Kl

Karel Lippmann

Email: lippmann@elsatnet.cz
Povolání: středoškolský učitel
Karel Lippmann je autorem článků, které naleznete zde.

Název příspěvku

V diskusi k článku

Andrea Cerqueirová: Nebudu volit pohádku. Neexistuje!

Schwarzenbergův protikandidát Miloš Zeman je kontroverzní politik, který má do ideálu asi stejně daleko jako Schwarzenberg. Jeho příznivci mají však alespoň tolik soudnosti, že ho nevydávají za soubor všech ctností.

Andrea Cerqueirová: Nebudu volit pohádku. Neexistuje!

Schwarzenbergův protikandidát Miloš Zeman je kontroverzní politik, který má do ideálu asi stejně daleko jako Schwarzenberg. Jeho příznivci mají však alespoň tolik soudnosti, že ho nevydávají za soubor všech ctností.

Tomáš Schejbal: Palte na štáby!

Mezi mládežnickými a studentskými Rudými gardami, které fanaticky následovaly Mao Ce-tunga, a jihočeskými studenty, kteří oddaně následují antikomunismus svých učitelů, je jistá strukturální podoba.

Jakub Patočka: Paní Baborová, dělejte svou práci dobře

Česká demokracie potřebuje máloco tak jako to, aby se funkce radní pro školství v jižních Čechách ujala paní Vítězslava Baborová. Ještě více potřebujeme, aby svou práci dělala dobře.

Zdeněk Vyšohlíd: Změna smýšlení: levice na pokání

Kosíkovsky laděná úvaha navrhuje levici neulpívat na jednoznačnosti věcí a materiálních procesů výroby, nýbrž racionálně přijmout rozporuplnost konkrétní skutečnosti a v takto otevřeném světě jednat.

Redakce DR: Ke státní maturitě z češtiny

Redakce Deníku Referendum uveřejňuje otevřený dopis Josefa Soukala a Jiřího Kostečky ministrovi školství, v němž vyzývají především k zachování centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka. S otevřeným dopisem zveřejňujeme též dovětek jeho autorů.

Redakce DR: Ke státní maturitě z češtiny

Redakce Deníku Referendum uveřejňuje otevřený dopis Josefa Soukala a Jiřího Kostečky ministrovi školství, v němž vyzývají především k zachování centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka. S otevřeným dopisem zveřejňujeme též dovětek jeho autorů.

Redakce DR: Ke státní maturitě z češtiny

Redakce Deníku Referendum uveřejňuje otevřený dopis Josefa Soukala a Jiřího Kostečky ministrovi školství, v němž vyzývají především k zachování centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka. S otevřeným dopisem zveřejňujeme též dovětek jeho autorů.

Zdeněk Vyšohlíd: Církve a politika

V souvislosti se spory okolo restitucí církevního majetku vyvstává neschopnost levice, pravice i církví samotných překročit falešné účetní pojetí skutečnosti a pečovat o demokraticky utvářený celek skutečnosti.

Jakub Patočka: Prezidentským kandidátem občanské společnosti je i Jiří Dienstbier

V souboji s produkty pokleslého marketingu, jako jsou Jan Fischer či Miloš Zeman, má nárok ucházet se o podporu občanské společnosti pro prezidentskou volbu samozřejmě každý. Ale jeden člověk, který má reálnou šanci zvítězit, ji už získal.

Ivo Bystřičan: Dobeše nám seslalo samo nebe

Josef Dobeš bývá nespravedlivě obviňován z toho, že chce vysoké školství zničit. Naopak: snaží se je rafinovaně zachránit důmyslnou diskreditací vládních záměrů. Bez jeho šikovnosti by se takto zmobilizovat akademické obce nikdy nepodařilo.

Zdeněk Vyšohlíd: Ohrožení bezdomovci

Je zdravá naše společnost, když produkuje a trpí bezdomovectví? Nebo je v ní cosi patologického, co sice není vidět ani nepáchne, co ale přesto sílí a rozmáhá se a zamořuje naše životy růstem cynismu, zášti a zloby, ztrátou míry a soudnosti?

Alena Zemančíková: Ještě k vysokým školám

V debatě o vysokém školství se opakuje řada klišé. Nejhorším z nich je zaneřádění jazyka, kterým se o vzdělání mluví, obchodním a podnikatelským názvoslovím. To účinně zatemňuje pravý smysl, pro nějž jsou univerzity a další vysoké školy zřízeny.

Jakub Patočka: Přijde po defenestraci melounů na řadu i Dobeš?

Ministr Dobeš řekl, že rektor Karlovy Univerzity podněcuje sociální nepokoje. Kdyby jen ministr tušil, co je to sebenaplňující se proroctví, došlo by mu, že promarnil historickou příležitost mlčet.

Jiří Pehe: Ztraceni v provozu

Ačkoliv kapitalismus ve své současné globální podobě útočí na samotné paradigma liberální demokracie tím, že privatizuje politiku, a zároveň vytváří ekonomické nerovnováhy i rozpory, které mají sebevražedný potenciál, nikdo přesně neví, co by jej mohlo nahradit.

Zdeněk Vyšohlíd: Aby společný svět nepřestal být tématem

Každý občan je víc než jen konzument. Přihlíží svému světu, ujasňuje si, co se v něm děje, a vykládá si, co to znamená. Dovozuje si, co k tomu má a chce říct. A cítí, zda je tak šťasten, nebo nešťasten – a uvědomuje si, že má nárok být poeticky.

Zdeněk Vyšohlíd: Je zbožné smýšlení ještě aktuální? - Vztah k Otevřenu a zbožné myšlení

Patří zbožnost k filosofickému myšlení? O řadě filozofů lze říct, že zbožnost k jejich myšlení patřila. Nebyla nějakým cizím prvkem nebo úlitbou veřejnému mínění.

Patrik Eichler: Hegerův soud

Tisícovka lidí se včera sešla na odborářském happeningu před pražským sídlem ministerstva zdravotnictví. Organizátory pozvaní řečníci uváděli čísla a argumenty. Ministr Heger na závěr uvedl, že je poslednímu soudu blíže než většina přítomných.

Markéta Hrbková: Kam s ideály v maturitním maratonu

Právě probíhají dlouho diskutované státní maturity. CERMAT, které je zadavatelem maturitních testů, jejich podobu tají. A tak se dokonce ani učitelé, kteří opravují práce studentů, nesmějí seznámit s jejich zadáním.

Zdeněk Vyšohlíd: Mocipáni a demokracie II – Řeč a politika

Autor reaguje na diskusní příspěvky pod textem Mocipáni a demokratická politika a dochází k závěru, že demokracie potřebuje jasnou řeč.

Zobrazeno 20 / 73