Energetická síť propojí nestabilní obnovitelné zdroje

Petr Salamon

Třicet miliard dolarů má stát projekt, který propojí zelené zdroje energie několika zemí západní Evropy. Projekt vítají i představitelé evropských energetických gigantů.

Země západní Evropy plánují investovat třicet miliard dolarů do vývoje moderní energetické sítě na dně Severního moře. Ta propojí obnovitelné zdroje energie několika evropských států. Vyřeší tak problém, který kritici těmto zdrojům vyčítají: nevyrovnaný výkon závislý na počasí, který někdy dodává elektřiny příliš a jindy žádnou. Na plán v Česku upozornila ČT 24.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

„Současná přenosová síť už není schopna přijmout energii z nových větrných parků," vysvětluje nezbytnost této iniciativy podle ČT24 Sven Teske z organizace Greenpeace.

Tisíce kilometrů moderních kabelů, které by měly být na dno Severního moře položeny v následující dekádě, vzájemně propojí větrné elektrárny na německém a britském pobřeží, belgické a dánské přílivové elektrárny, norské vodní elektrárny a pevninské fotovoltaické panely. Projektu se zúčastní rovněž Francie, Nizozemí, Irsko, Švédsko a Lucembursko.

„V současnosti jsme lídry v oblasti výroby elektřiny z pobřežního větru. Dohoda přinese nové finance a odborné znalosti pro další rozvoj tohoto živého průmyslu,“ řekl Philip Hunt, britský ministr pro udržitelnost.

Také podle německého ministra pro ekonomiku a technologii Rainera Brüderleho pomůže iniciativa rozvoji zeleného způsobu výroby energie. „Zaměřuje se na síťové propojení a integraci, které jsou pro větrnou energii zásadní, aby dostatečně zásobovala spotřebitele a aby byla úspěšná.“

Představitelé zúčastněných zemí chtějí během letošního roku připravit detailní plány projektu. Neměly by se na nich podílet jenom vlády, ale i veké evropské energetické společnosti. Měly by je také z větší části financovat. Proto se budou jejich ředitelé účastnit politických jednání. Podle earthtimes.org zástupci firem tyto plány přivítali. „Vítáme každou snahu, která pomůže šířit obnovitelné zdroje energie, zvláště pobřežní větrníky,“ řekl mluvčí RWE.

Projekt rovněž pomůže Evropské unii splnit svůj závazek vyrábět dvacet procent celoevropské spotřeby elektřiny v zelených zdrojích do roku 2020.

Další informace

ČT24 Devět zemí postaví supermoderní síť na přenos zelené energie

Green momentum A new EUR 30 billion European smart grid coming soon

Fortune 500 Global European governments are planning massive green electricity network

Eart times 43-billion-dollar North Sea green energy plan unveiled

    Diskuse