Ústavní soud se zastal ženy, která si stěžovala na průběh porodu

Radek Kubala

Ústavní soud rozhodl o pochybení policie a Městského státního zastupitelství v případě ženy, která si stěžovala na brněnskou Nemocnici Milosrdných Bratří. Žena podala stížnost na zdravotníky, kteří jí měli v době porodu provádět nebezpečné úkony.

Ústavní soud ve středu rozhodl, že Městské zastupitelství v Brně a Policie České republiky dostatečně nevyšetřili trestní oznámení podané na Nemocnici Milosrdných Bratří. Stěžovatelka nesouhlasila s některými zákroky, které podle ní mohly v průběhu porodu ohrozit její život.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle Ústavního soudu žena důvěryhodně prokázala, že na ni zdravotničtí pracovníci během porodu prováděli úkony, které nemusely být podle lékařských pravidel. Tvrzení pak podložila názory lékařů a podobnými případy z minulosti.

Proto měla podle Ústavního soudu policie případ účinně vyšetřit. „Policejní orgán předně opomenul vyslechnout svědky, kteří se porodu osobně zúčastnili a to včetně lékařky, která porod vedla," uvedla tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Policisté podle jejích slov nevyslechli stěžovatelku ani si neobstarali žádné odborné vyjádření k tomu, zda postup zdravotnických pracovníků byl správný a zda skutečně nemohl způsobit život ohrožující krvácení stěžovatelky. 

Nemocnice si za postupem svých zdravotníků ale stojí. „Danou záležitost jsme prošetřovali jako podanou stížnost a nezjistili jsme pochybení při poskytování příslušné zdravotní péče," uvedl pro ČTK ředitel nemocnice Josef Drbal.

Ústavní soud v nálezu také obecně konstatoval, že poskytování zdravotní péče je vysoce žádoucí a společensky prospěšnou činností. V případech, kdy zdravotničtí pracovníci v dobré víře poskytují zdravotní péči s úmyslem zlepšit zdraví, či přímo zachránit životy pacientů, nelze tuto činnost v žádném případě nijak postihovat.

„To však příslušné orgány nezbavuje povinnosti vyšetřit případné pochybení, které by mohlo ohrozit život pacienta," řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

    Diskuse