Naděje pro boj proti podvodům i v České republice

Antonín Peltrám

Evropská komise navrhla vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce s právem obracet se s žalobou i na trestní soudy členských států. Evropské unii to umožní lépe potírat podvody v rámci jejího rozpočtu.

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie vydala 24. července Evropská komise výroční zprávu „Ochrana finančních zájmů EU“ s výčtem případů zjištěných nedostatků.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V součtu činily v roce 2012 podvody 315 milionů euro (0,25 % všech výdajů rozpočtu), o rok dříve 295 milionů euro. Nárůst připadl na dva projekty z předvstupních fondů. Na straně příjmů bylo podvodů, nebo podezření z nich v roce 2012 77,6 milionů oproti 109 milionů euro v předchozím roce.

K další nápravě navrhla Komise mimo jiné vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce s právem obracet se s žalobou i na trestní soudy členských států a podle toho upravit současné postavení úřadu EU pro boj proti podvodům OLAF.

Součástí návrhů je harmonizace definic trestných činů směřujících proti rozpočtu a zavedení minimálních sankcí, které na tyto trestné činy budou uplatňovány. To by současně mělo přispět k ochraně finančních prostředků a potírání podvodů v Unii mimo unijní fondy.

Komise a členské státy každoročně zvolí oblast pro hloubkovou analýzu. Letos je zvolenou oblastí zemědělství, kde se přes zlepšení potvrdily přetrvávající nedostatky, včetně lepšího sledování správního a trestního vyšetřování.

    Diskuse