Oživení spouští nový nástroj pro oznamovatele korupce

Vratislav Dostál

Oznamování korupce by mělo být od pondělí bezpečnější. Oživení totiž spouští nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování korupčního jednání GlobaLeaks

Protikorupční organizace Oživení v pondělí spouští nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování korupčního jednání GlobaLeaks, který chrání identitu oznamovatelů i obsah jejich oznámení. „Na stránkách bezkorupce.cz najdou občané jednoduchý návod, jak oznámení podat,“ uvedla organizace v tiskovém prohlášení.

Technologie prý umožní i méně technicky zdatným osobám podat oznámení o korupci takovým způsobem, aby bylo možné zaručit jejich anonymitu a ochránit obsah jejich sdělení před třetími osobami za použití moderních kryptografických nástrojů. Oživení v této souvislosti připomíná, že se oznamovatelé korupce často obávají být s oznámením spojováni, nemají totiž moc možností, jak se bránit případné odplatě.

„Od GlobaLeaks si slibujeme, že díky garantované anonymitě zvýší motivaci oznamovatelů, a my tak budeme schopni získat více informací o nekalých jednáních a zároveň zajistit šetření podnětu relevantními subjekty včetně poskytnutí právní pomoci,“ uvedla koordinátorka projektu Lenka Franková.

„Vítáme, že organizace Oživení přichází s takovýmto moderním a bezpečným nástrojem v boji s korupcí. Zároveň je nám líto, že tuto službu nebyl dosud schopen zajistit oznamovatelům korupce stát,“ doplnil Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který projekt podpořil.

Nový nástroj nicméně není podle protikorupční organizace samospasitelný, oznamovatelé totiř potřebují pro bezpečné oznamování především účinnou zákonnou ochranu. „Vláda měla nyní příležitost ochránit alespoň státní úředníky, kteří se rozhodnou oznámit nekalé praktiky, tato šance však zůstala nevyužita,“ tvrdí Oživení.

„Nařízení spíše než skutečnou ochranu,“ pokračují zástupci organizace, „řeší organizační stránku oznamování. Na úřadech mají vzniknout například fyzické schránky pro oznamování. Zůstává velkou neznámou, jakou důvěru bude v oznamovatelích budit osoba odpovědná za šetření oznámení, tzv. prošetřovatel. Ten bude zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu, jeho nezávislost bude, mírně řečeno, velmi limitována.“

Na hlavní problém celého nařízení upozorňuje text oficiálních připomínek Veřejné ochránkyně práv, které zůstaly ze strany předkladatelů nevypořádány: „V celém textu navrhovaného nařízení vlády však není nijak stanoveno, v čem konkrétně ochrana oznamovatele spočívá. Jinými slovy, má-li toto nařízení upravit specifickou ochranu oznamovatele, musí být stanoveno, v čem taková ochrana spočívá, tj. co konkrétně se jí rozumí, kdy se poskytuje a kdo ji jakým způsobem garantuje.“

Přesto míří návrh do vlády s doporučením ministra Jiřího Dientsbiera návrh schválit. Podle Oživení jde o důsledek překotného schvalování služebního zákona, kdy se narychlo schvalují prováděcí předpisy a pod tlakem termínů není dostatek prostoru pro jejich kvalitní zpracování.

„To ostatně během schvalování nařízení přiznávali i sami předkladatelé. O to více musíme pomoci oznamovatelům, kteří se rozhodnout jednat ve veřejném zájmu, aby měli alespoň základní možnosti své ochrany,“ vysvětlila Franková.

    Diskuse (0 příspěvků)