Světová banka projde reformou. Posílí zejména Čína

Petr Jedlička

Na dlouho očekávaném víkendovém zasedání se Světová banka rozhodla upravit váhu hlasů jednotlivých členských zemí mírně ve prospěch rozvojové části planety.

Jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky, které se během víkendu uskutečnilo ve Washingtonu, přineslo očekávané výsledky: Světová banka slavnostně oznámila reformu rozhodovacího mechanismu, která dle oficiálního komentáře posílí vliv rozvojových zemí. Jestliže doposud držely rozvojové země při rozhodování čtyřiačtyřicetiprocentní podíl hlasů, nyní má jejich vliv vzrůst na 47,29 procent.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

„Učinili jsme důležitý krok k posílení pozice rozvíjejících se států,“ uvedl na nedělní tiskové konferenci prezident Banky Robert Zoellick. Změna je podle něj „uznáním faktu, že je zastaralé koncepty typu třetího světa zapotřebí odsunout do historických publikací.“  

Jak ale připomínají analytikové oslovení zpravodajskými agenturami, „posílení vlivu rozvojových zemí“ znamená v tomto případě zejména posílení vlivu Číny.

„Pro opravdu rozvojové státy a země splácející půjčky se o žádnou zásadní změnu nejedná,“ uvedl spoluředitel Centra pro ekonomickou politiku a výzkum ve Washingtonu Mark Weisbrot pro AFP. „Více vlivu si vydobyl pouze Peking, protože jeho slovo v záležitostech světové ekonomiky již nelze ignorovat.“

Podíl jednotlivých zemí na rozhodování Světové banky i MMF není dán velikostí či počtem obyvatel, ale objemem vloženého kapitálu. Ten má odrážet pozici příslušného státu v globální ekonomice. Čína a několik dalších zemí dostalo o víkendu povolení svůj kapitálový podíl mírně navýšit.

Doposud držely nejvlivnější pozici v obou institucích Spojené státy následované Japonskem a státy EU, respektive evropské hospodářské unie, které hlasují jako celek. Nyní se do špičky dostává i asijský gigant, který se stává třetím nejvlivnějším členem obou organizací.

„Jde o důležitý krok k vyrovnání váhy hlasů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi,“ zhodnotil výsledek jednání čínský ministr financí Sie Sü-žen v duchu oficiálního výkladu. „Je ovšem třeba dodat, že jde jen o krok počáteční.“

Po reformě hlasovacího mechanismu připadá na USA 15,85 procent hlasovacích práv, na Japonsko 6,84 a na Čínu 4,42. S další úpravou poměrů se ve Světové bance počítá až v roce 2015.

Ústřední orgán Mezinárodního měnového fondu — Sbor guvernérů centrálních bank — jednal po většinu víkendu o situaci v Řecku. Rozhovory však byly z větší části uzavřené, a žádný důležitý závěr pro tisk z nich nevzešel.

Další informace:

AFP China influence grows with World Bank vote change

AFP Emerging countries to demand bigger say at World Bank

BBC News World Bank members agree to raise capital

    Diskuse