Restart obchodu s Ruskem je správná věc

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek hodnotí vývoj obchodního vztahu České republiky a Ruska. Po dvouletém poklesu se nyní chystá obnovení spolupráce.

V tomto týdnu se v Praze sešli český a ruský ministr průmyslu, aby hovořili o možnostech obnovení dynamiky vzájemných ekonomických vztahů. Český export se na svůj vrchol dostal v roce 2012 a 2013, kdy hodnota vývozu do Ruska dosáhla sto osmnáct, respektive sto šestnáct miliard korun. Již v roce 2014 došlo k jistému poklesu oproti roku 2013, a to o necelá tři procenta, ale rok 2015 byl, co se poklesu našeho exportu do Ruska týče, již mnohem výraznější.

Hodnota českého exportu podle čísel, která zatím nejsou definitivní, nedosáhla v roce 2015 ani sedmdesáti dvou miliard korun, to je samozřejmě velmi závažná změna k horšímu. Český export do Ruska se v roce 2012 podílel na celkovém exportu České republiky 3,84 procenty. Loni už to bylo jen kolem dvou procent.

Do Ruska vyvážíme výrobky, do nichž byl promítnut výzkum a vývoj prováděný českými firmami. Repro DR

Pokud například na německý trh často vyvážíme polotovary, náhradní díly k zařízením a strojům, které jsou kompletovány přímo v Německu, tak struktura českého vývozu do Ruska je diametrálně odlišná. Jedná se o výrobky, do kterých byl často promítnut výzkum a vývoj prováděný v rámci českých firem. A takové výrobky, zejména v oblasti strojírenství, mají vysokou přidanou hodnotu. Vyšší, nežli je tomu u polotovarů.

Je proto v zájmu České republiky vývoz do Ruska rozšiřovat a zvyšovat. Pozitivní saldo, pokud jde o zahraniční obchod s Ruskem, ovlivňují směrem vzhůru především dva jevy. Pokles cen dovážených surovinových komodit a pokles hodnoty rublu. To vše českým firmám a obecně české ekonomice pochopitelně svědčí.

Česká vláda se odvážila k restartu zahraničního obchodu s Ruskem poté, co viděla, že k němu dochází v okolních zemích. V Maďarsku, Polsku i jinde. A je to tak dobře.

    Diskuse (0 příspěvků)