Kl

Karel Lippmann

Email: lippmann@elsatnet.cz
Povolání: středoškolský učitel
Karel Lippmann je autorem článků, které naleznete zde.

Název příspěvku

V diskusi k článku

Zdeněk Vyšohlíd: Mocipáni a demokratická politika

Pokud politika zapomněla na své poslání pečovat o veřejný zájem, a místo aby rozehrávala veřejně politické hry, rozehrává spiklenecky podloudné způsoby financování provozu politické strany nebo subjektivních ambicí kamarádů, už jako politika odumřela.

Markéta Hrbková: Cílem není zkouška, ale kvalita procesu vzdělávání

Ministr školství Dobeš vychází z přesvědčení, že kvalita našeho systému vzdělávání se přirozeně zlepší snížením počtu škol a plošným testováním žáků, tedy zvýšením strachu jako motivu k aktivizaci učitelů, rodičů i studentů. Jsou však i jiné pohledy.

Markéta Hrbková: Cílem není zkouška, ale kvalita procesu vzdělávání

Ministr školství Dobeš vychází z přesvědčení, že kvalita našeho systému vzdělávání se přirozeně zlepší snížením počtu škol a plošným testováním žáků, tedy zvýšením strachu jako motivu k aktivizaci učitelů, rodičů i studentů. Jsou však i jiné pohledy.

Erik Tabery: Rána, která míří mimo

Autor reaguje na esej Jakuba Patočky „Po svém sjezdu se ČSSD může stát velkou nadějí české politiky“ a odmítá myšlenku, že by týdeník Respekt a priori chtěl levicové politiky diskreditovat. Na konkrétních příkladech ukazuje, že se naopak snaží referovat o nich co nejvíce objektivně.

Dagmar Daňková: Pandury a maturita

Před časem uzavřel náš stát nevýhodný kontrakt. Přízrak pandurů je o to děsivější, že se přímo před našima očima rodí jeho klon – blížící se státní maturita. Projekt, který je rovněž zjevně předražený, přehnaně ambiciózní – a dosavadní výsledky vyvolávají přinejmenším rozpaky.

Redakce DR: Deset otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD

Otevřený dopis čtrnácti osobností adresovaný oběma kandidátům na předsedu ČSSD zveřejňujeme v dohodě s jeho organizátory jako dokument. V Deníku Referendum samozřejmě zveřejníme i případné odpovědi všech kandidátů.

Vladimír Ješko: Proč nelámat kouzlo soukromého vlastnictví

Autor polemizuje s textem Michaela Hausera „Jak zlomit kouzlo soukromého vlastnictví?“ a zdůrazňuje, že pro svobodu a demokracii má zásadní význam odpovědnost, kterou má každý jedinec za sebe a za své činy.

Markéta Hrbková: Orbis pictus v Čechách nevítaný

Výsledky mezinárodního šetření PISA 2009 vyzněly pro české školství velmi negativně, neboť studenti mají zjevně problémy pochopit obsah toho, co čtou. Obdobně jsou na tom však i reformy školství, které by měly situaci napravit. Forma vítězí nad obsahem.

Miroslav Žák: My a české základní školy

Dovednosti českých studentů základních škol se zhoršují ze všech zemí OECD nejrychleji. Důvodů je celá řada. Chybí koncepce, rodiče nemají o vzdělání zájem a zdánlivě ani žáci. Ale zvídavost dětí lze probudit. Jde jen o to jak.

Dagmar Daňková: I mlčení je lež

U příležitosti své účasti na mezinárodní konferenci o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“ uvažuje autorka nad tím, jakým způsobem svým žákům zprostředkovat složitost a plastičnost dějinných událostí.

Dagmar Daňková: I mlčení je lež

U příležitosti své účasti na mezinárodní konferenci o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“ uvažuje autorka nad tím, jakým způsobem svým žákům zprostředkovat složitost a plastičnost dějinných událostí.

Jana Ridvanova: Dobeš bude škrtat střední školy. Zůstanou jen ty ideální

Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce slučovat a rušit školy s podlimitním počtem žáků. Zachovány zůstanou jen tzv. ideální školy se správným počtem žáků, učitelů a nákladů. Sociolog Holubec ale upozorňuje, že nižší počty žáků zkvalitňují výuku.

Karel Lippmann: Vzdělání jako fotbal?

Státní maturita je založena na testech, které sice něco měří, ale nikdo neví co. Působí jak kdyby bylo cílem omezit kritické myšlení žáků a ze školy vytvořit továrnu na lidské zdroje.

Zobrazeno 13 / 73