Úložiště pro Epopej a národní obludária vůbec

Jan Šícha

V Praze Těšnově možná vznikne pavilon pro Slovanskou epopej. Je to vhodné místo? Co udělat, aby nevznikl chrám pro nacionalisty?

Úložiště pro jaderný odpad a Slovanskou epopej Alfonse Muchy se hledají souběžně a dlouho. Vyhořelé jaderné tyče jsou nebezpečné a ví se to. Proto se úložiště hledá v málo obydlených oblastech, kde je nepropustné podloží a země se neotřásá. Bude to nějaká betonová sluj. Se Slovanskou epopejí je to složitější. Toxická je jen potenciálně, když se dostane do národoveckého kontextu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V otázce hledání úložiště se v posledních týdnech Slovanská epopej dostala do vedení. Pražský Institut plánování a rozvoje navrhl paní primátorce, kde by úložiště epopeje mělo být, a paní primátorka prý souhlasí. Sličnou hrobku pro epopej má město vystavět v Praze-Těšnově, takže v blízkosti Muzea hlavního města Prahy a v intimní blízkosti magistrály. Uvažovalo se prý také o pražském Výstavišti.

Detailní důvody, proč vyhrál Těšnov, zveřejněny nebyly. Pokud uvažujeme o Slovanské epopeji jako o velmi pozdním projevu monumentální národní malby, mělo by se Výstaviště vrátit do hry.

Je tam umístěno Panorama bitvy u Lipan od Marolda. Právě pro Výstaviště byly malovány také další dva další monumentální obrazy s národní tematikou. Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou od Mikoláše Alše a kolektivu (8,5 na 10 metrů). Pobití vzniklo v roce 1895 na Národopisnou výstavu. Oporu má v Rukopisu královédvorském.

Jiný monumentální obraz s národní tematikou našel své úložiště před zrcadlovým bludištěm na Petříně. Jde o boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648. Pražané se tehdy ubránili, mír už byl za dveřmi, Švédové jen dovykradli Hrad. Komenský, který má svůj obraz ve Slovanské epopeji, se nemohl vrátit z emigrace, v níž v epopeji smutně dlí. Tyto obrazy by měly nějak sousedit.

Alfons Mucha. Komenský v Naardenu, Slovanská epopej. Vrátit se nemohl i proto, že Pražané (a Brňané) ubránili svá města. Repro DR

O Slovanské epopeji se psalo dost. V reportáži Fatimy Rahimi v Deníku Referendum například zaznělo: „Na otázku, jaké si myslí, že jsou neoficiální důvody stěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy, mi /starosta Moravského Krumlova/ ve zkratce podotkne: „Největším nepřítelem pláten je mamon, touha po bohatství. Dále to nechci rozebírat.“ Není pochyb, že Praha získává spolu se Slovanskou epopejí zisk a slávu, kterou nechtěla nechat v Moravském Krumlově.“

O peníze ale v souvislosti s uměním jde vždycky. Zvláště když se jedná o pozdní dílo jednoho z nejlépe honorovaných umělců své doby.

Kdyby se na Výstavišti podařilo soustředit monumentální národní malbu na jednom místě a vybavit ji odborným zpracováním a komentářem, mohla by se dostat do jiného kontextu, než když bude Mucha trčet na Těšnově a Marold dále na Výstavišti.

Mucha je světovou značkou a je škoda stavět pavilon pro Slovanskou epopej tak, jak si to mistr přál. Samozřejmě se musí vyhovět závěti, aby město Praha mělo plný nárok na svou epopej. V závěti se ale jistě nic neříká o tom, s čím má, popřípadě nesmí, úložiště pro epopej sousedit.

Kdo se jde podívat na Slovanskou epopej, měl by se dovědět, jak vypadalo dobové národovectví. Měl by mít možnost podívat se, jak pěkné pan Mucha navrhoval etikety na šampaňské, které se dodnes vyrábějí, a že navrhl i příbory a další věci denní potřeby. A že do toho všeho malování krásností kreslil i například velmi depresivní opilce, ale ty nikomu neukazoval.

Za informaci jistě stojí, že Alfons Mucha vyvolával duchy, byl svobodným zednářem nebo že chodil v čele multikulti průvodů v Paříži jako ukázkový Slovan. Epopej vznikla v určitém ideovém i podnikatelském kontextu. Čím více se o něm lidé doví, tím méně budou mít tendenci padat na kolena před velikostí Slovanstva.

Slovanská epopej je zkrátka součástí národoveckého obludária. Potenciální společenská nebezpečnost této velkoplošné kmenové agitky tu existuje. Otevřená společnost má veřejný zájem na tom, aby se věci jako epopej vystavovaly v kontextech a působily jako historická informace. Ne jako chrám pro jedno společenství krve.

Úložiště epopeje v Moravském Krumlově mělo mnoho výhod. Už pro přirozené napětí mezi monumentalitou výpovědi epopeje a líbezností moravské provincie. Místní svou epopej zachránili, Jiří Mucha popisuje, jak se válela na dvoře, srolovaná v tubusech.

V Moravském Krumlově bylo možné lidem věřit, že mají rádi epopej, a nepodezírat je, že kvůli tomu budou volit národovce. Od doby, kdy epopej opustila Moravský Krumlov, uvolňuje se její částečně jedovaté poselství. Bylo by smutné, kdyby po primátorce, která rozumí modernímu umění, zbyl pomníček definitivního úložiště pro Slovanskou epopej.

Nezbývá než doufat ve slovanský šlendrián. Epopej teď vyrazí do Japonska, jedné z mála zemí světa, která nemá imigrační politiku, protože Japonci chtějí zůstat pospolu v homogenním společenství. Do takového prostředí se epopej jistě hodí.

Po návratu do své západoslovanské vlasti by mohla dočasně zas přistát v Moravském Krumlově. S tím, že o pavilonu u magistrály se dále uvažuje. Nebo by pro epopej mělo vzniknout něco na Výstavišti, kde se dobový projev národovectví pořádně vysvětlí a propojí s modernou.

Epopej má fungovat v kontextu liberální demokracie. Liberální demokracie, aby se udržela, si má být vědomá, jaká vyprávění si pustí do veřejného prostoru. Ať jde o obranu před nepřátelskými kyberútoky, nebo národní obludária.

U vyhořelých jaderných tyčí se také nikdo nediví, jaká se pro ně hledá sluj. Slovanská epopej je z jednoho úhlu pohledu také taková vyhořelá tyč jaderného paliva.

  Diskuse
  Ta paralela mezi "Slovanskou epopejí" a vyhořelým jaderným palivem je skutečně velice inspirující. ;-)

  Plně se přikláním k návrhu a názoru pana Šíchy, že po návratu z Japonska by se toto dílko mělo umístit v Moravském Krumlově; jakožto turistická atrakce tam může docela dobře plnit danou úlohu.

  Pokud by to z jakýchkoli důvodů nevyšlo, navrhoval bych oba tyto procesy hledání úložiště z racionálních důvodů spojit v jeden jediný; a Slovanskou epopej uložit spolu s tím jaderným odpadem, pokud možno velmi hluboko pod zemí.

  ------------------------------------

  P.S. Musím ovšem doznat, že ze všech výjevů z celé "Epopeje", které jsem měl možnost spatřit, právě ten zde vyobrazený působí ještě relativně nejumělečtějším dojmem. Nakolik se to dá z obrazu na monitoru počítače posoudit.