S trpělivostí do nového roku

Filip Outrata

I v novém roce tu budeme jedni pro druhé, ať jsou naše názory jakékoli. S trpělivostí možná dokážeme vidět v těch druhých ne nepřátele, ale obohacení.

Co si přát do nového roku? Když se ohlédnu za tím končícím, jako první mě napadne prohlubující se, až téměř do nedohledna, názorová propast mezi různými skupinami lidí, nebo jinak řečeno, mezi různými mými spoluobčany. Skoro jako by se jedni dívali na druhé tak, jako by ti druzí byli postiženi nějakou ošklivou a nevyléčitelnou nemocí.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

O tom, že se kvůli názorům na uprchlíky nebo islám mezi sebou rozhádali nebo alespoň pořádně pohádali příbuzní, i nejbližší, je slyšet na každém rohu sociálních sítí. I mně se něco podobného přihodilo. A vlastně to považuji za celkem normální, ba dokonce prospěšné. I když nic příjemného to zrovna není.

Jedna věc je jistá. I v novém roce tu budeme žít spolu, se všemi různými názory na uprchlíky, islám, Evropskou unii, ruské nebezpečí, inkluzi a integraci, domácí porody či adopce homosexuálními páry. I když to ve vzájemných výměnách názorů nebude skřípat a drhnout méně než dosud, možná právě naopak, budeme tady i nadále spolu, budeme tady jedni pro druhé.

Protože tato země je skutečně naše. Je naše ne v tom smyslu, že by nepatřila nikomu jinému, ale v tom, že pro nás zde žijící, kteří se zde cítíme doma, je přirozeným domovem, vlastí, prvním horizontem našeho života a také životním úkolem, určitým povoláním. A to zcela bez ohledu na to, jaké jsou naše názory, postoje, aktivity.

Pokud bychom v těch, kteří mají jiné nebo přímo protikladné názory, dokázali vidět dar, obohacení pro nás samé, pomohlo by to nám všem. Foto gjsentinel.com

Zamyšlení na sklonku loňského roku jsem věnoval tomu, jak může být rozdělení společnosti pozitivní: pokud to bude názorová rozrůzněnost, třeba hluboká, spojená se schopností vést debatu a řešit spory věcně. Po roce je to stále stejně aktuální přání.

Letos bych k němu připojil ještě jedno stručné přání: trpělivost. Trpělivost s názory těch druhých, i když nám připadají naprosto strašné a nemožné. To platí úplně stejně pro obě (nebo spíš všechny) názorové strany. S trpělivostí je možné za názory nacházet živého člověka nebo ho naopak neztrácet ze zřetele. Bez trpělivosti se z oponentů až příliš snadno stávají nepřátelé.

Trpělivost znamená také udělat si čas a najít vnitřní klid pro vyslechnutí příběhů. Těch nejbližších, týkajících se lidí kolem nás, i těch vzdálenějších, časově i prostorově. Bez trpělivosti je těžko možné dávat věci do souvislostí, prokousávat se k porozumění komplikovaným otázkám. Pochopení, člověka i všeho ostatního, se nedá uspěchat.

Přál bych proto do nadcházejícího roku nám všem, abychom měli trpělivost s druhými i sami se sebou. Pokud bychom v těch, kteří mají jiné nebo přímo protikladné názory, dokázali vidět dar, obohacení pro nás samé, pomohlo by to nám všem. Třeba se nám to v roce se šestnáctkou na konci bude dařit o trochu líp.

Milí a vážení čtenáři, do nového roku s trpělivostí, nadhledem a humorem!

    Diskuse