Jasná zpráva o konci jednoho světa

Tomáš Valčik

Oslnivá jasnozřivost osvítila nám nade vší pochybnost vpravdě šokující historickou souvislost mezi staroslovanskými hradisky a výskytem bobrů na území jižní Moravy!