Rozpočet Prahy ignoruje dopady tunelu Blanka, tvrdí iniciativa Auto*Mat

Jaroslav Bican

Iniciativa Auto*Mat poukazuje na nedostatky rozpočtu hlavního města Prahy na příští rok. Ten v uplynulých dnech schválila rada města. Auto*Mat kritizuje opomenutí řady investic například do doprovodných opatření k tunelu Blanka.

Rada hlavního města Prahy schválila na mimořádném zasedání 2. prosince rozpočet na rok 2016. Iniciativa Auto*Mat kritizuje to, že město plánuje věnovat stamiliony na nesmyslné rozšíření Libeňského mostu a projektování Blanky 2. Rozpočet města podle iniciativy ignoruje radou schválenou humanizaci severojižní magistrály či doprovodná opatření k tunelu Blanka. Počítá také se snížením prostředků na bezmotorovou dopravu na polovinu. Iniciativa rovněž poukazuje na netransparentní přípravu rozpočtu.

„Praha může v dopravních kapitolách ušetřit více než čtvrt miliardy korun, pro které existuje rozumnější využití,“ vysvětluje Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat s tím, že v rozpočtu je 200 milionů na stavbu zbytečně širokého Libeňského mostu a dalších 45 milionů hodlá město utratit za přípravu územních rozhodnutí na Blanku 2, která bude pravděpodobně v rozporu s návrhem nového územního plánu. Za zbytečné považuje Auto*Mat také vynaložení 84 milionů za Radlickou radiálu v příštím roce.

Iniciativa upozorňuje, že rozpočet nepočítá se žádnými prostředky na humanizaci severojižní magistrály, místo toho je vyčleňuje na stavbu dalšího ramene mimoúrovňové křižovatky Vyskočilova. Významným mínusem je i fakt, že rozpočet neřeší doprovodná opatření ke zprovoznění tunelu Blanka. „To je varování, že Praha předem počítá s prodlužováním zkušebního provozu Blanky donekonečna,“ zdůrazňuje Filler.

Velkou otázkou je rovněž další financování provozu Pražské integrované dopravy. „Příští rok bude Praha hradit ztrátu z jejího provozování již cca 14,5 mld. Kč a nezdá se nám, že je tato spirála dlouhodobě udržitelná. Pokud nechceme, aby do budoucna došlo ke snížení kvality či plošné obsluhy a intervalů MHD, bude potřeba se během příštího roku zamyslet nad jejím dalším financováním“, varuje Filler.

Méně peněz na cyklodopravu 

V rozpočtu na rok 2016 jsou výrazně sníženy částky na bezmotorovou dopravu. V současné době podle iniciativy Auto*Mat hrozí úpadek chodníkového programu, na který je v rozpočtu alokováno jen 5 milionů korun. Podobný problém iniciativa shledává i v cyklodopravě. Investice na ni byly sníženy ze 40 milionů na 20. To se ale neslučuje s plánem cyklokomise, která doporučila pro rok 2016 realizovat sadu prioritních investic s násobně vyššími náklady.

Iniciativa kritizuje také to, že navzdory očekávání po loňských komunálních volbách se rozpočet města stále sestavuje za zavřenými dveřmi. „Letos byla navíc možnost vyjádření veřejnosti ke schvalovanému rozpočtu prakticky anulována tím, že se zastupitelé již předem zavazují, že na navrženém rozpočtu nezmění ani tečku nad ,i’,“ připomíná Filler.

Auto*Mat naopak oceňuje, že z rozpočtu vypadly tzv. „podchody v Partyzánské“. Za pozitivní iniciativa považuje také přípravu stavby Dvoreckého mostu pro tramvaje a bezmotorovou dopravu, kdy Praha chce prodloužit tramvaj do Slivence a zatím neomezuje objednávku veřejné dopravy.

„Rozpočet se opírá o reálné odhady a čísla. V oblasti provozu města Rada pečlivě vážila všechny nové výdaje, nejvýznamnější navýšení se týkají prostředků pro městské části nebo státní dotace v oblasti školství,“ uvedla náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Eva Kislingerová. Rozpočet počítá se zdroji v celkové výši 60,4 mld. Kč, což je o 2,7 mld. Kč více než loni.

Původní pražská koalice, hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice, uzavřela dohodu, že rozpočet podpoří, Praze tudíž nehrozí rozpočtové provizorium. Rozpočet bude zastupitelstvo schvalovat na svém pravidelném zasedání 17. prosince.

    Diskuse (0 příspěvků)