Mladí žurnalisté nesouhlasí s kritikou Respektu

Lucie Paseková

Článek týdeníku Respekt porovnává kvalitu výuky žurnalistiky na západě a u nás. Autor dochází k značným nedostatkům. Sami studenti ale s kritikou nesouhlasí a svou alma mater se nebojí hájit.

Autor článku začíná se svou kritikou hned u počátku studia. Nepřijetí na vysokou školu znamená pro mladého člověka velké zklamání. Právě žurnalistika na pražské Karlově univerzitě tohle zklamání připravila vloni pro devět z deseti uchazečů. Dříve přijala dokonce jen každého dvacátého uchazeče.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Na článek Respektu reagovalo otevřeným dopisem vedení Fakulty sociálních věd UK. Tomáš Trampota, proděkan pro Public Relations Fakulty sociálních věd, v dopise uznává velké množství nepřijatých studentů, uvádí však že počty těch přijímaných rok od roku stoupají. Respekt upozorňuje na to, že úspěch u přijímacího řízení na pražskou žurnalistiku se nikomu neotevírají dveře k inspirativní a zajímavé práci. Na studenty prý dopadá nuda a pocity zbytečnosti.

Respekt uvádí případ Ivany Kottasové, studentky City University London, která studovala na pražské žurnalistice necelý rok a je k ní velmi kritická, především ke vzdělávání v praktických dovednostech. Karlova univerzita prý všechny žurnalistické dovednosti vyučuje studenty pouze v jednom předmětu, zvaném Žurnalistická tvorba. „Je to předmět, kde jsme se učili opisovat články z jiných novin,“ uvedla  Respektu Kottasová. Na rozdíl od českých univerzit se americké univerzity věnují výuce novinářských dovedností v několika stěžejních předmětech, které prý navíc vedou špičkoví američtí novináři.

Karlovu univerzitu porovnává Kottasová se studiem na City University London. „Nejvíc jsme řešili etiku a jak v jejím rámci psát,“ říká Respektu Kottasová. V Praze ji chybělo také psaní, studenti podle ní téměř nepracují v terénu, ale opisují informace z internetu nebo jiných novin. „V prvním ročníku v Anglii jsme psali jeden až dva články týdně, které jsme pořád přepisovali, dokud s tím nebyl učitel spokojený,“ uvedla Respektu Kottasová.

Tento aspekt článku se nelíbí Fakultě sociálních věd ani studentům žurnalistiky, kteří se proti kritice ohradili rovněž v dopise Respektu. Tomáš Trampota jménem Fakulty sociálních věd označuje článek za tendenční, zaujatý a opřený o výpověď jedné studentky, která nestudovala daný obor ani rok.

Respekt dále poukazuje na to, že žurnalistika mohla od roku 1990 využívat výhod svobodného státu. Podle Respektu se nepodařilo zapojit lidi s novinářským potenciálem do výchovy mladých novinářů. Podle Respektu v posledních letech nabízí Karlova univerzita několik vyučujících, kteří jsou úspěšnými novináři, základy žurnalistiky ale prý často učí lidé, kteří je učili už za normalizace.

Respekt přiznává komplikovanost debaty o pražské žurnalistice protože se od ostatních vyučovaných oborů liší tím, že neexistuje jednoznačný názor, zda ji na univerzitě vyučovat nebo ne a považovat ji spíše za řemeslo. Její zrušení prosazoval také rektor Karlovy univerzity Radim Palouš. Žurnalistika se nakonec stala součástí Fakulty sociálních věd.

Respekt přičítá zodpovědnost za dnešní stav žurnalistiky v Praze profesoru Janu Jirákovi, dlouholeté učitelce dějin žurnalistiky Barbaře Köpplové a docentce Barboře Osvaldové, kteří i dnes prý  z pozice garantů oborů a dalších funkcí o žurnalistice rozhodují. Trampota se ohrazuje proti negativnímu vykreslení osob spojených s vedením fakulty.

K dobru přičítá Respekt Barboře Osvaldové, že se snaží žurnalitiku otevírat praktikům, přibývá například výuka nových médií a předmětů vyučovaných odborníky, jakýmijsou Miloš Čermák nebo Václav Moravec nebo kurs investigativní žurnalistiky.

Respekt dále uvádí možnost, jak studium žurnalistiky zlepšit a jakopříklad uvádí strategii Masarykovy univerzity v Brně. Studenti tady kombinují studium žurnalistiky se sociologií, politologií a dalšími obory, studenti tak mají větší šanci se uplatnit. Pražská univerzita však prozatím takové řešení odmítá.  „Vysoké školy jsou financované podle počtu studentů a v případě dvouoborového studia by se rozpočty musely dělit,“ uvedl Respektu Jan Jirák. Kritici zde vidí problém ve strachu z nedostatku peněz.

Krátce po publikaci článku dorazil do Redakce Respektu dopis třiatřiceti rozhořčených studentů třetího ročníku žurnalistiky, kteří se k článku staví velmi kriticky. Studenti v dopisu uvádějí: „Cítíme potřebu vyvrátit řadu nejasností a dezinterpretací, které se v textu objevily, neboť výrazně poškozují jak pověst Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, tak jeho studentů a absolventů.“

Studenti vytýkají autorovi článku jednostrannost, názorovou nevyváženost a skepsi, která vyplývá už ze začátku textu. Podle studentů na fakultě vyučuje mnoho profesionálních novinářů, nesouhlasí ani s označením neinspirativní a nudné prostředí, jak žurnalitiku označuje autor článku.

Přesto studenti připouštějí nedostatky ve výuce a jsou otevření další diskusi. Která se už rozběhla na sociální síti Facebook. Autor článku se k této diskusi vyjadřuje na svém blogu, kde se snaží studentům „vysvětlit“ jakým způsobem jeho text vznikal.

Další informace:

Blog Marka Švehly Výchova novinářů v Čechách II

Diskuse na Facebooku a dopis odeslaný redakci Respektu

Respekt.cz Výchova novinářů v Čechách

    Diskuse