Tvar vyhlašuje veřejnou literární soutěž

Redakce DR

Literární obtýdeník Tvar vyhlašuje veřejnou literární soutěž o nejlepší povídku roku 2014 na téma Chudoba. Termín pro poslání textů je 30. června 2014.

Literární obtýdeník Tvar

vyhlašuje veřejnou literární soutěž o nejlepší povídku roku 2014

na téma Chudoba

Chudoba, často ideologicky okupovaná zleva nebo zprava, je vnímána jako společenský fenomén. Mluví se o ní v médiích, je tematizována v ekonomických, sociologických, ale i náboženských textech. Nevytratila se však ze současné beletrie? Není dnes sociální tematika uměleckou výzvou par excellence?

Tvar vyhlašuje soutěž

Zájemce o soutěž prosíme, aby posílali své texty v rozsahu minimálně sedm normostran (a maximálně čtrnáct normostran) do 30. června 2014 na adresu redakce nebo mailem s uvedením kontaktních údajů (jméno a příjmení, rok narození, poštovní a mailová adresa).

Soutěžit se bude v jediné kategorii, bez věkového omezení, a debutanti se tak mohou utkat s autory již zkušenými. Tři nejlěpší povídky budou publikovány na stránkách Tvaru a jejich autoři získají celoroční předplatné časopisu. Vítěz nadto obdrží peněžní odměnu ve výši 7 000 Kč coby autorský honorář.

    Diskuse (0 příspěvků)