Shromažďovací zákon: vyšší pokuty a právo policie rozpustit veřejnou akci

Vratislav Dostál

Poslanecká sněmovna přehlasovala horní komoru a schválila původní verzi novely shromažďovacího zákona. Zákon mimo jiné umožňuje policistům rozpustit shromáždění. Upravuje také povinnosti svolavatelů shromáždění a postupy obecních úřadů.

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu shromažďovacího zákona v původní verzi. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Pro hlasovalo celkem 135 poslanců, proti byl především klub TOP 09. Tvrdí totiž, že zákon v některých ustanoveních narušuje a prolamuje shromažďovací právo.

Zákon umožní nově rozpustit veřejnou akci také policistům. Doteď touto pravomocí disponovali pouze úředníci. Podle ministra vnitra Milana Chovance, jehož resort zákon předložil, novela zejména posiluje a upřesňuje pravomoci obcí a policie. „Reaguje také na judikaturu Nejvyššího správního soudu a umožňuje efektivněji řešit kolize mezi více shromážděními či jinými akcemi,“ uvedl Chovanec na plénu dolní komory.

TOP 09 ale tvrdí, že zákon prolamuje shromažďovací právo, které je garantováno Listinou základních práv a svobod. Martin Plíšek z TOP 09 hovoří zejména o možnosti úředníka při určité situaci přemístit nebo určit jiné místo shromáždění, než na které bylo svoláno.

„Toto vidíme, že může být velmi zneužito v politickém boji a může to narušovat shromažďovací právo, protože si myslím, že je velmi důležité i to místo, na které je shromáždění svoláno, a pakliže bude úředníkem na místě na základě možného politického zadání rozhodnuto o jiném místě shromáždění, tak to je skutečně nepřijatelný zásah do shromažďovacího práva,“ uvedl Plíšek.

Předloha upravuje povinnosti svolavatelů veřejných shromáždění a postupy obecních úřadů. Svolavatelé akce budou mít například povinnost účastnit se akcí, kterou svolávají, i nadále musí uvádět kontaktní údaje pro případ, že se s nimi budou chtít úřady spojit.

Zákon taky zvyšuje pokuty. Pokud svolavatel pořádá zakázané shromáždění nebo nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem či neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromážděn pokojně rozešli, může dostat pokutu až ve výši patnácti tisíc. Doteď to bylo v rozmezí pěti až deseti tisíc.

Pokud jde o pravomoc rozpustit shromáždění, kromě úředníků tak budou moci učinit nově také policisté, úředníkům zase nově umožní změnit místo shromáždění. Zákon také řeší situaci, kdy je na jedno místo nahlášeno několik akcí ve stejný čas. Pořadatelé akcí se budou muset dohodnout, pokud tak neučiní, úřady se vrátí k dosavadní praxi a budou moci zakázat shromáždění, které bylo nahlášeno později.

    Diskuse (0 příspěvků)