Sněmovna uctila památku Václava Havla minutou ticha

Vratislav Dostál

Minutou ticha zahájili poslanci pietní shromáždění k uctění památky bývalého prezidenta Václava Havla. Na smutečním shromáždění pak předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS citovala z Havlových sněmovních projevů.

Minutou ticha zahájili poslanci pietní shromáždění k uctění památky v neděli zesnulého Václava Havla. Poté předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS četla úryvky z Havlových projevů ve Sněmovně.

„Nejde o to, zda budeme zítra pochváleni, nebo pohaněni v novinách či průzkumech veřejného mínění. Do svých funkcí jsme přece nebyli zvoleni proto, abychom se všem neustále líbili. Byli jsme do nich zvoleni v naději, že budeme dělat to, co je podle našich vědomostí a podle našeho upřímného přesvědčení v dlouhodobém zájmu lidského společenství jako celku, co je v zájmu svobody, bezpečnosti a důstojnosti nás všech, co je v zájmu našeho života v míru a prosperitě," zaznělo ale nejdřív ze zvukové nahrávky vystoupení Václava Havla z ledna roku 2003, kdy před poslanci promluvil naposledy jako prezident ČR.

Němcová v zaplněném sále řekla, že všechna Havlova vystoupení byla unikátní a dokumentují, jaké byly základní stavební kameny politiky, kterou tvořil.

„České země leží v samém centru Evropy, jsou tradiční křižovatkou různých evropských duchovních proudů i geopolitických zájmů a jejich tisíciletá historie ukazuje, že není většího evropského konfliktu či konfrontace, které by se jim vyhnuly. Mnohé války u nás začínaly i končily.

Patříme, a vždy jsme patřili, k západoevropskému kulturnímu okruhu a hlásíme se ke všem základním hodnotám euroamerické civilizace. K takovým hodnotám, jako je občanská společnost, parlamentní demokracie, pluralitní politický systém, právní stát založený na respektu k jedinečné lidské bytosti a jejím právům a svobodám, liberální tržní ekonomika.

Máme v dobré paměti zkušenost Mnichova, který nebyl jen selháním západních demokracií tváří v tvář nastupujícímu nacistickému zlu. Tato zkušenost nám říká, jak důležité je, abychom jako země ležící na tak exponovaném místě byly pevně včleněny v zájmu svém i obecném do systému fungující kolektivní obrany,“ citovala například předsedkyně Poslanecké sněmovny slova Václava Havla z října 1993.

Němcová pak připomněla červenec roku 1996, kdy Havel poslancům po sněmovních volbách vysvětloval složitost vzniku menšinové vlády vedené Václavem Klausem, tedy vlády, která v roce 1997 padla.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny poté v projevu —  aniž by se jediným slovem zmínila o jednom z vrcholných prezidentských projevů prvního českého prezidenta z 9. prosince roku 1997, kdy Havel v pražském Rudolfinu před zákonodárci ostře kritizoval tehdejší poměry v zemi  — přešla k lednu 1998. Tehdy prezident Sněmovně doporučil přechodnou úřednickou vládu premiéra Tošovského a přimlouval se za vypsání předčasných parlamentních voleb.

„Co má smysl, je přemýšlet o našem právním řádu jako o celku a přemýšlet o jeho smyslu, o jeho kořenech. Právní řád tu je přece proto, aby vymezil pravidla našeho soužití. Tato pravidla mohou být ctěna, respektována, dodržena jen tehdy, existují-li k tomu předpoklady v obecném společenském povědomí. To znamená, existuje-li respekt k řádu mravnímu,“ citovala pak Němcová Havlova slova z října 1998.

„Vážený prezidente Václave Havle, děkujeme vám," zakončila Němcová svůj projev, v němž připomněla například i to, že si Havel nepřál rozdělení Československa.

Na závěr zazněla česká hymna. Už v předsálí poslanci předstupovali před fotografii Václava Havla, kde se poklonili a také podepisovali do kondolenčních listin.

Další informace:

Psp.cz Projev předsedkyně PS k uctění památky Václava Havla

Českénoviny.cz Poslanci uctili památku Václava Havla, zazněla jeho slova

    Diskuse