Vy_ohl_d_02

Zdeněk Vyšohlíd

Obec: Domažlice
Autor si nepřál zveřejnit žádné kontakty.

Název příspěvku

V diskusi k článku

Zdeněk Vyšohlíd: Inteligibilní a revoluční: Kant a Kosík

U příležitosti výročí narození Karla Kosíka, který o sobě tvrdil, že je ateista, nikoli neznaboh, přináší autor příspěvek do diskuse o aktuálnosti jeho filosofie.

Ondřej Lánský: Co je dnes politika?

Co znamená být aktivní ve veřejném prostoru v situaci opakovaně zklamávající zastupitelské demokracie? Co znamená vznášet politické požadavky v nestranickém poli politiky? To jsou otázky, které je třeba si klást v souvislosti se současnými protesty.

Ondřej Lánský: Co je dnes politika?

Co znamená být aktivní ve veřejném prostoru v situaci opakovaně zklamávající zastupitelské demokracie? Co znamená vznášet politické požadavky v nestranickém poli politiky? To jsou otázky, které je třeba si klást v souvislosti se současnými protesty.

Oto Novotný: ČSSD nesmiřitelná

Česká sociální demokracie před dilematem, zda bude smířlivá k politickému středu a pravici nestojí. A to od chvíle, kdy pravice začala provádět tvrdou neoliberální politiku.

Zdeněk Vyšohlíd: Ohrožení bezdomovci

Je zdravá naše společnost, když produkuje a trpí bezdomovectví? Nebo je v ní cosi patologického, co sice není vidět ani nepáchne, co ale přesto sílí a rozmáhá se a zamořuje naše životy růstem cynismu, zášti a zloby, ztrátou míry a soudnosti?

Jiří Silný: Stát a kapitalismus

Kapitalismus by bez zásadní pomoci státu ani nevznikl, ani by nepřežil. To o co jde ve skutečnosti, je stát ve službách kapitálu a boj se vede proti státu pro všechny.

Adam Borzič: Vír v bodu obratu

Je vůbec možné naučit se rozlišovat dobro a zlo? Dobro není bílé a zlo černé. Je tolik příležitosti k zlu, je tak snadné podlehnout jeho různým formám, zvlášť když se převléká za anděla světla; cokoli se dá ospravedlnit, když je ve hře strach.

Ilona Švihlíková: ČR ve smrtící spirále

Nyní je Česká republika Řecku blíže, než kdy byla. Nikoliv s ohledem na výši veřejného dluhu, či nárůstu úrokových sazeb pro financování, podobně jako „tvrdě reformující Řekové“ se dostává do smrtící ekonomické spirály.

Alena Zemančíková: Tři otázky nad Šumavou

Proč se ke všemu vyjadřuje neustále starosta Modravy Antonín Schubert? Proč se nepíše, že NP Šumava je v oblasti jedním z největších zaměstnavatelů, a to mnohem stabilnější než na počasí závislý turistický provoz? Co je to za člověka, ten Jan Stráský?

Jiří Dolejš: O mostech mezi bezvěrci a věřícími

Dialog komunistů či socialistů s křesťany v ČR i jinde ve světě předpokládá, aby ani jedni nelpěli na vlastním pravověří a nemytologizovali svá učení. Oba směry hledají člověka vůbec: Jedni jako průsečík sociálního bytí, druzí jako cíl i prostředek boží lásky.

Jiří Dolejš: O mostech mezi bezvěrci a věřícími

Dialog komunistů či socialistů s křesťany v ČR i jinde ve světě předpokládá, aby ani jedni nelpěli na vlastním pravověří a nemytologizovali svá učení. Oba směry hledají člověka vůbec: Jedni jako průsečík sociálního bytí, druzí jako cíl i prostředek boží lásky.

Zdeněk Vyšohlíd: Je zbožné smýšlení ještě aktuální? - Vztah k Otevřenu a zbožné myšlení

Patří zbožnost k filosofickému myšlení? O řadě filozofů lze říct, že zbožnost k jejich myšlení patřila. Nebyla nějakým cizím prvkem nebo úlitbou veřejnému mínění.

Zdeněk Vyšohlíd: Norsko 2011 a instituce „zlého“

Institucializované zlo a počítání se zlem vydává zlo za nedokonalost, nešvar, nepříjemnost. Tím zastírá skutečnost dobra. Bezprecedentní není norský zločin, ale soudobá liknavost vůči dobru a tradici evropského myšlení jako myšlení dobra.

Zdeněk Vyšohlíd: Norsko 2011 a instituce „zlého“

Institucializované zlo a počítání se zlem vydává zlo za nedokonalost, nešvar, nepříjemnost. Tím zastírá skutečnost dobra. Bezprecedentní není norský zločin, ale soudobá liknavost vůči dobru a tradici evropského myšlení jako myšlení dobra.

Zdeněk Vyšohlíd: Norsko 2011 a instituce „zlého“

Institucializované zlo a počítání se zlem vydává zlo za nedokonalost, nešvar, nepříjemnost. Tím zastírá skutečnost dobra. Bezprecedentní není norský zločin, ale soudobá liknavost vůči dobru a tradici evropského myšlení jako myšlení dobra.

Zdeněk Vyšohlíd: Je Karel Kosík aktuální? - Orientujme se ve světě

K připomínce narozenin Karla Kosíka narozenin napsal autor text o jeho filosofickém odkazu.

Zdeněk Vyšohlíd: Je Karel Kosík aktuální? - Orientujme se ve světě

K připomínce narozenin Karla Kosíka narozenin napsal autor text o jeho filosofickém odkazu.

Zdeněk Vyšohlíd: Tázání po alternativě I - Politická skutečnost

Co je kapitalismus, kde má hranice? Co je zdraví nebo ne-zdraví společnosti, její patologický stav? A co vůbec může být tím, po čem se lze smysluplně tázat, to oč stojí usilovat, pro co stojí za to žít?

Zdeněk Vyšohlíd: Tázání po alternativě I - Politická skutečnost

Co je kapitalismus, kde má hranice? Co je zdraví nebo ne-zdraví společnosti, její patologický stav? A co vůbec může být tím, po čem se lze smysluplně tázat, to oč stojí usilovat, pro co stojí za to žít?

Roman Kanda: Mírná stávka v mezích zákona

Pochybnosti o tom, zda se vůbec můžeme vyjadřovat ke směřování společnosti mimo volby, pramení ze strachu. Máme tu přeci demokracii a protesty v ulicích a stávky by ji mohly zpochybnit.

Zobrazeno 20 / 71