Roman Joch zaplnil veřejný prostor, premiér se ho musel zastat

Hana Holcnerová

Jedné věci iniciativa ProAlt svou středeční demonstrací proti Romanu Jochovi dosáhla už teď: jeho názory se šíří mediálním éterem a zastat se jej považoval za nutné i premiér na své návštěvě Německa. Joch zatím kritizoval Kocába a hájil možnost trestu smrti.

Během čtvrtka se svého zamýšleného poradce Romana Jocha zastal na návštěvě Německa předseda vlády Petr Nečas.

„Pan Joch je velmi intelektuálně založený člověk s velice vysokou mírou sečtělosti a vzdělanosti. Jeho intelektu si nesmírně vážím a přináší velmi osvěžující pohled, proto s ním spolupracuji. To neznamená, že se vždy musím ztotožňovat se všemi jeho názory, vyznávám především vlastní názory,“ sdělil novinářům premiér.

Jochovy názory jsou podle Nečase inspirující. „Není důvod, abych se nechal levicově liberálním establishmentem uvláčet a zavíral někomu ústa,“ dodal Nečas.

Zároveň se během dne objevily v internetových médiích dva rozhovory s Romanem Jochem. Přinášíme z nich následující výběr.

Joch Nekorektně.cz: Lidská práva jsou svobody jednotlivců

Dozvídáme se v něm, že Joch se politicky a ekonomicky považuje za klasického liberála, společensky za konzervativce. Říká: „Klasičtí liberálové mají pravdu, že svoboda je nejdůležitější politickou hodnotou, a konzervativci mají pravdu, že svobody lze smysluplně dosáhnout, obhájit ji a udržet pouze v určitém typu společnosti, v tom, který má úctu k rodině, západnímu náboženství, křesťanství a judaismu, a obecně ke ctnostem.“

Práci vládního zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába hodnotí takto: „Pan Kocáb zdiskreditoval samotný pojem ,lidská práva', což je škoda, neboť lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná. Skutečná lidská práva jsou lidské svobody, svobody jednotlivců. Pan Kocáb však pod ,lidskými právy' rozuměl skupinová privilegia, privilegia příslušníků jím oblíbených skupin. Ale jak již samotný název napovídá, lidská práva mám jako člověk, lidská bytost, nikoli kvůli své barvě pleti, pohlaví či sexuální orientaci. Nešťastný záměr páně Kocába vlastně homofobní, sexistické či rasistické předsudky nejen posiluje, ale i implikuje.“

K výtkám vůči své osobě ze strany médií a demonstrantů z iniciativy ProAlt Roman Joch uvedl: „Důvodem je kombinace dvou faktorů. Za prvé, jsem v opozici vůči všem jejich názorům, nejen některým. V domácí politice oni jsou socialisté; já jsem proti. V zahraniční politice oni jsou pacifisté, anti-amerikanisté či kritici Izraele; já jsem stoupencem silné obrany svobodných zemí, spojenectví s USA a obhájcem Izraele. V morálních otázkách oni považují křesťanství za zlo, já za dobro atd. A za druhé, já se jim ve svých článcích vysmívám, směji se jim, dělám si z nich legraci."

Joch na iDnes: K trestu smrti dojdete sami

„Zločin je zločin a má být potrestán, jeho kořeny odstraněny. Církev a tento papež to nyní velice intenzivně řeší. Není ale pravdou, že by v Církvi došlo statisticky k více pedofilním skutkům než v jakékoli jiné stejně početné instituci. Ve skutečnosti jich bylo méně, ale Církev je pod drobnohledem. Nicméně, pokud by došlo byť k jen jednomu jedinému pedofilnímu činu, je to o jeden více, než se mělo stát,“ praví na iDnes v odpověď na otázku po jeho názoru na pedofilní skandály v katolické církvi (pozn. red.: velké písmeno C použil v rozhovoru sám RJ).

Stavět v České republice mešity by muslimům Roman Joch povolil výměnou za to, že by se v islámských zemích stavěly kostely: „Bylo by ideální, kdyby existovala společná iniciativa za náboženskou svobodu v ČR a Saudské Arábii a všichni čeští občané, tj. i čeští muslimští občané, by se vyjádřili za stejné právo na existenci mešit u nás a kostelů či synagog v Saudské Arábii.“

Pokud jde o trest smrti, Joch je v tuto chvíli proti, leč za určitých, blíže ovšem neuvedených okolností, ho schvaluje. A tvrdí, že k tomu dojdou i ti, kdo ho dnes odmítají.

Imigrační politika by podle Jocha měla být rozvážná a uvážlivá: „Ani nulová imigrace, ani naprosto otevřené hranice. Po politické diskusi a dohodě si společnost má říct, kolik lidí ročně chce přijmout a odkud. Zkušenost s imigranty z východní Asie je taková, že mají silné rodinné hodnoty, kladou důraz na vzdělání svých dětí, pracovitost, výkon, nezávislost na státě, soběstačnost. Ideální pravicoví voliči. Mají mé sympatie.“

Další informace:

http://www.nekorektne.com/2010/08/rozhovor-nekorektne-smich-vysmech.html

http://zpravy.idnes.cz/premieruv-poradce-roman-joch-di5-/odpovedi.asp?t=JOCH

  Diskuse
  SH
  August 20, 2010 v 11.32
  Pokud je pan Joch opravdu "velmi intelektuálně založený člověk s velice vysokou mírou sečtělosti a vzdělanosti", pak by měl vědět, že v muslimských zemích jsou nejen křesťanské kostely, ale i chrámy jiných náboženství.
  August 20, 2010 v 15.12
  Jak kde
  Já se svou mírou vím jen to, že mluvit obecně o "muslimských zemích" je zavádějící. O Saúdské Arábii jsem četl resp. slyšel (od lidí, kterým věřím), že veřejné projevy (obřady, symboly, tiskoviny atd.) jiných náboženství než islámu jsou tam zakázány. S mým názorem na výstavbu mešit v ČR to má ovšem pramálo společného.