Audience u předsedy vlády

Sarra Kerbane, Anežka Polášková

Bohuslav Sobotka se v Kramářově vile setkal s dobrovolníky a zástupci neziskových organizací a církví, kteří poskytují humanitární pomoc uprchlíkům a pomáhají zvládat migrační krizi. Poděkoval jim za jejich nasazení a obětavou práci.

Vlastně mě baví sledovat, jak se z míst a věcí stávají symboly a z obyčejných slov pojmy.

17. listopad. Krátce po poledni se scházíme v hospodě, je nás skoro dvacet. Ale demonstraci teď neplánujeme. Kolem dlouhého stolu sedí jádro Czech Teamu, Petra, Janek, Zuzka, Dalimil… Určujeme pořadí řečníků na setkání s premiérem. Chceme mu sdělit naše zkušenosti z terénu a návrhy na zlepšení vládní politiky v oblasti migrace. Máme pro premiéra připravený otevřený dopis. Podepisuje ho Czech Team i já s Monikou za Iniciativu hlavák.

Naším požadavkem je solidarita České republiky se zeměmi, které čelí největšímu přílivu uprchlíků. Požadujeme také, aby naše země přijala větší množství běženců. Apelujeme na zlepšení zacházení s běženci na našem území. A nabízíme naši spolupráci a zkušenosti, pokládáme za nezbytné navázání komunikace mezi vládou a občanským sektorem.

Mám ráda divadlo. Ráda sleduji, jak kostým z člověka dělá postavu v příběhu a dává mu charakter. Reflexní vesty z nás v Srbsku udělaly hrdiny v tisících příběhů o záchraně života a pomoci druhému. A teď ten elegantní oděv a na dohled symbol — Kramářova vila — jaký je to příběh?

„Já jsem v Bapske sledoval ten zázrak, jak se mobilizuje občanská společnost,“ říká Janek, jeden z hlavních architektů Bapske. „Naši práci ocenily významné organizace včetně OSN a světových médií i českých médií. Myslíme si, že jsme udělali České republice dobré jméno.“

Vlastně jsme od počátku našich aktivit — ať na pražském nádraží, tak na srbských hranicích — měli pocit, že naše práce je pokání. A tím hříchem, který je třeba odčinit, je politika ministerstva vnitra a nečinnost vlády v migrační krizi. Teď spolu s neziskovkami můžeme v tomhle malém segmentu politiky vytvořit koalici.

„Ti dobrovolníci se pak vrátili ze Srbska do Čech a zjistili, že uprchlíci jsou prostě lidé. A teď pořádají besedy po školách, aby svoje zkušenosti předali dál. Takhle už více než dva měsíce bojujeme proti fašizaci české společnosti,“ dodává Petra.

Evropa nebyla připravena zvládnout migrační krizi. My — občanská společnost — jsme připraveni byli. Na scénu přichází Sarra. „Já jsem hrozně ráda, pane premiére, že jste mě přijal s tím šátkem.“ Sarra je muslimka, před deseti lety přijela do České republiky z Alžírska. Pomáhala uprchlíkům s Czech Teamem v Maďarsku a na srbsko-chorvatských hranicích. „Přála bych si, aby dostali uprchlíci stejnou šanci, jako já před lety. S kamarády jsme se kultivovali navzájem, předávali jsme si znalosti z obou kultur a tím jsme se obohatili na celý život.“

Charita, Červený kříž, Člověk v tísni, Adra, Diakonie, SIMI, OPU… a my. To půjde.

Jednou z dobrovolnic, kterým se dostalo ocenění od předsedy vlády, byla i jednadvacetiletá Sarra Kerbane, původem Alžířanka, která žije v České republice už deset let a v tuto chvíli studuje poslední ročník střední školy. Foto FB Bohuslava Sobotky

Máme se s premiérem sejít znovu za půl roku. Platforma dobrovolnických iniciativ a neziskových organizací tak získává na svém významu. Naše zkušenost nám napovídá, že nejlepší pomoc uprchlíkům může přinést jedině spolupráce států, velkých humanitárních organizací a dobrovolníků. Jsme připraveni se na této spolupráci podílet.

Příliš dlouho jsme slyšeli od našich politiků, že mezi státem a občanem nic neexistuje. To však není pravda, a kdyby to tak bylo, náš svět by neměl naději.

Evropa se mění a my jsme svědky té velké změny. Bapska-Berkasovo, to už je symbol a Czech Team pojem. Jsme přímými aktéry té změny a naší společnou zodpovědností je, aby to byla změna k lepšímu. Aby při všech katastrofách, které se teď blízko nás odehrávají, se ze závazků jako je solidarita, humanita či svoboda nestala jen slova.