Jankovského úřad nechá vytvořit cenové mapy bytů soukromé firmy

ČTK

Cenová mapa má být informačním vodítkem jak pro nájemníky, tak pro majitele o tom, jakých cen je možné dosahovat v daném místě a čase. Rozhodně prý však nemá sloužit jako další regulace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve středu vypsalo zakázku na zhotovitele cenové mapy obvyklého nájemného v Česku. Mapa má být pomůckou pro určování výše nájmů po ukončení jejich regulace. Úřad Kamila Jankovského si od ní slibuje, že pomůže předcházet soudním sporům o určování činží, proč ovšem úřad nezpracuje mapu sám, nevysvětlil. Předpokládaná hodnota zakázky je bez daně z přidané hodnoty 1,9 milionu korun.

„Cenová mapa bude objektivním souborem dat o výši nájemních smluv uzavřených po 1. lednu 2011. V žádném případě nebude nahrazovat regulaci a nebude zvýhodňovat ani jednu ze stran. Bude pouze informačním vodítkem pro nájemníky a majitele o tom, jakých cen je možné dosáhnout v daném místě a čase,“ uvedl Jankovský.

Uchazeči o zakázku na zhotovení map můžou podávat žádosti do 10. ledna 2011. Požadavkem ministerstva na zhotovitele map je, aby informační systém o nájemném uvedl do provozu do konce února. K tomuto termínu mají být v systému data o obvyklém nájemném nejméně z deseti procent určených obcí nad dva tisíce obyvatel.

Za obvyklé nájemné považuje zákon takové, za které je možné pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Nepočítají se do něj naopak například mimořádné situace na trhu nebo osobní poměry vlastníka a nájemníka.

Jankovský již dříve připustil, že jeho úřad nyní dohání zpoždění, které vzniklo u předchozích vlád. „Přestože je termín konce účinnosti zákona o jednostranném zvyšování nájemného znám již čtyři roky, předešlé vlády se příliš nevěnovaly jeho komunikaci. Snažíme se nyní tuto situaci na poslední chvíli řešit,“ uvedl ministr.

Předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček pozdní termín zahájení prací na mapě nepovažuje za největší problém. „Důležité je, aby cenová mapa odpovídala skutečnosti, jinak bude na trhu působit jen zmatek,“ řekl ČTK.

Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného přibližně pro čtyři sta tisíc bytů v České republice. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude až k 31. prosinci 2012.

Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, budou se moci obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém. Jednostranné zvýšení činží ze strany vlastníků možné není.

    Diskuse