uvedl Monaco doslova.

Nejchudší studenti by na Oxfordu měli od příštího roku platit 3 000 liber (90 tisíc korun). Když se započtou i další úlevy, připadá na jednoho studenta v průměru poplatek 8 500 liber za rok.

Shepherdová nicméně připomíná, že všechna uvedená čísla jsou zatím jen údaji z podkladových materiálů. Definitivní rozhodnutí o výši školného má padnout až v březnu.

Zaplatí se až pak

Reforma vyššího vzdělávání byla v britském parlamentu schválena těsnou většinou loni v prosinci. Stalo se tak po sérii mohutných celostátních studentských protestů a zjevném porušení předvolebního slibu menší z koaličních stran — Liberálních demokratů.

Reforma dává (krom jiného) vysokým školám právo na vybírání školného ve dvojnásobku současné výše a ve „výjimečných případech“ i na ztrojnásobení. Právě na tento výjimečný režim se chce jak Oxford, tak Cambridge odvolat s ohledem na univerzitní tradici, rozsáhlé sociální programy a vysoké náklady na údržbu areálu.

Zvýšené školné mají britští absolventi splácet až poté, co dosáhnou platu 21 tisíc liber (necelých 600 tisíc korun) ročně, a to odvodem devíti procent z toho, co vydělají nad uvedenou částku každý rok.

Kritikové reformy ale namítají, že velká část absolventů této platové hranice nikdy nedosáhne, a ponese celý život ohromný dluh. Ten jim znemožní například získat hypotéku na bydlení.

Další informace:

The Guardian Oxford and Cambridge to join £9,000 club on fees

The Daily Mail Now Oxford follows Cambridge University in charging £9,000 fees - unless your family's poor

The Daily Telegraph Oxford and Cambridge back tuition fee rise

    Diskuse (0 příspěvků)