Děkani filozofických fakult napadli vládní vzdělávací politiku

Jana Ridvanova

Podle Asociace děkanů filozofických fakult „program vlády definuje vzdělání jako svoji prioritu, ale v konkrétních krocích ho očividně ohrožuje, ba přímo likviduje". Dopis Radě vysokých škol zaslal jménem asociace děkan FF UK Michal Stehlík.

Asociace děkanů adresovala pod vedením děkana FF UK Michala Stehlíka předsednictvu Rady vysokých škol dopis, v němž vyjadřuje nesouhlas s postupem vlády v oblasti financování školství.

Vládní škrty podle Asociace děkanů filozofických fakult nejsou jediným způsobem, kterým vláda připraví školství o finance. Podle Asociace děkanů jde i o „nejistotu v možnosti čerpání dalších zdrojů, konkrétně o komplikaci v užití evropských prostředků z programů administrovaných MŠMT“, píše se v dopise adresovaném předsednictvu Rady vysokých škol.

V dopise se dále konstatuje, že předchozí vládní politika způsobila masivní nárůst studentů vysokých škol, což však mělo vliv na snížení kvality vzdělání. Razantní snižování rozpočtu ve školství podle Asociace děkanů zásadním způsobem ohrožuje především humanitní a společenskovědní obory.

Děkani dále kritizují „chiméru průmyslového výzkumu“, která je podle nich rozpočtově preferována v oblasti vědy a výzkumu, zatímco humanitní obory jsou průběžně odsouvány na druhou kolej, stěžují si a dodávají, že výzkumný program ministerstva průmyslu a obchodu, který získal významné finanční posílení, prokázal jen minimální výsledky.

Děkani tedy nesouhlasí s podporou jednoho oboru na úkor jiného a prosazují metodiku podporující systém hodnocení postavený na oborových skupinách. „Pro zachování samotné existence humanitních věd v České republice nemůže klesnout procento podpory pod nejnižší úroveň celkových prostředků institučního financování vědy,“ apelují děkani v dopise předsednictvu Rady vysokých škol.

  Diskuse (3 příspěvky)
  TT
  Tomáš Tožička
  October 20, 2010 v 16.21
  Aha
  Stehlík, to jen lidovecký zastupitel z Dačic, co chtěl financovat FF UK školným? Vystudoval zadarmo, pro studenty chtěl školné, ale teď jde i o jeho peníze. A tak se probudil.
  Kdyby se takhle děkani pochlapili už před patnácti lety a nelezli pravici pořád do zadku...
  LV
  Libor Vodička, teatrolog - učitel na FF
  October 21, 2010 v 12.23
  Aha
  Ale je hezké, že se probudili a vyslovili to... Tím to ovšem zřejmě skončí.
  ??
  October 21, 2010 v 16.24
  Proč ten dopis nepsali vládě? Třeba býv. bratrovi Kalouskovi?