Česká televize se rozhodla ignorovat architekty. Soutěž nebude

Marek Homolka

Vedení České televize vyhlásilo k chystané stavbě nového studia v Brně pouze veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci. Podle člena Rady ČT Milana Uhdeho to nevadí, Jan Sapák z České komory architektů rozhodnutí České televize lituje.

Česká televize se postavila proti radám odborníků. Na nové televizní studio, jež má stát v Brně-Líšni, nevyhlásí architektonickou soutěž. V současnosti oslovuje potenciální dodavatele projektové dokumentace, a to prostřednictvím veřejné obchodní soutěže. Možnost vyhlášení architektonické soutěže tak definitivně zavrhla.

„Veřejná obchodní soutěž bude mít diskriminačně zúžené podmínky, protože zúčastnit se jí budoucí moci pouze ti zájemci, kteří splní předem dané podmínky. Odhaduji, že se jí tak zúčastní opravdu nízký počet zájemců,“ varuje člen představenstva Komory architektů Jan Sapák.

Veřejná soutěž uspořádaná Českou televizí bude mít zcela jiný průběh, než by měla náročnější soutěž o architektonický návrh. V plánovaném tendru České televize bude nejdříve vybrána firma a až posléze se bude jednat o konkrétní podobě studia.

České televizi má plánovanou investici ve výši šesti set milionů korun posvěcenou i ze strany svého kontrolního orgánu Rady České televize. Ta se stavbou televizního studia zabývala a nadále zabývá. Mimo jiné navštívili její členové místo, kde má stát nové televizní centrum.

„Vyhlášení architektonické soutěže by jistě bylo veřejností chápáno jako transparentnější řešení. Ovšem nejsem si jist, zda by se v případě stavby brněnského televizního studia zcela uplatnilo. Musíme si uvědomovat, že nepůjde o stavbu, jež bude růst od základů. Jedná se totiž o přestavbu a zároveň přístavbu již k stojícímu objektu. Vybraný architekt bude tak postaven téměř před hotovou věc,“ říká člen Rady České televize Milan Uhde.

„Žil jsem v domnění, že se bude stavět na holém pozemku. To by odpovídalo i potřebám nově postaveného televizního studia,“ diví se Sapák, jenž na rozdíl od členů Rady České televize pozemek, kde má stát nové studium, prozatím nenavštívil.

Nabídky na nové televizní centrum bude Česká televize posuzovat především z hlediska ceny. Toto kritérium tvoří zhruba šedesát procent z celkového hodnocení. Dalším podstatným kritériem bude harmonogram plnění zakázky a sankční podmínky. Ovšem představa o vizuální podobě nového televizního studia může v nabídce chybět. V danou chvíli nejsou pro rozhodování důležité.

„Je jisté, že o podobě nového televizního studia budou rozhodovat architekti. Stále však narážíme na problém, jenž spočívá v nedostatečné nabídce. Je přece jenom rozdíl, když má komise možnost vybírat z žádného, tří nebo ze čtyřiceti návrhů, jak by tomu bylo v případě architektonické soutěže,“ doplňuje Sapák.

Vítěz soutěže by měl být znám do konce února 2010. Dokončení dokumentace se plánuje na červen příštího roku. Samotná stavba pak bude podléhat rozhodnutí nezávislého auditu a schválení vedení České televize.

Ačkoliv bude Česká televize dle slov své mluvčí Hany Orošové klást v přípravě projektu důraz na funkčnost, ekonomiku a estetiku, jeden znak nového televizního studia je znám již nyní. Stavba brněnského studia se pro absenci architektonické soutěže řadí ve své kategorii k šedivému okraji.

„Televize má pravdu v tom, že studio má dílem blízko k průmyslové architektuře. To ale neznamená, že takové téma architekti běžně neřeší,“ reagoval na zdůvodnění České televize Sapák, který zveřejnil řadu případů staveb televizních studií, jejichž podoba vzešla právě z architektonických soutěží.

„Téma televizních studií je také každoroční náplní ročníkových i diplomových prací na všech školách architektury,“ dodává Sapák.

    Diskuse (0 příspěvků)