Soud EU: Zaměstnavatel může zakázat nošení náboženských symbolů na pracovišti

Petr Jedlička

Nejvyšší soud EU přiznal v zlomovém verdiktu zaměstnavatelům právo zakázat na pracovišti viditelné nošení náboženských i politických symbolů, vztáhnou-li takový zákaz na všechny symboly a zavedou-li jej v rámci obecných firemních pravidel.

Každý zaměstnavatel v zemích EU má dle stávajících norem právo zakázat svým zaměstnancům nošení viditelných náboženských nebo i politických symbolů; musí tak ale učinit pomocí řádných podnikových nařízení, které zakazují nošení daných symbolů na pracovišti obecně, nediskriminačně. Pokud tak učiní jenom ad hoc — tedy například příkazem zaměstnankyni, aby si sundala muslimský šátek —, jedná se o jednání, na něž se vztahuje jiné posouzení.

Takto lze ve stručnosti shrnout úterní rozhodnutí evropského Soudního dvora v Lucemburku (ECJ), nejvyššího soudního orgánu vykládajícího právo v rámci EU, respektive jeho očekávané dopady.

Dvůr se vyjadřoval k otázce diskriminace na pracovišti ve dvou takzvaných šátkových kauzách — nad jedním belgickým a jedním francouzským případem, v nichž byla dána dvěma ženám výpověď za to, že na pracovišti odmítaly sejmout muslimský

hidžáb.

V prvním případě reagoval ECJ na tematický dotaz belgického kasačního soudu v kauze Samiry Achbitové, jež byla vyhozena v červnu 2006 z pozice recepční bezpečnostní agentury G4S poté, co začala po třech letech práce ve firmě nosit do zaměstnání šátek.

Belgický soud se ECJ otázal konkrétně, zda lze v případě, kdy podniková pravidla zakazují „viditelné nošení náboženských, filozofických či náboženských symbolů na pracovišti“ považovat trvání na odložení hidžábu v práci za přímou diskriminaci vyznavačů některého z náboženství, zde konkrétně vyznavačky islámu. ECJ vynesl verdikt, že nikoliv.

Ve druhém případě se Dvůr vyjadřoval ke kauze francouzské designové inženýrky Asmy Bougnaouiové, která ztratila práci ve společnosti Micropole po stížnosti jednoho zákazníka na její hidžáb. Zde vyslovil ECJ závěr, že pouhé přání zákazníka nemůže sloužit k tomu, aby se obvinění z diskriminace vyloučilo.

O tom, zda se společnost Micopole dopustila v případě Bougnaouiové diskriminace, ECJ nerozhodoval. Tento verdikt vynese až odpovědný francouzský soud.

Evropský Soudní dvůr slouží v EU jako nejvyšší autorita k výkladu evropského práva, respektive souladu národních a nadnárodních právních předpisů. Aktuální rozhodnutí proto dle znalců bude mít nesporně dopad i na řadu dalších podobných kauz posuzovaných aktuálně v jednotlivých členských zemích.

Další informace:

EUObserver EU court lets employers ban headscarves at work

BBC News EU workplace headscarf ban is legal, says ECJ

The Guardian Senior EU lawyer backs French woman sacked for wearing hijab

RTE ECJ backs religious symbol bans in headscarf ruling

    Diskuse (0 příspěvků)