Laureát Nobelovy ceny Stiglitz bude juntě radit, jak na chudobu

Lenka Purteková

Americký ekonom Joseph Stiglitz povede v Barmě sérii přednášek a diskuzí, které mají vést k řešení ekonomické situace v zemi.

Bývalý hlavní ekonom Světové banky přiletí do Barmy čtrnáctého prosince, aby prozkoumal stav hospodářství na venkově. Poté se pokusí najít možnosti pro vylepšení situace v této části Asie. Médiím tuto informaci sdělila Noelenn Heyzerová, vedoucí regionální pobočky OSN v Bangkoku.

"S barmskými odborník se podělí o své představy, jaká forma ekonomického rozhodování je důležitá pro růst hospodářství na venkově a pro snižování chudoby,“ dodala výkonná tajemnice Hospodářské a sociální komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP).

Stiglitz, který se zapojil do spolupráce s chudšími zeměmi světa prostřednictvím iniciativy pro politický dialog, se setká s barmským ministrem zemědělství Maj Gen Htay Oo a ministrem národního rozvoje Soe Tha. Oba mají údajně blízko k vrchnímu generálovi Gen Than Shwe, který režimu vládne.

Patnáctého prosince by měl Stiglitz uvést přednášku na téma „Hospodářská politika a snižování chudoby.“ Oba ministři a Heyzerová by se také měli zúčastnit „rozvojového fóra“, jehož tématem je „Politika redukce chudoby — efektivní změny v myanmarském venkovském hospodářství.“

Fórum, které se bude konat v administrativním hlavním městě Naypidaw, je jedním z řady diskuzí, jichž se Stiglitz bude účastnit. Dialogy budou zahrnovat výměnu názorů s předními barmskými ekonomy, odborníky z OSN, diplomaty a mluvčími místním i mezinárodních nevládních organizací.

Základy dohody týkající se venkovské ekonomiky Barmy byly položeny v srpnu, kdy Heyzerová navštívila zemi. Počáteční jednání se dotkla témat jako úvěrová politika pro zemědělce, či stanovení cen rýže, jejichž výše odsoudila mnoho pěstitelů k trvalé chudobě.

V současné době je 7,8 milionů hektarů půdy určeno k pěstování rýže. Jak uvedla Organizace pro výživu a zemědělství OSN, vyprodukovala Barma v letech 2008 a 2009 přibližně 30,5 milionu tun rýže.

Taková produkce by měla pěstitelům přinést zisky. Podle australského akademika Seana Turnella je problémem, že většina z nich jsou malí zemědělci, kteří nemají přístup ke kvalitním úvěrům. „Politika barmské vlády je jakákoliv, jen ne užitečná. V podstatě přispívá k tomu, aby se barmský hospodářský systém zhroutil,“ řekl.

Barmští ekonomové očekávají, jak bude místní junta nakloněna politickým požadavkům Josepha Stiglitze. Již dříve Barmě zahraniční odborníci navrhli možnosti pro zlepšení zužované ekonomiky, které byly nejprve přijaty se slávou. Režim je ale nakonec odmítl.

Příkladem může být japonská iniciativa z roku 2002. S počáteční podporou režimu tokijští odborníci navrhli makroekonomické a strukturální reformy.Výzkumníci měli údajně při zpracovávání  projektu přístup k citlivým ekonomickým údajům země.

Uvedení výsledků do praxe ale našlo u představitelů režimu jen malou odezvu.

„Výzkum, který řídili nejlepší japonští i barmští ekonomové, vojenská vláda odmítla,“ řekl myanmarský ekonom žijící v severním Thajsku. Hovořil jen pod podmínkou anonymity. „Další programy mohou očekávat podobný osud.“

Neochota ke změně je přičítána především tomu, že režim od objevení nalezišť zemního plynu nashromáždil obrovské bohatství. Devizové rezervy dosáhly díky vývozu plynu do sousedního Thajska rekordních 3,6 miliard dolarů. Tato částka pravděpodobně ještě vzroste s čínskými investicemi do Projektu pro zemní plyn.

Přesto 75 procent  z odhadovaných 57 milionů obyvatel Barmy,  kteří žijí ve venkovských oblastech, bude mít stěží prospěch z těchto obrovských částek. Podvýživa postihuje více než třetinu dětí v zemi. Barma je podle OSN jedním z hlavních ohnisek hladu na světě.

Junta zatím utrácí horentní částky, aniž by jakkoliv vylepšovala tento katastrofální stav. Téměř 40 procent hrubého domácího produktu jde na podporu čtyřsettisícové armády, zatímco pouze 0,3 procent představitelé režimu vyčleňují na zdravotnictví.To Barmu zařazuje na předposlední příčku seznamu Světové zdravotnické organizace. Hůře je na tom už jen Sierra Leone.

Více informací:

IPS BURMA: Nobel Laureate Stiglitz to Advise Junta on Poverty

    advertisment
    advertisment