Nejzeleněji hlasovaly dvě poslankyně, které zelení vyloučili

Jan Miessler

Zelený kruh zveřejnil svou analýzu poslaneckých hlasování ve prospěch životního prostředí za končící volební období. Nejzeleněji podle ní hlasovaly Věra Jakubková a Olga Zubová. Nejméně zelené byly KSČM, ODS a ČSSD.

Pro ekologické zákony hlasovali ze současných poslanců nejčastěji zelení, kteří své kolegy z ostatních politických stran při zeleném hlasování předčili jako jednotlivci i jako strana. Jejich celková bilance je ovšem pouhých osmašedesát procent. Vyplývá to z výzkumu Zeleného kruhu, který analyzoval třicet poslaneckých hlasování na ekologické téma.

Do první pětky patří obě exzelené poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová společně se zelenými Přemyslem Rabasem, Kateřinou Jacques a Martinem Bursíkem. Nejméně zelený Ondřej Liška se stále vešel do první desítky, nechali ho ovšem za sebou sociální demokraté Zdeněk Besta a Ladislav Velebný i lidovci Libor Ambrozek s Ludvíkem Hovorkou.

Jako strana ovšem dostáli zelení své pověsti pouze zhruba na dvě třetiny: protože se řady hlasování nezúčastnili, celkově podpořili ekologické návrhy jen ze 68 %. Ostatní strany však dopadly ještě hůře: druzí lidovci skončili s pouhými 48 %, ČSSD byla zelená ze  41 %, ODS ze 40 % a KSČM jen ze 38 %.

Mezi nejméně ekologicky uvědomělé poslance se podle analýzy zařadili poslanci za ČSSD Zuzana Brzobohatá, Anna Čurdová a Petr Rafaj, bývalý sociální demokrat Evžen Snítilý a bývalý občanský demokrat Vlastimil Tlustý. Vůbec nejhorší bilanci mají ovšem Monika Hašková a Ivo Kantor (oba ODS), kteří se poslanci stali teprve nedávno, a neměli proto příliš šancí do zelených hlasování zasáhnout. Ve všech hlasováních, kterých se zúčastnili, ovšem hlasovali antiekologicky.

Do analýzy bylo zahrnuto třiatřicet hlasování, u kterých bylo možné podle autorů určit, zda byla prospěšná, nebo škodlivá pro životní prostředí. Všechna hlasování měla stejnou váhu. U poslanců autoři sčítali, kolikrát byli jednotliví poslanci proti a kolikrát pro ekologicky příznivou legislativu, u stran porovnávali potenciál (kolikrát teoreticky mohli poslanci hlasovat pro) s reálným stavem.

Mezi hlasování, která autoři brali v úvahu, patří šrotovné, neumožnění odpisu uhlí za limity, emisní povolenky pro ČEZ nebo například dubnová výzva poslanců vládě, aby byly zrušeny zakázky na pronájmy českých lesů.

„Bohužel platí, že řada legislativních návrhů, které můžeme hodnotit jako pozitivní, byla ve skutečnosti jen snahou zabránit návrhům ohrožujícím již existující standardy, ať již v ochraně životního prostředí, nebo účasti veřejnosti," uvedla k analýze Petra Humlíčková z legislativního centra Zeleného kruhu s tím, že za skutečný úspěch končících poslanců lze považovat pouze snížení kvóra pro účinnost místních referend, přísnější omezení prachového znečištění a začátek debaty o zákonu o závazném tempu snižování exhalací skleníkových plynů.

Další informace:

Zelený kruh / Chytrá volba Kdo je tady nejkrásnější 2006 - 2010

    Diskuse (0 příspěvků)