Digitalizované dílo Václava Havla

Martin Malenovský

Texty známých literárních autorů se čím dál častěji objevují na internetu. Ve virtuální knihovně je možno nahlédnout do vybraných textů Václava Havla.

Literárnímu dílu Václava Havla se otevřely zcela nové cesty ke čtenářům. Až doposud byla nejobsáhlejším zdrojem pro zájemce o Havlovy dramatické či esejistické texty rozsáhlá a kvalitně připravená edice nakladatelství Torst čítající sedm svazků. Nyní lze vybrané texty stáhnout i z internetu. Ve virtuální Knihovně Václava Havla je zpřístupněno celkem 19 textů her tohoto dramatika, včetně poslední hry Odcházení z roku 2007.

Knihovna, jejímž ředitelem je literární historik Martin C. Putna, má sloužit „k dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla a myšlenek Václava Havla: dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé kultury“. Knihovna Václava Havla byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA a je jedinou institucí svého druhu v Evropě.

Kromě zmíněných dramat jsou na stránkách knihovny publikovány také plné texty z další autorovy umělecké tvorby a nechybí ani rozsáhlý archiv novinových článků, esejů a politických projevů spojených s politickým angažmá autora. Texty a dokumenty vesměs korespondují s obsahem jednotlivých dílů sebraných spisů nakladatelství Torst. Některé články, rozhovory, tisková prohlášení, jež jsou v Knihovně Václava Havla zpřístupněny, do spisů zařazeny nebyly. I přesto však stále platí, že knižně vydané texty jsou svým edičním zpracováním nenahraditelné.

Knihovna Václava Havla nenabízí pouze virtuální databázi. Stejnojmenná instituce se sídlem v Praze pro veřejnost připravuje i jiné akce a kulturní doprovodné programy. V současné době jsou to například literární večery představující dílo a osudy Havlových generačních souputníků ze skupiny „Šestatřicátníků“ (Josef Topol, Viola Fišerová, Jiří Kuběna nebo Věra Linhartová) nebo stálá epozice v Galerii Montmartre nazvaná Havel v kostce. Počínaje rokem 2009 jsou rovněž vydávány ve čtvrtletních intervalech Sešity Knihovny Václava Havla, pro žáky základních a středních škol je určen interaktivní vzdělávací program.

Internetové stránky: http://www.vaclavhavel-library.org

    Diskuse