Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Vratislav Dostál

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásil stávkovou pohotovost. Shodlo se na tom více než 130 delegátů celostátní konference, která se konala Praze. Delegáti současně vyzvali k rezignaci ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vedlo je k tomu zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a další kroky, které připravuje ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Odboráři po vládě požadují, aby zdravotnictví a sociální služby i nadále byly službami veřejnými. Delegáti celostátní konference, která se konala tento týden v Praze, současně vyzvali k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

Heger podle nich nezvládá řízení resortu. Navíc mu vyčítají, že uvedl mnoho nemocnic a pacientů do nejistoty a ohrožení jejich zdraví. Většina kroků ministerstva zdravotnictví a vlády vede podle odborářů ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče, včetně dostupnosti lázeňské péče pro pojištěnce zdravotních pojišťoven, ohrožuje veřejné zdraví, rozbíjí solidárně nastavené systémy a poškozuje zaměstnance a pacienty.

Podle odborového svazu také naprosto selhal sociální dialog s ministrem zdravotnictví, který navíc nedodržel sliby, jež dal zástupcům zaměstnanců — odborářům z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Delegáti celostátní konference zásadně odmítli plánované zrušení 6000 lůžek v nemocnicích, zavedení dvousložkového pojistného, avizované snižování prostředků ze zdravotního pojištění pro resort lázní, či snížení objemu financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

Odboráři také nesouhlasí se zaváděním tzv. pásmového odměňování zaměstnancům v platové sféře v obou resortech, s výjimkou jeho využití ke zvýšení platových tarifů. Odborový svaz trvá na tom, aby zaměstnanci byli v platové sféře striktně odměňováni podle příslušné platové třídy, platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu a platového tarifu v platové stupnici.

Odborový svaz požaduje zachování celistvosti stávajícího systému orgánu ochrany veřejného zdraví a jeho rozsahu činností, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví pro obyvatele, včetně specifických skupin, jejichž potřeby se liší podle druhu expozic, věku a zdravotního stavu. Takovou primární zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví podle nich nelze provádět bez součinnosti všech oborů v ochraně veřejného zdraví působících.

Odboráři nakonec odmítli také překotné a neefektivní rušení kojeneckých a dětských center. Delegáti celostátní konference se shodli, že kroky vlády a ministerstva práce a sociálních věcí nepodporují rozvoj sociálních služeb a vedou resort do velkých problémů. Žádají proto, aby Drábkův nástupce v čele úřadu vyřešil dlouhodobost a udržitelnost financování sociálních služeb, a tím dát jistotu nejen poskytovatelům, zaměstnancům, nýbrž i klientům sociálních služeb.

    Diskuse