Aktuálně.cz: Stát chce vyvlastnit statkářku navzdory dohodě

Vratislav Dostál

Navzdory tomu, že statkářka Ludmila Havránková přistoupila na podmínky smlouvy se státem o směně pozemků pro stavbu D11, má podle serveru Aktuálně.cz stát stále připravenou druhou variantu - vyvlastnění pozemků.

Z informací Aktuálně.cz vyplývá, že pokud stát se statkářkou Havránkovou nedospěje ke shodě, začne vyvlastňovat. „Z materiálu je zřejmé, že v době, kdy probíhala jednání o smlouvě se statkářkou, jednaly úřady zároveň o vyvlastnění,“ píše Eliška Bártová ve svém analytickém textu. Ke snadnějšímu zabrání půdy má státu posloužit nový zákon o urychlení výstavby dálnic, který politici vytvořili speciálně kvůli farmářce Havránkové.

„Obecně lze v současnosti zahájit vyvlastňovací řízení v režimu Zákona o urychlení, který představuje ve vyvlastňovacích řízeních zásadní posun," uvádí se ve vládním dokumentu. „Žádný neřešitelný problém tak za současného stavu v zamýšleném procesu nuceného vyvlastňování identifikovat nelze."

„Pokud by se nepodařilo dosáhnout podpisu smluv na základě principů dohody během dvou až tří měsíců," uvádí se v materiálu, který má server Aktuálně.cz k dispozici, „je potom ze strany státu obhajitelné odstoupit od jakýchkoliv dalších pokusů o dohodu a přistoupit k vyvlastnění podle alternativy B."

Plán pro vládu připravil podle informací online deníku náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas. Právě resort dopravy inicioval zrušení původní dohody Topolánkovy vlády s farmářkou. Z dokumentu je údajně patrné, že ministerstvo počítalo s vyvlastněním hned po schválení této varianty vládou, tj. v únoru.

Ludmila Havránková nicméně souhlasila s principem nové dohody směny tří hektarů za tři hektary. I přesto může vláda plán na vyvlastnění využít. Úředníci jej opírají především o zákon o urychlení výstavby, který nabyl účinnosti v listopadu loňského roku.

Vládní úředníci se v plánu na vyvlastnění dle Elišky Bártové nekompromisně vypořádávají s 11,4 ha pozemků, které má rodina Havránkových od státu pronajaté na desítky let a kde nelze podle smlouvy předčasně nájem ukončit.

„Ukončení existujících nájemních smluv v současnosti v zásadě nic nebrání," uvádí se v dokumentu. „Jako zásadní posun lze spatřovat změny provedené Zákonem o urychlení ve vztahu k existujícím dlouhodobým nájmům bez možnosti včasné výpovědi."

Největší problém má stát v tuto chvíli paradoxně se zhruba 2,4 hektary, které Havránkové patří a na kterých už v roce 2004 začal proces vyvlastnění, neboť kvůli nedokončenému procesu vyvlastnění tu nelze plně uplatnit nový zákon o urychlení.

Úředníci se proto mají pokusit bez souhlasu Ludmily Havránkové původní proces vyvlastňování zastavit a poté zahájit nový, který by už podléhal novému zákonu. Z dokumentu je dle Aktuálně.cz zřejmé, že tak úředníci již činí.

Vládní dokument vyjmenovává také možná rizika. Jedním z nich je ten fakt, že Ludmila Havránková již dříve prodala šestašedesáti lidem pruh své půdy jako pojistku proti postupu státu.

Největší obavy má ovšem vláda paradoxně z postupu krajských úředníků, neboť se obává se, že nebudou chtít na vyvlastnění přistoupit. Už jednou totiž vyvlastňování Havránkové zastavili s tím, že se stát dostatečně nepokusil o dohodu, což je nutná podmínka pro zahájení vyvlastnění.

Další informace:

Aktuálně.cz D11: Vláda má plán, jak vyvlastnit farmářku Havránkovou

    Diskuse (0 příspěvků)