Soud: povolení ke stavbě fotovoltaické elektrárny v Moldavě je nezákonné

Vratislav Dostál

Povolení k výstavbě fotovoltaické elektrárny v chráněné ptačí rezervaci v Krušných horách v obci Moldava byla podle Nejvyššího správního soudu vydána v rozporu se zákonem. Úspěchem tak skončila první žaloba podaná ombudsmankou ve veřejném zájmu.

Povolení k výstavbě fotovoltaickě elektrárna v Moldavě bylo vydáno v rozporu se zákonem. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud, který tak potvrdil verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ten umístění a povolení stavby zrušil pro nezákonnost. Úplným úspěchem tím skončila dosud první žaloba podaná veřejným ochráncem práv ve veřejném zájmu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného Městského úřadu Duchcov a potvrdil, že k povolení výstavby fotovoltaické elektrárny chyběly zákonem požadované výjimky a souhlasy z oblasti ochrany životního prostředí. Tato povolení neexistovala ke dni vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby v roce 2009, ani ke dni podání žaloby veřejným ochránce práv v roce 2012 a vlastník elektrárny je nemá ani v současnosti.

Stavba je už přitom od roku 2011 v trvalém provozu. Ze strany vlastníka jde tedy o přetrvávající zakázanou činnost, stále ohrožující zvláště chráněné území. Fotovoltaická elektrárna byla navíc umístěna v nezastavěném území, pro které neexistoval schválený územní plán, čímž rovněž došlo k porušení stavebního zákona.

Nejvyšší správní soud rovněž odkázal na skutečnost, že rozhodnutí týkající se fotovoltaické elektrárny byla vydána jako výsledek trestné činnosti úřednic, které byly za toto jednání pravomocně odsouzeny za zneužití pravomoci veřejného činitele. Upozornil přitom na intenzivní zájem celé společnosti na přezkoumání zákonnosti takových rozhodnutí.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zamítnutí kasační stížnosti ve svém vyjádření Nejvyššímu správnímu soudu navrhla a poukázala na to, že zájem na výrobě elektrické energie z tohoto konkrétního obnovitelného zdroje není zájmem veřejným.

„Slouží především ekonomickému zájmu vlastníka elektrárny. Takovou stavbu nelze umístit do nezastavěného území bez schváleného územního plánu a bez potřebných souhlasů či výjimek týkajících se dopadů na životní prostředí. I s tímto hodnocením se Nejvyšší správní soud ztotožnil," uvedl úřad Veřejného ochránce práv.

Rozhodnutí o umístění a povolení stavby fotovoltaické elektrárny v Moldavě jsou tedy s konečnou platností zrušena.

    Diskuse