Liga lidských práv: jak být pacientem a neztratit důstojnost

Jan Miessler

Právně způsobilý pacient má právo odmítnout jakýkoliv zákrok za všech okolností, ale často to neví.

Člověk si o svém těle může rozhodovat sám, i kdyby mu lékaři tvrdili opak. Pokud je právně způsobilý, má právo vzít svůj osud do vlastních rukou - ovšem na svou vlastní zodpovědnost. O možnosti pacienta odmítnout lékařský zákrok však podle Ligy lidských práv (LLP) lidé často nevědí. Cílem čtvrtečního semináře, který Liga zorganizovala na brněnské Právnické fakultě v rámci Týdne lidských práv, bylo seznámit s právy pacientů studenty a širší veřejnost.

"V případě těhotné ženy je nenarozené dítě součástí těla matky, proto rozhoduje výhradně matka. Je na lékaři, aby ji poučil o možných rizicích neprovedení zákroku a tak ženu přesvědčil k jeho podstoupení. Žena však musí se zákrokem dát souhlas," uvádí tisková zpráva LLP. Obecně platí, že bez souhlasu pacienta by ho lékaři neměli nutit do žádných zákroků ani léků. Výjimky se týkají duševně nemocných, osob v bezvědomí nebo například povinného léčení tuberkulózy, kdy je nemocný nebezpečný pro své okolí.

Dalším častým mýtem je, že si lidé nemohou vybrat, kdo je bude léčit. "Lidem je v praxi často vnucováno, že se musí nechat hospitalizovat ve spádové nemocnici. Není tomu tak — každý pojištěnec má právo si svobodně zvolit jak lékaře, tak i zdravotnické zařízení," uvádí LLP. Lékař ovšem může změnu registrace odmítnout, pokud má plno nebo pokud pacient bydlí příliš daleko. O odmítnutí však musí vystavit potvrzení, a v akutním případě ošetření odmítnout nesmí.

Mezi další často opomíjená pravidla patří mlčenlivost zdravotníků. "Ne každý ví, že informace o zdravotním stavu dospělého způsobilého pacienta nelze poskytnout nikomu, ani rodině. Té pouze v případě, pokud je pacient ve stavu, kdy si od něj nelze souhlas vyžádat," uvádí tisková zpráva LLP. Pacienti také mají právo nahlížet do dokumentace, která je o nich vedena.

    Diskuse (0 příspěvků)