Vykořisťování cizinců se zvyšuje

Dušan Radovanovič

Počet případů vykořisťování zaměstnanců z ciziny v České republice prudce stoupá. Je to důsledek ekonomické recese i špatné kontroly pracovních agentur.

V důsledku ekonomické krize přišel o práci velký počet pracovníků z cizích zemí. Stát jejich postavení neřeší, a oni se tak stávají velmi rizikovou skupinou z hlediska obchodu s lidmi a vykořisťování.

Ministerstvo vnitra se pokusilo problému zbavit tím, že cizincům nabídlo proplacení letenky zpět do jejich vlasti. Většina z nich se ovšem kvůli cestě za výdělkem zadlužila. Proto se snaží krizi přečkat v České republice a následně si na dluhy vydělat. Jsou proto ochotni přijmout prakticky jakoukoli práci a stávají se snadnou kořistí obchodníků s lidmi.

Na problém upozornila nezisková organizace La Strada, která se věnuje poskytování pomoci vykořisťovaným osobám. „V rámci prevence obchodu s lidmi monitorujeme situaci rizikových komunit, které jsou tímto fenoménem ohroženy — a třetím rokem komunitu vietnamskou,“ vysvětlila Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada ČR. Organizace nyní mezi vietnamskou populací provedla kvalitativní výzkum.

Vzhledem k faktu, že cizinci většinou neumí česky, jsou při hledání práce odkázáni na pracovní agentury. „Na vietnamském i na českém území tak vznikla celá řada agentur zprostředkovávajících cestu a práci v naší zemi — oficiálních i ale i těch neoficiálních a mnohdy nesolidních, jež na základě slibů vysokých výdělků a podávání zkreslených informací o ČR pouze těžily z neznalosti,“ píše se v analýze organizace La Strada.

Jen za poslední dva roky přijelo do České republiky na dvacet tisíc obyvatel Vietnamu, přičemž za zprostředkování zaplatili částky až ve výši čtrnáct tisíc dolarů. Na zaplacení agentur si museli půjčit a po ztrátě práce teď nemohou peníze splácet. Často tak pracují jen za ubytování a stravu a snaží se krizi přečkat.

Navíc od konce roku 2008 již stát nevydává pracovní víza. Mnozí cizinci však měli víza vystavená jen na určitou práci, o kterou v důsledku propouštění přišli. Proto se snaží zařídit si vízum podnikatelské. Jeho zisk je ovšem náročný, a cizinci se tak opět neobejdou bez zprostředkování pochybných pracovních agentur.

Právě v nedostatečné kontrole těchto agentur vidí La Strada jeden z hlavních problémů. Agentury sice podléhají kontrole úřadů práce a inspektorátů práce, které si ovšem při jejich schvalování počínají značně benevolentně. „Z provedených analýz  vyplývá, že současná podoba kontrol je především formální a nejde příliš do hloubky,“ píše se v tiskové zprávě organizace La Strada.

„Pokud se kontroly budou i nadále zabývat víceméně pouze otázkou legality či nelegality zaměstnávání migrantů, nikoliv porušováním pracovněprávních podmínek, může mít tato skutečnost negativní vliv nejen na pokračující vykořisťování migrantů, ale také na celkovou úroveň pracovních standardů," vysvětluje podstatu problému Tereza Saková z Multikulturního centra Praha.

Další informace:

Strada.cz Stop pracovnímu vykořisťování — pohled z blízka

    advertisment