Nový etický kodex pro úředníky korupci nezabrání, upozorňuje Ondráčka

Vratislav Dostál

Kabinet Petra Nečase ve středu přijal etický kodex pro úředníky a státní zaměstnance. Kodex má chránit oznamovatele korupce. Podle Davida Ondráčky z Transparency International ale pouhé přijetí kodexu na boj s korupcí stačit nebude.

Vláda na svém středečním zasedání schválila etický kodex pro státní úředníky. Dokument má chránit oznamovatele korupce. Podle ředitele české pobočky protikorupční organizace Tranparency International Davida Ondráčky je sice přijetí kodexu dobrým signálem, avšak za milník v boji proti korupci ho nepovažuje. „Ostatně už nyní měli úředníci povinnost korupci hlásit,“ dodal Ondráčka.

Podle kodexu bude povinností úředníků nahlásit podezření z uplácení nebo korupce, o které se hodnověrně dozvěděli. „Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích," píše se v dokumentu, který je podle ministra dopravy Pavla Dobeše součástí protikorupční strategie vlády.

Podle kodexu nebudou úředníci také smět při rozhodování preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Současně musí předcházet situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. „Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy,“ píše se v dokumentu.

Zaměstnanci veřejné správy podle kodexu současně nebudou smět v souvislosti se svým rozhodováním přijímat ani požadovat dary či jiné výhody pro sebe ani nikoho jiného. „Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s  rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování,“ uvádí se v kodexu.

Podle Ondráčky by přijetí kodexu mělo být pouze prvním krokem ve vládním boji s korupcí. „Problematická na kodexu je jeho obecnost. Pokud to vláda s bojem proti korupci myslí vážně, mělo by nyní následovat rozpracování kodexu pro jednotlivé úřady tak, aby jejich zaměstnanci měli pokud možno detailní manuál, který by jim pomohl s korupcí účinně bojovat,“ uvedl Ondráčka v rozhovoru pro Deník Referendum.

Ondráčka současně upozornil na klíčový moment účinného boje proti korupci, který podle něj spočívá v tom, že se většina úředníků obává v případě oznámení korupčního jednání ztráty zaměstnání. „Problém je v tom, že kodex nijak neřeší, jak v praxi ochránit úředníka, který na korupční jednání upozorní,“ uvedl Ondráčka pro Deník Referendum.

Podle něj totiž kodex nezaručuje, že zaměstnanec, který upozorní na korupční jednání, nebude nadřízenými perzekuován. „Klíčové je, aby ohlašovatel korupce disponoval speciální pracovně-právní ochranou. Tu mu ale kodex nezaručuje,“ vysvětlil Ondráčka pro Deník Referendum. „Přijetí kodexu je dobrým signálem. Nyní by ale měly následovat konkrétní zákonné úpravy, které budou oznamovatele korupce chránit,“ uzavřel ředitel české pobočky Transparency International.

S Ondráčkou souhlasí Martin Fadrný z Ekologického právního servisu. I podle něj jen samotná proklamace v kodexu nestačí. „Jeho vymahatelnost musí vycházet z předpisu vyšší právní síly. Například z některého ze zákonů či ze závazného pokynu ministerstva vnitra. Jinak je to jen kus papíru k ničemu," vysvětlil Fadrný pro server iDnes.cz.

Další informace:

Týden.cz "Neber úplatky!" Vláda schválila etický kodex státních úředníků

iDnes.cz Prozraď korupci, nedostaneš vyhazov. Vláda schválila nový etický kodex

    Diskuse