Korupce nastavila závaznější normy než jsou zákony

Dušan Radovanovič

Institut CESTA uspořádal v úterý debatu o korupci v ČR. Zaznělo, že korupce je forma příživnictví, že jí novináři kvůli ideologii nevěnovali v devadesátých letech pozornost a že vytváří závaznější normy než jsou zákony.

Think-tank CESTA zorganizoval v úterý debatu na téma korupce. Moderátor Jiří Pehe přivítal filosofa Václava Bělohradského, sociologa Pavola Friče, ředitele Transparency International Davida Ondráčku, reportéra ČT Marka Wollnera a podnikatele a zakladatele Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka.

Korupce je forma příživnictví

Podle Janečka existuje několik kroků, které mohou korupci v České republice výrazně omezit. Jedním z nich je podpora tzv. whistleblowerů a odmítnutí diskursu, v němž je ten, kdo korupci nahlásí, označován za udavače a estébáka. Podle Janečka by velmi prospělo zavedení amerického Falls Claims Act, který dává ochranu a finanční motivaci whistleblowerům. Pokud někdo nahlásí korupci a ušetří tím státu, má šanci až na patnáct procent z ušetřené částky.

Janeček se rovněž domnívá, že by výrazně přispělo, kdyby se podařilo chytit několik velkých ryb, díky nimž by korupce začala být nebezpečným byznysem, a mnozí by si takový risk raději rozmysleli. Zároveň je třeba zdůrazňovat společenskou nepřijatelnost korupčního chování. „Korupce je nejhorší forma příživnictví,“ opakoval průběžně Janeček.

Wollner z ČT: Byli jsme v devadesátých letech ideologicky předpojatí

Reportér Wollner pustil publiku populární nahrávku Františka Ringo Čecha, v níž bývalý opoziční politik v roce 1997 otevřeně mluvil o korupční strategii ODS. Wollner přiznal selhání tehdejších novinářů, kteří byli ideologicky předpojatí, závažnost situace si neuvědomovali a nebyli schopni tehdejší korupci rozkrývat. „Zaspali jsme skoro celá devadesátá léta,“ uvedl Wollner s tím, že se jednalo i o selhání opozičních politiků, kteří nebyli schopni či ochotni s informacemi o korupci veřejně vystoupit.

Sociolog Pavol Frič označil korupci především za systémový problém. „Instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, ztrácí schopnost sledovat zájmy veřejnosti, ale sledují soukromé zájmy svých členů,“ uvedl.

Korupce tvoří silnější normy než jsou zákony

Základní problém politické korupce spočívá v tom, že politické strany nejsou schopny své potřeby legálně saturovat, proto musely podle Friče získat finance jinak. Politická strana, která to nedělá, podle něj zkrachuje. „Korupční systém vytváří silnější normy než jsou zákony, neboť kdo poruší nepsané korupční normy, nemůže uspět.“ Jednoduché výměny politiků proto k ničemu nevedou.

Jak ukazují zkušenosti východní Evropy, tak strategie tzv. malých kroků, jako postupné zvyšování transparentnosti veřejné správy, omezování nákladů na volební kampaně, zvyšování postihu za korupci atd., zatím výrazně selhává.

Frič zdůraznil, že si uvědomuje bezvýchodnost této situace, je proto třeba hledat radikální alternativy, jinak zavládne beznaděj a pasivita. Jednou z teoretických možností by podle něj mohly být radikální změny ve financování politických stran. Občan by měl na chod politických stran povinně přispívat formou daňových asignací. Jelikož by to byl jediný příjem stran, byly by nuceny si důsledně hlídat svoji pověst, jinak by přišly o příjmy.

Ondráčka z Transparency: Jsme zralí na novou republiku

Ředitel Transparency International David Ondráčka rovněž optimismem příliš neoplýval. Strany se posunuly do role klientelistických firem. To, co vidíme kolem současné vládní krize, připomíná „Chicago třicátých let, pouze se nestřílí samopaly, ale nejrůznějšími dezinformacemi a aférami". Podle Ondráčky je problém v tom, že začíná selhávat politika jako taková. „Politici dělají dohody před kamerami. Politika se stává trapně postmoderním divadlem odehrávajícím se v on-line přenosu, což je neudržitelné pro koncepční a strategičtější fungování,“ soudí.

Ondráčka rovněž zpochybnil Janečkovo tvrzení, že je třeba chytit tzv. velké ryby. „V tom je obsaženo velké riziko, že budeme hledat oběť, která se předhodí davu, ale výsledkem nebude funkčnější chování systému.“ Ondráčka připomněl, že k podobné situaci došlo už v Maďarsku či Polsku za bratrů Kaczyńských, pro něž se policie stala nástrojem proti opozici.

Ředitel Transparency International pak popsal strategii „přátel státních aktiv“. Od privatizace se jejich zájem postupně přesunul ke státním zakázkám a nejnověji začínají cílit na evropské fondy, kde se kumuluje velký kapitál. Pokud se současný politický vývoj nezmění, odhadl Ondráčka, že za pár let budou jejich terčem penzijní fondy.

Podle Ondráčky je Česká republika zralá na vytvoření nové republiky. Na revoluci jsme sice líní a málo zralí, ale může dojít k výraznému přeskupení stranického systému, změně ústavních pravidel, tedy k něčemu, co bylo v Itálii devadesátých let označováno za revoluci soudců. Zásadní je uvolnit ruce orgánům činným v trestním řízení, tedy policii a soudům.“

Korupce nejsou jen igelitky

Filosof Václav Bělohradský na závěr zdůraznil, že je třeba být věcný a nepodléhat příliš apokalyptickým vizím. „Všechny totalitarismy začaly útokem na demokracii jako na zkorumpovaný systém.“ Zdůraznil, že problém korupce je mnohem širší, neboť v globalizovaném světě se stírá hranice mezi legálním a nelegálním. Připomněl v této souvislosti finanční krizi a státní sanaci bank. Nadnárodní koncerny jsou dnes silnější než státy. Korupce nejsou jen peníze v igelitkách, tyto širší souvislosti je třeba mít na paměti.

  Diskuse
  April 27, 2011 v 13.54
  Technický dotaz a technická poznámka
  Má institut CESTA své webové stránky? Dosud jsem hledal marně... Přitom člověk by se rád seznámil s výsledky diskuse v multimediální formě (video, pdf soubory) nebo aspoň v takto stručném výpisu, jaký publikoval DR. Ostatně web Masarykovy demokratické akademie taky nic moc, design tak maximálně z poloviny 90. let. To není dobrý způsob, jak oslovit zejm. mladé zájemce.
  April 27, 2011 v 14.25
  Díky za odkaz, stránka vypadá docela dobře:)
  April 27, 2011 v 14.32
  Václav Bělohradský v 90. letech, pokud vím,
  podporoval ODS, Klause, privatizaci a školil nás o výhodách trhu a liberalizace. Byl tedy na jedné lodi s Wollnerem a dalšími novináři, publicisty i politiky. Ze současného marasmu, který pomáhali horlivě budovat a každého kritika dehonestovali jako jakéhosi totalitáře, nám tedy asi nepomohou. Doufám, že to nebude paní Uhlová klasifikovat jako urážku a nevymaže mě :-) Ano, je nutná nová republika, jak uvedl Ondračka, ústavní změna - nejlépe referendem o Občanské ústavě. Politici si nemohou lajnovat hřiště, nalajnovat jim ho musí občané, jinak to dopadá, tak, jak to dopadá...
  April 27, 2011 v 14.36
  Takže opakuji:
  Pokud sociální demokraté nemají promyšlenou představu o tom, jak mají vlastně vypadat plánované a nezbožní formy výroby a jak lze posuzovat jejich efektivitu, nejsou způsobilí obhajovat svůj oblíbený ‘mix’ jinak, než velmi vágním a moralizujícím způsobem.
  SH
  April 29, 2011 v 13.58
  KORUPCE.
  Za prvé. Korupce je systémovým prvkem každého trhu. Měšťanská demokracie po překonání „darwinského“ období, se ji po celá další desetiletí snaží regulovat, čili definovat hranici mezi korupcí zákonem povolenou a tu ostatní.
  Za druhé. Polistopadová restaurace kapitalistického tržního prostředí použila za fundament právě korupci. Co jiného byla kupříkladu privatizace do rukou postkomunistického menežmentu, kterou Klaus již v květnu 1990 na několika celorepublikových shromážděních vedoucích pracovníků z průmyslu postuloval a fakticky jim slíbil?!
  Za třetí: Co jiného než korupcí byly tak zvané investiční pobídky, realizované pro změnu Zemanovou vládou?!
  Za čtvrté: Je mi k smíchu, když se protikorupční boj začíná rozhořívat až v době, kdy už je všechno bohatství státu prakticky rozkradeno. Vypadá to, jakoby největší korupčníci minulosti se chtěli zákony chránit před neokorupčníky.
  Za páté: Korupce je stejně jako blbost věčná. Nedá se vymýtit, ale je naprosto nutné stále se ji snažit omezovat.
  Za šesté: Za nejúčinnější protikorupční metodu lze považovat absolutní kontrolu veřejností. Odmítání podnikatelského tajemství ve všech veřejných sférách a povinné zveřejňování účetnictví všech veřejných institucí, včetně nadací a podobných, sbírajících finanční prostředky od soukromých osob na jakékoliv veřejné účely.
  April 29, 2011 v 15.48
  Co bylo lidu ukradeno, mu musí býti navráceno...
  a pokud tomu budou zkorumpovaní politici a orgány činné v trestním řízení bránit, tak holt půjdou od válu a už brzy!