Vznikne-li sebemenší šance položit vládu, je nutno ji využít

Jakub Patočka

Nejen podrážděný výpad Václava Klause vůči Karlu Schwarzenbergovi napovídá, že šance položit vládu od voleb ještě ani jednou nebyla tak vysoká jako právě teď. ČSSD nebude mít mnoho možností, ale naskytnou-li se, musí je využít.

Brutálně antisociální politika Nečasovy vlády znovu se vší naléhavostí otevřela tradiční sociální otázku a postavila ji do ohniska české politiky i prakticky všech veřejných debat. Snadno se pak zapomíná, že veškerý český politický život se neodehrává pouze na ose levice-pravice, ale v prostoru, který vymezují ještě nejméně dva další podstatné konflikty: jedním je vztah k politické kultuře, tím druhým vztah k řešení globální ekologické krize.

Právě to nám spor o vztah k Evropské unii a integraci s výmluvnou naléhavostí připomíná. Celkem zřetelně se tu formují dvě aliance roztínající napříč jak vládní koalici, tak parlamentní opozici. Na jedné, evropské, straně se vedle sebe ocitly TOP 09 a ČSSD, na straně druhé, nacionalistické, stojí ODS, k páchání škod všeho druhu vždy ochotně připravený Hrad, a jak můžeme bohužel předpokládat také fenomenálně zpozdilí, a to věru nejen v evropských otázkách, čeští komunisté.

Vztah k Evropské unii není nahodilý. Je příznakem vztahu k politické kultuře. Navzdory všem svým krajně problematickým stránkám i těžko uvěřitelným personálním volbám TOP 09 je stranou, která navazuje na tradici české liberální pravice, které byl například vždy bližší Václav Havel nežli Václav Klaus. Což na druhou stranu vysvětluje, proč z různých notoricky dezorientovaných zákoutí české levicové politiky můžeme dodnes zaslechnout, že Klaus je vlastně z obou prezidentů přijatelnější postavou, i proč komunisté ve své nejtemnější hodině po listopadu 1989 zvolili Klause prezidentem.

Proto slyšíme-li hovořit na jedné straně podobným tónem Schwarzenberga se Zaorálkem a na straně druhé Nečase s Klausem, jimž sekunduje Filip, nejedná se o mimořádnou konstelaci. Byly časy, kdy právě témata tohoto druhu vystupovala v každodenním provozu parlamentní politiky do popředí natolik, že se nejen jevila, ale i reálně projevovala jako podstatnější než dělba stran na pravici a levici: toho produktem byla úřednická Tošovského vláda i pozdější koalice vedená Vladimírem Špidlou.

Po všech planých řečech Věcí veřejných se nyní člověk může zdráhat uvěřit tomu, že by vláda skutečně mohla padnout. Ale je to tak. Podmínku, při jejímž porušení opustí vládu, tentokrát totiž neformulovaly ze své podstaty úplatné, rozložené a politicky již v podstatě mrtvé Věci veřejné, nýbrž TOP 09, která na rozdíl od nich politickou stranou s jasným programem i určitým výhledem do budoucna zatím stále ještě je.

Vstupujeme tak do nepřehledné situace s otevřeným koncem, ve které nakonec jen maličkosti mohou rozhodnout o tom, zda vláda padne, nebo se udrží. Klíčovým faktorem bude samozřejmě to, k čemu nakonec dospěje ODS, což není úplně snadné předvídat. I v ní působí lidé, u nichž lze předpokládat spíše principiálně proevropský postoj, jako je například Alexandr Vondra, ale Klausovi bližší antievropští nacionalisté se zdají být v poslední době znovu silnější.

Není třeba zdůrazňovat, že vztah k evropské integraci je sice sám o sobě dostatečně podstatnou záminkou, ale jedná se tu o mnohem, mnohem víc: strašlivé a v mnoha ohledech nevratné škody, které by Nečasova vláda byla s to napáchat do konce svého řádného mandátu, musí každého jejího odpůrce vést k ochotě zaplatit za její dřívější odchod i velkorysou, štědrou cenu.

Není to poprvé, kdy si rozumíme s Janem Zahradilem, který vyslovil mínění, že si T0P 09 připravuje půdu pro vytvoření proevropského spojenectví s ČSSD. Kéž by měl pravdu! Lze si představit, že se Karel Schwarzenberg necítí komfortně ve vládě, která do středního proudu české politiky přivádí postavy, jako jsou Bátora, Joch, ministr školství Dobeš, a konec konců prostřednictvím posilování vazeb s Hradem i sbírku až k nevíře obskurních Klausových poradců.

Možnosti sociální demokracie vládu rozkládat přitom nebudou příliš široké, ale právě proto je potřeba hned od počátku jasně definovat priority a každou sebemenší šanci k tomu, aby vláda padla, využít. Relativně příhodnou okolností je fakt, že TOP 09 je v české politice málo vídaně akceschopným tělesem, v němž zatím nevznikla jako jedna z rozhodujících sil konfederace regionálních oligarchií; stále ještě v zásadě udělá to, na čem se shodnou Kalousek se Schwrzenbergem.

Vcelku tak stojí otázka pro sociální demokracii jednoduše: čím by případný odchod z vlády mohla ministrům Schwarzenbergovi a Kalouskovi osladit. A zopakujme to ještě jednou: pokud nebude nutno dělat kompromisy v základním východisku, jimiž je či mělo by být udržení sociální soudržnosti a prohlubování kvality demokracie, snad ani není cena příliš vysoká, aby nestála za ukončení Nečasovy vlády se všemi jejími nechutnými průvodními rysy.

  Diskuse
  January 13, 2012 v 18.55
  Jaký vztah k EU? Jaký vztah k integraci? Někdo vyhazuje ČR z EU? Nemůžeme se bavit po ose reálných protikrizových programů, o reálných cílech a směřování jednotlivých států EU? Upozorňuji, že Evropský parlament ústy všech velkých frakcí konstatoval, že strohostní, mzdy podvazující politika Berlína a demokratický summitní deficit nás vede ještě do větších problémů, tedy rovnou do chronické recese.
  January 13, 2012 v 19.27
  Podle trojice vyjednávačů Evropského parlamentu, tedy německého lidoveckého europoslance Elmara Broka,italského socialistického europoslance Roberta Gualtieriho a jeho belgického liberálního kolegy Guye Verhofstadta ale poslední návrh nezajišťuje, že rozhodnutí o uplatňování nové smlouvy budou přijímána normálními procedurami, s jakými kvůli zajištění demokratických principů počítají současné smlouvy EU.

  Problém je například s tím, že rozhodnutí jsou stále častěji přijímána šéfy států a vlád na summitech, kterým nicméně mnohdy dominují lídři Německa či Francie. Následně jsou pak předkládána formou ber nebo nech být národním parlamentům. Europoslancům například také vadí, že v návrhu není "cestovní mapa" k zavedení eurobondů. Nedostatečně jsou prý také zapracovány jejich požadavky týkající se role parlamentu a Evropské komise.
  V návrzích se rovněž změnil počet zemí, které by musely smlouvu ratifikovat, aby mohla vstoupit v platnost. Před Vánocemi se hovořilo o pouhých osmi zemích, následně to bylo navýšeno na 15. Nyní je to v poslední verzi 12.
  JM
  January 13, 2012 v 20.24
  koalice ČSSD a TOP 09
  Z článku pana Patočky lze bohužel považovat za potvrzené, co se šušká - chystaná koalice ˇ!proevropských" stran TOP 09 a ČSSD - ať už se za tím eurohujerstvím skrývá cokoli. Takže - po očekávaném vítězství ČSSD v parlamentních volbách budou hlasy voličů sociálních demokratů odevzdány pánům Kalouskovi a Schwarzenbergovi, které pan Patočka ve svém článku o zhoubné politice této vlády jaksi opominul jmenovat. Nebo si snad pánové Sobotka a Zaorálek myslí, že nejlepšího planetárního ministra financí, ať už osobně nebo v zastoupení, dokážou korigovat?Jak hodlají zastupovat zájmy svých voličů v takové koalici? Propad preferencí je bude nutit hlasovat pro všechno, co si architekt i zbídačování populace tohoto státu usmyslí, stejně jako ostatní před nimi. Jana Kunšteková
  MP
  January 14, 2012 v 0.3
  Nejde o to, zda Evropa ano, či ne
  Jde o to, jaká Evropa!
  Neoliberální Evropu, Evropu Kalouska, Schwarzenberka a Merkelové, k ničemu nepotřebujeme. O tom píšu více ve svém příspěvku pod článkem V. Dostála.
  BV
  January 14, 2012 v 14.52
  Bohužel,ale z nouze?
  Je velice krásné se tvářit zásadově a brojit proti symbiose CSSD a TOP.Ale,bohužel,jsme v situaci,kdy je nutno použít taktiku postupných kroků-krok prvý musí být likvidace té hanebnosti,kterou je Nečas a jeho vláda.To by umožnilo nápravu aspoň některých hrubostí,kterých se tato kamarila dopouští na našem státu a národě.Pak bude třeba uvažovat o kroku dalším.Ale probůh-ať už zmizí ty trapné postavy z ODS a VV! Ať si lidé aspoˇtrochu vydechnou po těch masážích,které si ovšem sami zavinili tím,že se zhlédli v líbivých deklaracích nových stran.Ať se otevře trochu schůdnější cesta k likvidaci těch Promoper a ostatních svinstev! S touEvropou to zase taková hrůza není a nebude,tak o čem diskutovat?A pan Kalousek se dojista nějak umoudří-nebo nechá umoudřit.Pokud jde o rozpočet-on ho zase tak špatně nevede.Spíše je třeba hledat zdroje-to je progresivní zdanění,zabránění úniků zisků za hranice,tam jsou problémy.
  Ani nápad se zestátněním některých podniků zase tak špatný není,kromě zabránění dalších prodejů státního majetku -letiště a pod!!.Lidé,přemýšlejte,jsme na pokraji zkázy a je třeba se chytit příležitosti!!
  January 14, 2012 v 15.44
  Pane Valníčku, nevím, jestli by se Kalousek nechal umoudřit, ale vím jistě, kdo další by skládal po koalici ČSSD a TOP 09 další vládu. Tohle by totiž nebyl postupný krok, to by byl skok do propasti. ČSSD má od voličů nůž na krku. Po kolaboraci jejich předešlých předsedů s neoliberály /Zeman, Gross/, by se k nim už slušný člověk musel otočit zády. Je už dost zle a společná vláda s TOP 09, by mohla dělat jen velmi nepatrné kosmetické změny v době, kdy je třeba udělat chirurgický řez. Takže lidem by bylo hůře a vinu by nesla jen ČSSD. Také vaše představa o Kalouskovi, o tom jak vede státní rozpočet je trochu mimo realitu, podívejte se na hodnocení rozpočtu za rok 2009, který pak Kalousek chystal.
  January 15, 2012 v 14.27
  národovecká ODS a nebo asociální TOP09
  Nic proti odchodu této vlády ze scény dějin, ale dobrý šachista přemýšlívíce tahů do předu. Pád vlády v roce 2009 tenhle nedostatek myslím měl. A když si uvědomím že jedině členové této koalice moho vládu opravdu polžit, akse nabízí otázka proč a kdy ?
  Aby na tom vidělala levice to těžko - proto upozorńuji na ty další tahy. Spíše je o tom jak si kdo představuje přeskupení na pravici a zda má opravdu za lepší postavy z TOpky či z ODSky. Představa o modrých kmotrech z ODS a poctivcích z TOP09 je přitom myslím značně povrchní.
  A dokáže vůbec TOP09 překonat na pravé polovině svého konkurenta ODS a nebo naopak když položí vládu kvůli EU vydělá Nečas a Klaus a TOP09 ztratí (i její případný spojenec ČSSD ?). Je pro případné předčasné volby silnější téma solidární záchrany eurozony a nebo spíše lidi bere otázka útoku na sociání stát, kde TOP09 může být spojencem jen těžko.