Missing

Milan Smrž

Email: milan.smrz@eurosolar.cz
Obec: Praha

Název příspěvku

V diskusi k článku

Milan Smrž: Je reálné nahradit jadernou a fosilní energii? - I

Je třeba velmi vážně hovořit o tom, jakým způsobem zásadně reformovat současný energetický systém. Jaké jsou výhledy a milníky světového i evropského vývoje obnovitelné energetiky?

Milan Smrž: Hrubá politická chyba

Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je však hrubou politickou chybou.

Milan Smrž: Hrubá politická chyba

Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je však hrubou politickou chybou.

Milan Smrž: Cohousing? Pojďme do toho!

Cohousing je způsob bydlení, který není komunou, ekovesnicí či kibucem, ale ani obyčejnou vesnicí. Cohousing má takovou formu, jakou si zvolí jeho účastníci, nicméně některá pravidla jsou pro něj charakteristická. Zájem o tuto formu bydlení vzniká i v České republice.

Ivan Štampach: Organizované násilí?

Utrpení, ba výjimečně i násilí je součástí života. Pokud však připustíme, že zákony legitimizované státní násilí je jediným důvodem, proč občané jednají slušně, odpovědně a solidárně, rezignujeme tím na občanské pojetí státu.

Milan Valach: Dopis o kapitalismu

Již dnes jsou v naší poměrně bohaté společnosti lidé, kteří nežijí v důstojných podmínkách, a studenti, kteří nemohou dokončit studia z finančních důvodů, nejsou výjimkou. Je-li systém takto nespravedlivý, musí být odstraněn a nahrazen systémem spravedlivějším a efektivnějším.

Milan Smrž: Česká obnovitelná energetika - do pekla a zpět?

Česká republika sice přijala zákon jehož smyslem měla být podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, z chování jejích představitelů se však zdá, že je jim tato myšlenka z duše protivná.

Zobrazeno 7 / 27